Em Ơi Có Nghe Không Tiếng Chị

Chiều ra đứng trông em về chưa dòng sông nước lên nhưng hiện thời em nơi đâu Xa xa cánh cò về tổ ấm Đêm xuống bên đôi tuy nhiên em đâu rồi Một đêm tối tăm đi tìm em Mù bên mé sông gồm cành đồng lên đồi cao Mưa rơi tiêu điều có tác dụng cơn bằng hữu Giông tố thét gào em đâu rồi (Mưa vẫn rơi rơi có tác dụng cơn bè bạn Giông tố thét gào hỡi em ngơi nghỉ đâu) Em ơi tất cả nghe ko tiếng bà mẹ ơi có nghe không hỡi em Đêm nay mưa bão qua hơn cơ hội nào Sông ơi sao cuốn trôi bỏ xác tôi Giọt tỉnh hỏi thăm ai chạm mặt em Rằng cơn người quen biết qua, cuốn đi rồi, trôi đi thật xa Em ơi vứt lại chị mình lại sao ba má mất đi chị tính sao Em ơi gồm nghe ko tiếng chị em ơi có nghe không hỡi em Đêm nay mưa bão qua hơn lúc nào Sông ơi sao cuốn trôi băng hà tôi Rồi bố bốn hôm tìm kiếm được em Lòng quặng thắt đau thấy em nằm bờ sông Ơi em có còn là một em không Cơn bằng hữu cuốn em đi thật rồi Ơi em có còn là một em ko Cơn bầy đàn cướp em đi thật rồi
bài bác hát vào album
Nghe nhạc Nghe tất cả 11 bài.
Diệu Nhi

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.