Hệ Thống Thi Thpt Quốc Gia 2017

 Các điểm lẻ ko thống kê trong bảng số liệu bên trên (Ví dụ: 1,58 ; 3,23; 2,16;…) là 3486 thí sinh.

*

Tổng số thí sinh

833472

Điểm trung bình

5,51

Điểm trung vị

5,5

Số thí sinh bao gồm điểm


3. Môn thiết bị lí

*

Tổng số thí sinh

410067

Điểm trung bình

5,34

Điểm trung vị

5,25

Số sỹ tử đạt


4. Môn Hóa học

*

Tổng số thí sinh

412573

Điểm trung bình

5,32

Điểm trung vị

5,25

Số sỹ tử đạt


*

Tổng số thí sinh

398488

Điểm trung bình

4,75

Điểm trung vị

4,5

Số thí sinh đạt


*

Tổng số thí sinh

510441

Điểm trung bình

4,6

Điểm trung vị

4,5

Số thí sinh đạt


7. Môn Địa lí

*

Tổng số thí sinh

495946

Điểm trung bình

6,2

Điểm trung vị

6,25

Số sỹ tử đạt


*

Tổng số thí sinh

432776

Điểm trung bình

7,8

Điểm trung vị

8

Số thí sinh đạt


9. Môn giờ Anh

*

Tổng số thí sinh

753892

Điểm trung bình

4,6

Điểm trung vị

4

Số thí sinh có điểm

II. Thừa nhận xét chung

Sau khi so sánh dạng phổ điểm và các thông số thống kê, công dụng cho thấy:

- Dạng phổ điểm của tất cả các bài thi, môn thi sát với triển lẵm chuẩn, điều này chứng minh các đề thi nhận xét sát với chuẩn đầu ra công tác lớp 12 của các môn học, phân loại, phân hóa rõ ràng, liền kề thực năng lực của thí sinh, sinh sản điều kiện thuận tiện trong công tác xét tuyển vào các trường Đại học những năm 2017.

- hầu hết các bài bác thi, môn thi đều có điểm vừa phải từ khoảng tầm 4,5 – 6,5 điểm, cực hiếm của điểm mức độ vừa phải gần ngay cạnh với điểm trung vị, điều đó minh chứng tính chuẩn hóa của các đề thi vào kỳ thi THPTQG năm 2017.

- Ở một số trong những bài thi, môn thi, có khá nhiều thí sinh đạt điểm hoàn hảo và tuyệt vời nhất (10 điểm) nhưng chủ yếu triệu tập ở các thành phố to và các tỉnh có truyền thống “hiếu học”. Mặc dù nhiên, số lượng thí sinh đạt điểm 0 cùng điểm bé dại hơn hoặc bằng 1 (điểm liệt) cũng kha khá lớn với có phần nhiều ở những bài thi, môn thi. Điểm trung bình bên dưới 5 của phần lớn các bài bác thi, môn thi các chiếm tỉ lệ khoảng chừng từ 40 – 60%. Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán kha khá rộng, review đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng kỳ lạ đoán mò trong những bài thi trắc nghiệm khách hàng quan. Đặc biệt, với kết quả phân tích điểm nói lên tính khách quan, trung thực, công bằng trong công tác tổ chức thi thpt QG năm 2017. Đồng thời đây cũng là một trong những kênh tin tức để phân loại quality giáo dục phổ biến ở các vùng miền.