EM BUỒN LẮM ANH CÓ BIẾT KHÔNG

moon14_2k): "Em bi tráng lắm anh biết không??