Giáo án điện tử lớp lá đề tài thơ làm anh

1. Kiến thức- giúp trẻ cảm giác và hiểu bài thơ- nhớ tựa tựa đề " làm cho anh"- phân biệt được nhịp 2/2- cảm nhận được vần điệu: vui vẻ, hóm hỉnh, trang trọng- hiểu được ngôn từ cơ bản của bài bác thơ: bài thơ nói lên tình yêu của bạn anh, biết yêu thương, dường nhịn em bé dại 2. Kỹ năng- Nghe và hiểu được nội dung- Biết trả lời thắc mắc và nói chọn câu 3. Trở nên tân tiến Ngôn ngữ: + từ bỏ khó: fan lớn, dỗ dành riêng + Nhớ những câu thơ: " yêu cầu dỗ dành, nâng niu, nâng nhẹ dàng, phân chia em phần hơn, dường em luôn, yêu em bé." - phát triển sự chăm chú tưởng tượng và tứ duy4. Giáo dục- trẻ con cảm nhận giá tốt trị thẩm mỹ và làm đẹp của bài thơ- trải qua nội dung trẻ em biết yêu thương, dường nhịn các em nhỏ dại

 


*
Bạn vẫn xem ngôn từ tài liệu Bài giảng mần nin thiếu nhi Lớp 5 tuổi - Đề tài: Thơ "Làm anh" - Lương Thị Nguyệt Linh, để mua tài liệu về máy chúng ta click vào nút tải về ở trên

Tröôøng maàm non tö thuïcVAØNG ANH Phaùt Trieån Ngoân Ngöõ Ñeà taøi : Thô Laøm Anh Ngöôøi Thieát Keá : Löông Thò Nguyeät Linh mục đích yêu cầu1. Loài kiến thức - giúp trẻ cảm nhận và hiểu bài thơ - lưu giữ tựa tựa đề " có tác dụng anh" - nhận ra được nhịp 2/2 - cảm giác được vần điệu: vui vẻ, hóm hỉnh, trang trọng - hiểu được câu chữ cơ bản của bài bác thơ: bài thơ nói lên cảm xúc của người anh, biết yêu thương, nhường nhịn nhịn em nhỏ 2. Kỹ năng - Nghe cùng hiểu được nội dung - Biết trả lời thắc mắc và nói lựa chọn câu 3. Phát triển Ngôn ngữ: + từ khó: bạn lớn, dỗ dành + Nhớ các câu thơ: " nên dỗ dành, nâng niu, nâng vơi dàng, chia em phần hơn, nhịn nhường em luôn, yêu em bé.." - cải tiến và phát triển sự chăm chú tưởng tượng và bốn duy 4. Giáo dục - trẻ cảm nhận được giá trị thẩm mỹ của bài thơ - thông qua nội dung trẻ biết yêu thương, nhịn nhường nhịn những em bé dại Chuẩn bị - Tranh vẽ với sự phối hợp của cô, con trẻ diễn lại trường hợp trong bài - số ghế cho cô cùng trẻ - giá để tranhHoaït ñoäng 1Cùng nhau hát bài bác " Ta hát to.. U" - Cô đọc " làm cho anh thật khó Phải đâu chuyện đùa Với em nhỏ xíu gái Phải người lớn cơ" - Cô vừa đọc bài thơ gì? - À đúng rồi bây giờ cô sẽ cho các con học tập thuộc cùng đọc thiệt hay bài thơ này nha. Các con gồm thích không? Cô đọc bài bác thơ - Lần 1: Đọc diễn cảm ko tranh - Lần 2: Đọc diễn giải, trích dẫn, chuyển tải nội dung + giáo dục - có tác dụng anh phải biết dỗ dành khi em bé bỏng khóc, nâng dậy lúc em bé nhỏ ngã, chia quà bánh mang lại em, nhường trang bị chơi mang lại em - làm anh vì vậy là hết sức khó, nhưng lại nếu yêu thương em thì đề nghị làm được - Cô giải thích" người lớn" trong bài bác thơ: Ý nói có tác dụng anh làm cho chị bắt buộc nhường nhịn em, dỗ dành riêng em - Lần 3: Cô phát âm diễn cảm + mang lại trẻ diễn lại b. Trẻ em đọc bài bác thơ - Trẻ hiểu theo yêu mong của cô Hoaït ñoäng 2- Laøm anh khoù ñaáy Phaûi ñaâu chuyeän ñuøa Vôùi em beù gaùi Phaûi ngöôøi lôùn cô khi em beù ngaõ Anh phaûi doã daønh Meï cho quaø baùnh chia em phaàn hôn Coù ñoà chôi ñeïp Cuõng nhöôøng em luoân Laøm anh thaät khoù Nhö maø thaät vui Ai yeâu em beù Thì laøm ñöôïc thoâi Hoaït ñoäng 3Anh phải làm cái gi khi em nhỏ nhắn khóc? - khi em bé xíu ngã? - Anh bao gồm quà bánh với đồ chơi? - Nếu nhỏ là anh chị em thì con phải làm gì cho em bé? - làm anh bao gồm khó không? - các con bao gồm yêu thương em nhỏ xíu không? Hoaït ñoäng 4Cô cùng trẻ thuộc đọc lại bài xích thơ - Hỏi tên bài bác thơ, tác giả của bài xích thơ - Cô đọc mang đến các nhỏ bé nghe về một vài câu tục ngữ về tình anh em: " bằng hữu như thể thuộc hạ Lá lành đùm quấn giở xuất xắc đở đần bằng hữu nào phải bạn xa Cùng chung boá mẹ một nhà nhưng thôi" - Cô giao nhiệm vụ cho trẻ: Chiều nay sau khoản thời gian ở ngôi trường về các con hãy có tác dụng một việc nào đấy giúp em. Ngày mai lên lớp nhắc lại đến cô với cả lớp nghe nha. Chaøo caùc bé nheù