GIẤY XÁC NHẬN NHÂN SỰ CÔNG TY

Trong bài viết hôm nay, shop chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn một số mẫu giấy xác thực là cán cỗ cơ quan, nhân viên công ty. Rất nhiều mẫu giấy xác thực công tác này rất có thể được sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như xuất trình theo yêu cầu của ban ngành chức năng, dùng để chứng tỏ tài chủ yếu khi cần vay vốn ngân hàng…

Mẫu giấy xác nhận là cán cỗ cơ quan, nhân viên doanh nghiệp số 1

Cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

-------oOo-------

Giấy chứng thực công tác

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty……………................................

Họ và tên:……………………….....................................................

Số CMND:……………..Ngày cấp:……………Nơi cấp:………......

Hiện đang công tác làm việc tại:

Công ty:…………………...............................................................

Điện thoại:…………………...........................................................

Vị trí công tác:…………................................................................

Chức danh/chức vụ:……………………........................................

Ngày vào làm việc:……………………..........................................

Ngày kết thúc làm câu hỏi (nếu có):……………...............................

Lý vị xin chứng thực công tác:…………………..............................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là thiết yếu xác, nếu tất cả gì không nên trái, tôi xin chịu đựng mọi nhiệm vụ trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng người đứng đầu xem xét với xác nhận.

Tôi xin thật tâm cảm ơn!

xác nhận của công ty bạn khai

Xác nhận các thông tin về địa điểm công việc, thời gian thao tác làm việc

nêu trêu trên là chính xác

(Ký, ghi rõ chúng ta tên, dịch vụ và đóng dấu) (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu giấy xác nhận là cán cỗ cơ quan, nhân viên doanh nghiệp số 2

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

………, ngày…tháng…năm

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁCCÔNG TY……..

Số điện thoại:………….....................................................................

Xác nhận:

Anh/chị:……......................................................................................

Ngày sinh:………..............................................................................

Số CMND/CCCD:……………Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..

Số năng lượng điện thoại:…………….................................................................

Là cán bộ/nhân viên đang thao tác làm việc tại Công ty…………..................

Vị trí công tác:………….....................................................................

Chức danh:………………..................................................................

Ngày vào làm cho việc:……………..........................................................

Ngày xong xuôi làm vấn đề (nếu có):…………........................................

 ĐẠI DIỆN CÔNG TY

 (Ký, ghi rõ bọn họ tên, dùng cho và đóng góp dấu)

Trên đây là 2 mẫu mã giấy xác thực là nhân viên cấp dưới cơ quan, doanh nghiệp mà cusc.edu.vn muốn chia sẻ đến bạn. Cảm ơn các bạn đã đon đả theo dõi bài viết!

Đừng quên ghé thăm cusc.edu.vn thường xuyên để được chia sẻ nhiều bài viết hữu ích cũng như đặt download các thành phầm thiết bị văn phòng chất lượng, giá giỏi bạn nhé!