Giáo án ngoài giờ lên lớp 7

Thông báo về bài toán nhập và báo điểm thân học kỳ 2 năm học 2021 -2022 Thầy cô cài đặt file về và thực hiện theo lí giải của BGH


*

Thông báo về nhập và báo điểm giữa học kỳ một năm học 2021 -2022

Thông báo về vấn đề nhập với báo điểm thân học kỳ một năm học 2021 -2022 Thầy cô cài file về và thực hiện theo gợi ý của BGHThông báo hiệu quả kiểm tra lại khối 6, 7, 8 Năm học tập 2020 - 2021

Thông báo công dụng kiểm tra lại Năm học tập 2020 - 2021


*

Thông báo về nhập và báo điểm giữa học kỳ hai năm học 2020 -2021

Thông báo về nhập với báo điểm giữa học kỳ 2 năm học 2020 -2021Thầy cô cài đặt file về và triển khai theo thông tin của BGHLịch sử vùng đất chiến quần thể An Phú Đông và quy trình thành lập cải cách và phát triển của Quận 12

Trong xuyên suốt 30 năm kháng chiến trường kì của dân tộc, địa bàn An Phú Đông - Thạnh Lộc - Thạnh Xuân (nay trực thuộc quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) đã trở thành một địa thế căn cứ kháng chiến, hậu phương vững chắc, là bàn đạp để quân với dân ta chế ước địch tức thì tại thủ tủ Sài Gòn.


*

Thông báo về nhập và báo điểm thân học kỳ một năm học 2020 -2021

Thông báo về nhập với báo điểm thân học kỳ 1 năm học 2020 -2021


Giáo án chuyển động giáo dục ngoại trừ giờ lên lớp năm học 2020 - 2021

Giáo án chuyển động giáo dục quanh đó giờ lên lớp năm học 2020 - 2021, Thầy cô GVCN mua về với thực hiện


Hướng dẫn tham gia tham gia dự thi "An toàn giao thông cho thú vui ngày mai"

CÁCH THỨC thâm nhập DỰ THI VÀ NỘP BÀI TRỰC TUYẾNCuộc thi “An toàn giao thông vận tải cho niềm vui ngày mai” năm học 2019 – 2020


Về việc nhập danh sách học sinh giao hàng công tác phổ cập giáo dục

Về vấn đề nhập list học sinh phục vụ công tác phổ cập giáo dục


Giáo án vận động giáo dục bên cạnh giờ lên lớp Năm học tập 2019 -2020

Giáo án chuyển động giáo dục xung quanh giờ lên lớp Năm học tập 2019 -2020


GVCN cập nhật DSHS khối lớp 6 năm học 2019 - 2020

GVCN cập nhật DSHS khối lớp 6 năm học 2019 - 2020


Số liệu report thống kê Năm học tập 2018 - 2019

Số liệu report thống kê Năm học tập 2018 - 2019, thầy cô cài file về thực hiện báo cáo theo mẫu.


Thông báo về nhập và báo điểm giữa học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

TRƯỜNG trung học cơ sở NGUYỄN TRUNG TRỰC

Số điện thoại: 02866883311