Giải Toán Lớp 8 Sgk Tập 1

Giải toán lớp 8 trang 35, 36 SGK tập 1: Phân thức đại số đầy đủ cung ứng các em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng và gọi rõ phương thức giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa
Nội dung bài bác viết

Trả lời một số câu hỏi trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 35Giải bài xích tập SGK Toán trang 36 lớp 8 tập 1 

Giải bài xích tập Sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 35, 36 tập 1: Phân thức đại số cùng với các lời giải chi tiết, ví dụ đã được tổng hợp và chọn lọc theo size chương trình đào tạo và giảng dạy môn Toán lớp 8. Hy vọng những tài liệu hữu dụng này sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh ôn luyện với củng cố kỹ năng và kiến thức về môn Toán. 

Trả lời một số câu hỏi trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 35

Mời những em học sinh cùng tham khảo một số lời giải cụ thể dưới đây:

Trả lời câu hỏi 1 Toán lớp 8 SGK Tập 1 trang 35: 

Em hãy viết một phân thức đại số

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc 2 SGK Tập 1 trang 35 Toán lớp 8 

Một số thực a bất cứ có phải là một trong những phân thức không? vày sao?

Lời giải

Một số thực a bất kì có là một trong phân thức bởi nó viết được dưới dạng A/B trong số ấy A, B là các đa thức với B khác đa thức 0

Ví dụ:

*

Trả lời câu hỏi 3 SGK trang 35 Toán lớp 8 Tập 1

Có thể kết luận

*

hay không?

Lời giải

Ta có: 3x2y.2y2 = 6xy3.x = 6x2y3

*
frac3x^2y6xy^3=fracx2y^2"/>

Trả lời câu hỏi 4 Toán lớp 8 SGK Tập 1 trang 35

Xét xem hai phân thức

*
fracx3 & fracx^2+2x3x+6"/>

có cân nhau không?

Lời giải

Trả lời thắc mắc 5 Toán lớp 8 Tập 1 SGK trang 35

Bạn quang quẻ nói rằng:

*

Còn chúng ta Vân thì nói:

*

Lời giải

Ta có: 3x.3 = 9x ≠3x + 3 ⇒ các bạn Quang nói sai

(3x + 3).x = 3x(x +1) = 3x2 + 3x ⇒ các bạn Vân nói đúng

Giải bài tập SGK Toán trang 36 lớp 8 tập 1 

Mời những em học viên tham khảo lời giải cụ thể của các bài tập trong sách giáo khoa dưới đây:

Giải bài 1 trang 36 SGK Toán tập 1 lớp 8

Dùng có mang hai phân thức bằng nhau chứng minh rằng:

Lời giải:

Áp dụng có mang hai phân thức bởi nhau: AB=CDAB=CD nếu AD=BCAD=BC.

Lời giải chi tiết:

b) 3x(x + 5).2 = 3x.2(x + 5) = 6x(x + 5) nên

vì (x + 2)(x2 – 1) = (x + 2)(x + 1)(x – 1)

vì (x2 – x – 2)(x – 1) = x3 – 2x2 – x + 2 = (x + 1)(x2 – 3x + 2)

vì x3 + 8 = x3 + 23 = (x + 2)(x2 – 2x + 4)

Giải bài bác 2 SGK Toán lớp 8 trang 36 tập 1

Ba phân thức sau có cân nhau không?

Lời giải:

Ta có: (x2 – 2x – 3).x = x3 – 2x2 – 3x

(x2 + x)(x – 3) = x3 – 3x2 + x2 – 3x = x3 – 2x2 – 3x

Nên (x2 – 2x – 3)x = (x2 + x)(x – 3)

Do đó:

Giải bài 3 trang 36 tập 1 SGK Toán lớp 8

Cho tía đa thức: x2 – 4x, x2 + 4, x2 + 4x. Hãy chọn đa thức phù hợp trong ba đa thức kia rồi điền vào địa điểm trống vào đẳng thức dưới đây:

*

Lời giải:

Ta có: (....)(x – 4) = x.(x2 – 16)

= x(x + 4)(x – 4) = (x2 + 4x)(x – 4)

Vậy yêu cầu điền vào nơi trống nhiều thức: x2 + 4x

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới trên đây để download bài giải cụ thể Sách giáo khoa toán lớp 8 trang 35, 36 tập 1 tệp tin word, pdf hoàn toàn miễn phí