Dự án đầu tư xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật A tại Hà nội do Tập đoàn A làm chủ đầu tư, đang trong quá trình triển khai, trong đó có hạng mục San lấp mặt bằng vật liệu đất đắp với độ chặt yêu cầu 0, 9 Qua tham khảo Công văn của Bộ Giao thông Vận tải về việc áp dụng hệ số chuyển đổi từ đất " /> Dự án đầu tư xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật A tại Hà nội do Tập đoàn A làm chủ đầu tư, đang trong quá trình triển khai, trong đó có hạng mục San lấp mặt bằng vật liệu đất đắp với độ chặt yêu cầu 0, 9 Qua tham khảo Công văn của Bộ Giao thông Vận tải về việc áp dụng hệ số chuyển đổi từ đất " />

Hệ số đầm chặt của cát k90

&context=C3c27cc0ADOEgsToPDskJn3n7p0nc4oMSbKaM8fcNj&displayheight=190&backcolor=0x000000&frontcolor=0xCCCCCC&lightcolor=0x557722&thumbsinplaylist=true&shuffle=false&repeat=list">
*
*
*
*
*
*
*

Dự án đầu tư xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật A tại Hà nội do tập đoàn lớn A làm chủ đầu tư, sẽ trong quá trình triển khai, trong đó có hạng mục San lấp mặt bằng vật liệu đất đắp với độ chặt yêu cầu 0.9


Qua tham khảo Công văn của bộ Giao thông vận tải về việc vận dụng hệ số biến hóa từ đất rời được vận chuyển cho chân hiện trường xây lắp sang khu đất đắp nền mặt đường đã được lu lèn K95, K98 mang lại một dự án công trình B đang tiến hành trong đó gồm nội dung: "đề nghị cỗ Xây dựng nghiên cứu, thống nhất để bộ GTVT phát hành cho vận dụng hệ số đổi khác từ đất rời được vận chuyển đến chân công trình: xây gắn sang đất đắp nền đường đã được lu lèn K95, K98 với hệ số là K 1,37 cho dự án công trình ".

Xét thấy về vị trí xây dựng và tính chất đất đắp của dự án B đã được vận dụng với khuôn khổ San lấp mặt bằng Trường A có điểm lưu ý tương đồng. Để ship hàng cho việc lập, làm chủ và điều chỉnh dự trù công trình, trường A dự con kiến tạm thời áp dụng hệ số đổi khác này là 1,35 = 1,1x1,23 (lm3 váy đầm chặt K90 nên 1,35m3 khu đất rời). Thông số chính thức giao hàng cho vấn đề thanh quyết toán của công trình sẽ được Chủ đầu tư chi tiêu cùng các tổ chức support xác định rõ ràng trong quá trình thi công. Chủ đầu tư chi tiêu A xin hỏi câu hỏi tạm thời áp dụng như vậy đã đạt được không và xin ý kiến hướng dẫn của Viện kinh tế tài chính xây dựng - cỗ Xây dựng.

Rất mong mỏi nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Quý Viện nhằm tạo đk cho việc triển khai dự án công trình được thuận lợi.

Xin trân trọng cảm ơn,

Trả lời: trường hợp trong khóa đào tạo và huấn luyện tư vấn giám sát thi công sản xuất công trình

Tình huống trong khóa đào tạo và huấn luyện tư vấn thống kê giám sát tại Viện huấn luyện và đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng