Giới Thiệu Công Ty Đường Biên Hòa

Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản các bạn sẽ chỉ là member cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui lòng tương tác với bọn chúng tôi
*

*

*
*
34864

CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Giới thiệu

Công ty CP Đường Biên Hòa được xây dựng từ thời điểm năm 1969 với tiền thân là nhà máy sản xuất đường 400 tấn, sản phẩm chính hiện giờ là con đường ngà, rượu mùi, bao đay. Sau nhiều lần đưa đổi, đến tháng 3/2001, doanh nghiệp Đường Biên Hòa thành doanh nghiệp CP. Tháng 12/2006 cổ phiếu doanh nghiệp chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch thanh toán chứng khoán cùng với mã thanh toán BHS. Năm 2015 toàn cục cổ phiếu doanh nghiệp CP Đường Ninh Hòa (Mã cp NHS) đã có được hoán biến thành cổ phiếu công ty CP Đường Biên Hòa (Mã cổ phiếu BHS) ghi lại thời điểm hoàn chỉnh sáp nhập doanh nghiệp CP Đường Ninh Hòa vào doanh nghiệp CP Đường Biên Hòa.


*

- chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc CTCP Đầu tư Tín Việt

- quản trị HĐQT CTCP phượt Thanh Bình

- chủ tịch HĐQT CTCP du lịch Thắng Lợi

- thành viên HĐQT CTCP Đường Thành thành công Tây Ninh (TTCS - SBT)

- Phó tổng giám đốc CTCP Đầu bốn Thành Thành Công

- Phó tổng giám đốc CTCP Đường Biên Hòa


Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

lệch giá (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất roi trên vốn chủ download

đứng top 5 doanh nghiệp lớn cùng ngành - Sản xuất, bào chế và marketing đường

TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam


*

Tên Doanh nghiệp: công ty cổ phần report Đánh giá nước ta (Vietnam Report JSC)