Em Buồn Lắm Anh Có Biết Không

moon14_2k): "Em bi tráng lắm anh biết không??