Dự án đầu tư xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật A tại Hà nội do Tập đoàn A làm chủ đầu tư, đang trong quá trình triển khai, trong đó có hạng mục San lấp mặt bằng vật liệu đất đắp với độ chặt yêu cầu 0, 9 Qua tham khảo Công văn của Bộ Giao thông Vận tải về việc áp dụng hệ số chuyển đổi từ đất " /> Dự án đầu tư xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật A tại Hà nội do Tập đoàn A làm chủ đầu tư, đang trong quá trình triển khai, trong đó có hạng mục San lấp mặt bằng vật liệu đất đắp với độ chặt yêu cầu 0, 9 Qua tham khảo Công văn của Bộ Giao thông Vận tải về việc áp dụng hệ số chuyển đổi từ đất " />

Hệ Số Đầm Chặt Của Cát K90

&context=C3c27cc0ADOEgsToPDskJn3n7p0nc4oMSbKaM8fcNj&displayheight=190&backcolor=0x000000&frontcolor=0xCCCCCC&lightcolor=0x557722&thumbsinplaylist=true&shuffle=false&repeat=list">
*
*
*
*
*
*
*

Dự án đầu tư xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật A tại Hà nội do Tập đoàn A làm chủ đầu tư, đang trong quá trình triển khai, trong đó có hạng mục San lấp mặt bằng vật liệu đất đắp với độ chặt yêu cầu 0.9


Qua tham khảo Công văn của Bộ Giao thông Vận tải về việc áp dụng hệ số chuyển đổi từ đất rời được vận chuyển đến chân hiện trường xây lắp sang đất đắp nền đường đã được lu lèn K95, K98 cho một Dự án B đang thực hiện trong đó có nội dung: "đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, thống nhất để Bộ GTVT ban hành cho áp dụng hệ số chuyển đổi từ đất rời được vận chuyển đến chân công trình: xây lắp sang đất đắp nền đường đã được lu lèn K95, K98 với hệ số là K 1,37 cho dự án ".

Xét thấy về địa điểm xây dựng và tính chất đất đắp của Dự án B đã được áp dụng với hạng mục San lấp mặt bằng Trường A có đặc điểm tương đồng. Để phục vụ cho việc lập, quản lý và điều chỉnh dự toán công trình, Trường A dự kiến tạm thời áp dụng hệ số chuyển đổi này là 1,35 = 1,1x1,23 (lm3 đầm chặt K90 cần 1,35m3 đất rời). Hệ số chính thức phục vụ cho việc thanh quyết toán của công trình sẽ được Chủ đầu tư cùng các tổ chức Tư vấn xác định cụ thể trong quá trình thi công. Chủ đầu tư A xin hỏi việc tạm thời áp dụng như vậy có được không và xin ý kiến hướng dẫn của Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng.

Rất mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Quý Viện để tạo điều kiện cho việc triển khai dự án được thuận lợi.

Xin trân trọng cảm ơn,

Trả lời: Tình huống trong khóa học tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Tình huống trong khóa học tư vấn giám sát tại Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng