GIẤY ỦY QUYỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI

GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


Tên giấy tờ thủ tục Ủy quyền lĩnh vắt các cơ chế BHXH, trợ cấp cho thất nghiệp
Loại thủ tục Bảo hiểm làng hội
Lĩnh vực Lĩnh vực bỏ ra trả các chính sách bảo hiểm xã hội
Cơ quan tiến hành BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày ban hành
Trình tự triển khai

Bước 1. Lập hồ sơ

Người hưởng lập hồ sơ theo mức sử dụng tại mục 2.3 (Thành phần hồ nước sơ).

Bước 2. Nộp hồ nước sơ

a) Đối với nhận chế độ BHXH sản phẩm tháng, trợ cấp thất nghiệp: Đến kỳ bỏ ra trả, bạn được ủy quyền nộp Giấy uỷ quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc hợp đồng ủy quyền cho cơ quan lại Bưu điện, xuất trình chứng tỏ nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và cam kết nhận tiền trên list chi trả. Người được ủy quyền có nhiệm vụ báo bớt kịp thời khi tín đồ hưởng từ è cổ hoặc bị tạm dừng hưởng các chính sách BHXH các tháng theo quy định, nếu tiến hành sai phải chịu trách nhiệm trước luật pháp và hoàn trả về quỹ BHXH.

b) Đối cùng với nhận chính sách BHXH một lần: người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc phù hợp đồng ủy quyền mang đến cơ quan BHXH hoặc phòng ban Bưu điện nơi chi trả; xuất trình chứng tỏ nhân dân hoặc sách vở tùy thân gồm ảnh; thừa nhận tiền và ký nhận chi phí trên list chi trả hoặc Giấy dìm tiền.

c) Đối với nhận chế độ ốm đau, bầu sản, DSPHSK: bạn được ủy quyền nộp giấy ủy quyền hoặc hòa hợp đồng ủy quyền mang đến cơ quan BHXH; xuất trình chứng minh nhân dân hoặc sách vở và giấy tờ tùy thân có ảnh; nhấn tiền và ký nhận tiền trên phiếu chi.

Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và xử lý theo quy định.

Cách thức thực hiện

- Đối cùng với lĩnh thay chế độ hàng tháng, các cơ chế một lần kèm theo hàng tháng, chế độ một lần, trợ cấp thất nghiệp: tín đồ hưởng nộp hồ nước sơ mang đến cơ quan Bưu điện;

- Đối với lĩnh thay chế độ một lần, chế độ ốm đau, bầu sản, DSPHSK: fan hưởng nộp hồ nước sơ cho BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện.

Thành phần làm hồ sơ

Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Số lượng làm hồ sơ 01 cỗ
Thời hạn giải quyết và xử lý

Cơ quan liêu Bưu điện, cơ sở BHXH tiếp nhận hồ sơ và triển khai chi trả ngay cho những người lĩnh chũm trong kỳ bỏ ra trả lương hưu, trợ cấp BHXH sản phẩm tháng.

Đối tượng tiến hành Người hưởng các cơ chế BHXH, trợ cung cấp thất nghiệp
Lệ tầm giá Không
Tên mẫu mã đơn, chủng loại tờ khai