Giáo án tiếng anh lớp 3 chương trình mới học kì 2

... II. Khoanh tròn giải đáp đúng: (3 points)1. This is . . . đen cat a. an b. A c.the2. This is . . . Orange bag a. an b. A c. The 3.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 3 chương trình mới học kì 2

This is a xanh . . . Trắng book a. And b. A c. an 4. What’s ... Is an orange and black book This is a black & orange bookII. Practice: RealiaSs bởi vì exercise part B on page 15Ss color and writeModel: Green/ pencil Red và white / book Yellow & ... Friend (S3) S2: Hello, S3. S3: Hi, S2. All: Let’s play 3. mix the scene: Andy Tên riêng namKate Tên riêng rẽ nữMs cô, bàMrs cô, bà ( có chồng)Miss cô, chị ( phụ vương chồng)Mr ông, anh, thầyChecking:...
*

... Corrects và gives some marks .2 . Modelsentence : This is a red & yellow book . This is an orange & blue pen .- Practice reading .ã form : This is + a/ an + adj (màu nhan sắc ) + and + adj ... White. Edr……….red.2. đánh giá : This is a red book . an orange ruler. This is an orange và blue book .II . Practice :1. Color and write : ( A page 14 )a) This is a pink pen . B) This ... ; S 3 ….and S4… 2.Preteach vocabulary: Kate Jenny John    Lisa Scott Andy 3. Modelsentence: What/s your name? My name is Kate. II.Practice: a) review the question- and -answer...
*

... Dìm xét -Làm BT 9 trang 38 .HS xem chi tiết trong tranh với viết lời giới thiệu. Xem tranh đàm đạo và nhấn diện những nhân vật,hoạt rượu cồn trong tranh.HS nghe và chỉ vào tranh lần 1HS nhắc lại ... Tranh bằng tiếng việt-HS chú ý tranh ,nghe cùng nhắc lại nhị lần-HS chỉ vào những nhân thứ trong tranh với đọc lời thoại thành tiếng-Làm việc theo cặp ,đóng vai theo tranh-Miêu tả HS vào tranh ... Làm bàitập 3 trang 8,(Đáp án: a.2 ; b .4; c .3; d.1)5.say it righths reviews tên mình cho cả lớp bằngtiếng Anh -HS tả ngôn từ tranh trước lúc nghe-HS nghe và khắc ghi tranh được nói...
*

... People: student 1 is nam St 2 is Mai, St 3 is Nga và other is Phong.S1: Hello. I’m Nam. S2: Hi, Nam. I’m Mai.S3: Hello. I’m Nga.S4: Hi, Nga. I’m Phong. 3.

Xem thêm: Tuyển Chọn Top 100 Bài Hát Âu Mỹ Hay Nhất!!!, Album Mới Hay Nhất Nhạc Âu Mỹ

Consolidation and home - link.- Consolidate ... Saying greeting the teacher.5’ 3. bình luận and trang chủ - liên kết :- Ask Ps prepare the next lesson at home - Listen and follow T’s Ask.1 B Hung Phu Primary school English 3 A. Look, listen: - Ask Ps ... 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………WeekDate:Trình ký5 B Hung Phu Primary school English 3 Lesson 3 (2 periods)I. Aims : Practice saying goodbye.II. Objectives :- By the over of this lesson,...
*

... Trúc hỏi tín đồ khác từng nào tuổi-How old is she/heHow old is she/he-Làm bài bác tập: bài xích tập 6Làm bài xích tập: bài tập 6 Friday January 14 th, 2011Unit Eight: AgesA: How old is she?A: ... Friday January 14 th, 2011Unit Eight: Ages 3 1 3 1 22 Friday January 14 th, 2011Unit Eight: AgesHome workHome work-Xem lại...
*

... The board. - explains the form, meaning and use. - runs through. - the 1st part of exchange. - the 2nd … - the 3 rd … - the last part of exchange. - practice the dialogue. ... Play: (Call ss go to the board và practice the form) * home work: Look at Section A 4,5,6,7. - asks ss work in pairs. - elicits ss how khổng lồ role play. - monitors. - ... Picture. - follow the T’s guides. - work in group. - guess a word. - check. - choral repetition - individual repetition. - copy into notebooks. - check. - guess a situation...
... 2011-2012 TiÕng Anh líp 3 - At home: Learn the new words and model - Write the trang chủ work Supplement UNIT 5 : OUR FRIENDSLesson 1: (3, 4).Date of preparation: /10/2011 .Class: 3 .Date of ... Answer- The class repeat all the phrases toreinforce their pronunciation 3. Let's chantNăm học 2011-2012 TiÕng Anh líp 3 3. Look & say- - Ask Ss to identify the characters in thepictures.Ask ... Write the trang chủ work Supplement UNIT 3: HOW ARE YOU? Lesson 2: (1, 2, 3) .Date of preparation: 09 /09/2011 .Class: 3 .Date of teaching: 13/ 09/2011 I. Objectives: Ss will be able to...