Giá Vé Tàu Hà Nội Quảng Bình


*

Ga Hà Nội

Để đi qua 522Km đường sắt từ Ga tp. Hà nội đi Đồng Hới, tàu chạy hết khoảng tầm 9 giờ đồng hồ 32 phút . Hành khách hoàn toàn có thể lựa chọn các tàu chạy từ thủ đô hà nội đi Đồng Hới tất cả số hiệu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1 hàng ngày.

Bảng giờ đồng hồ tàu tự ga thành phố hà nội đi Đồng Hới

Tên tàuGa hà nội thủ đô Ga Đồng HớiTổng thời gian
Tàu SE706:0016:2210 tiếng 22 phút
Tàu SE509:0019:1510 giờ đồng hồ 15 phút
Tàu SE914:3001:2110 tiếng 51 phút
Tàu SE319:3005:219 giờ 51 phút
Tàu SE1920:1005:599 giờ đồng hồ 49 phút
Tàu SE122:2007:529 giờ 32 phút

Giá vé tàu tự ga tp hà nội đi Đồng Hới

Bạn rất có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy thuộc vào từng một số loại ghế, nhiều loại tàu và từng thời điểm. Giá chỉ vé tàu xê dịch khoảng 478,000 đồng với 6 chuyến tàu chạy từ hà thành tới Đồng Hới mỗi ngày.

Bảng giá bán Vé hà nội Đồng Hới của tàu SE7

STT nhiều loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1745,000
2 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1v775,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2695,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2v725,000
5 Nằm khoang 6 cân bằng T1 BnLT1686,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T2 BnLT2633,000
7 Nằm khoang 6 ổn định T3 BnLT3550,000
8 Ghế phụ GP239,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL331,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML425,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV435,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể chuyển đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu hà nội thủ đô Đồng Hới của tàu SE7

Bảng giá Vé thành phố hà nội Đồng Hới của tàu SE5

STT một số loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1745,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M745,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1Mv775,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1v775,000
5 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2692,000
6 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2M692,000
7 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2Mv722,000
8 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2v722,000
9 Nằm vùng 6 điều hòa T1 BnLT1686,000
10 Nằm vùng 6 cân bằng T2 BnLT2633,000
11 Nằm khoang 6 ổn định T3 BnLT3550,000
12 Ghế phụ GP239,000
13 Ngồi cứng NC291,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML425,000
15 Ngồi mượt điều hòa NMLV435,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể đổi khác theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá bán vé tàu hà nội thủ đô Đồng Hới của tàu SE5

Bảng giá Vé hà nội Đồng Hới của tàu SE9

STT một số loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1730,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 AnLT1v760,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2672,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2v702,000
5 Nằm khoang 6 cân bằng T1 BnLT1673,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T2 BnLT2621,000
7 Nằm khoang 6 ổn định T3 BnLT3540,000
8 Ghế phụ GP235,000
9 Ngồi cứng NC286,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML417,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV427,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể biến đổi theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá bán vé tàu hà nội Đồng Hới của tàu SE9

Bảng giá chỉ Vé tp. Hà nội Đồng Hới của tàu SE3

STT các loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1770,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v800,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2706,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2v736,000
5 Nằm khoang 6 ổn định T1 BnLT1696,000
6 Nằm vùng 6 cân bằng T2 BnLT2612,000
7 Nằm vùng 6 cân bằng T3 BnLT3568,000
8 Ghế phụ GP298,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56459,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56V469,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến hóa theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá bán vé tàu thủ đô hà nội Đồng Hới của tàu SE3

Bảng giá bán Vé hà nội thủ đô Đồng Hới của tàu SE19

STT một số loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1655,000
2 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1M700,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1Mv730,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v685,000
5 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2600,000
6 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2M640,000
7 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2Mv670,000
8 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2v630,000
9 Nằm vùng 2 cân bằng VIP AnLv2M1,340,000
10 Nằm vùng 6 ổn định T1 BnLT1585,000
11 Nằm khoang 6 ổn định T2 BnLT2550,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3465,000
13 Ghế phụ GP236,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56465,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V475,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến đổi theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá bán vé tàu hà nội thủ đô Đồng Hới của tàu SE19

Bảng giá bán Vé thành phố hà nội Đồng Hới của tàu SE1

STT các loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1786,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1M786,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv816,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v816,000
5 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2710,000
6 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2M710,000
7 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2Mv740,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v740,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M1,511,000
10 Nằm khoang 6 cân bằng T1 BnLT1M711,000
11 Nằm khoang 6 ổn định T2 BnLT2M624,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M580,000
13 Ghế phụ GP304,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML56468,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V478,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu thành phố hà nội Đồng Hới của tàu SE1

Hướng dẫn để vé tàu hà thành Đồng Hới

Sự cải cách và phát triển vượt bậc của technology thông tin giúp đỡ bạn chẳng đề xuất tới Đại lý cung cấp vé tàu trên Hà Nội, chỉ việc ở trong nhà cũng có thể đặt vé tàu hà nội Đồng Hới online đơn giản và mau lẹ nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ bỏ ga tp. Hà nội đi Đồng Hới hoặcqua smartphone 02473 053 053 .

Bước 1:Click loài chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền không hề thiếu thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Đồng Hới và những trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên cấp dưới sẽ gọi điện chứng thực thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn vớ đặtvé tàu từ bỏ Ga hà thành Đến Ga Đồng Hới.

Sau khi để vétàu hà thành Đồng Hới online, vé được nhờ cất hộ vào email, zalo, sms Facebook… người tiêu dùng in vé hoặc chụp hình lại vé này và với theo lúc ra ga, xuất trình hẳn nhiên CMND để triển khai thủ tục lên tàu.

Cách giao dịch vé tàu hà nội thủ đô Đồng Hới

Hiện nay việc thanh toán giao dịch vé tàu không còn sức dễ dàng sau lúc để vé tàu tp. Hà nội Đồng Hới qua điện thoại cảm ứng hoặc Website thành công xuất sắc sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu thủ đô Đồng Hới. Người tiêu dùng thanh toán cho mã để chỗ của chính bản thân mình bằng một trong số cách sau: giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ thương mại internet banking hoặc qua những điểm thu hộ. Quý khách rất có thể thực hiện các giao di chuyển tiền tại những điểm chuyển tiền của Viettel xuất hiện khắp khu vực trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt vị trí sẽ là Vé năng lượng điện tử tàu hoả tp hà nội Đồng Hới của quý khách.

Đại lý phân phối vé tàu thủ đô Đồng HớiViệc download vé tàu thời buổi này đã dễ dãi hơn siêu nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại tp. Hà nội hoặc ra Ga thủ đô hà nội mà chỉ cần ở nhà hotline điện theo số 02473 053 053 hoặc để qua Website buôn bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt nước ta đã gây ra Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho du khách đi Tàu

Điện thoại contact đặt vé tàu hà thành Đồng Hới toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để sở hữ vé ngẫu nhiên ở đâu, ngẫu nhiên lúc nào chúng ta muốn. Ví dụ: 02473 053 053

*

Liên hệ đặt ve tau tp. Hà nội Đồng Hới trên nước ta

Hy vọng các bạn mua được vé tàu tp hà nội Đồng Hới giá tốt và có chuyến du ngoạn an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.