Đức chúa trời cha an xang hồng

Hai nghìn năm trước, Đức Chúa Jêsus đang giáng sinh bên trên trái khu đất này để cứu vãn rỗi nhân loại. Ngài đã chịu đựng phép Báptêm vào năm 30 tuổi, với trong khoảng thời gian cuộc đời công 3 năm rưỡi, Ngài sẽ rao truyền Tin Lành giao mong mới, rồi sau khi ngừng sứ mệnh, Ngài đã thăng thiên về trời.

Khi thăng thiên, Đấng Christ đã còn lại lời tiên tri rằng Ngài lại sẽ đến trái khu đất này lần tiếp nữa (Công Vụ những Sứ Đồ 1:6-11). Năm 2018 là năm vật dụng 100 Đấng Christ Tái Lâm – Đấng An Xang Hồng ngày lễ noel theo lời tiên tri ghê Thánh, buộc phải là năm có ý nghĩa sâu sắc sâu sắc. Thông qua lời kinh Thánh, hãy dò xem vì sao tại sao Đức Chúa Trời đã đi vào trái đất này.

Thế gian ám muội và u ám mà lẽ thật bị đậy khuất

Sau lúc Đức Chúa Jêsus thăng thiên, làm việc trên trái khu đất này đã có không ít sự vươn lên là hóa. Quân địch ma quỉ suy nghĩ rằng vị Đức Chúa Trời không ở trên trái khu đất này nên rất có thể chế áp những con dòng của Đức Chúa Trời nhiều từng nào cũng được, bởi thế nó đã làm biến đổi thời kỳ và pháp luật của Đức Chúa Trời.

Kể từ cuối thời đại sứ đồ, lẽ thiệt Hội Thánh nguyên sơ đã bước đầu biến đổi từng một điều. Với đó, hội thánh đang đánh mất tình thân thương ban sơ và theo đuổi sự an lạc. ý thức đức tin mà các thánh đồ đang giữ gìn kể cả giữa sự bắt bớ trầm trọng cũng bị phôi trộn một cách hối hả khi nhà vua Constantine thừa nhận Cơ Đốc giáo và sử dụng nhiều loại chế độ hòa giải vào đầu thế kỷ thứ 4, cùng hội thánh đã tiếp nhận lý luận với lời truyền miệng của loài người thay vì điều khoản của Đức Chúa Trời. Vào thời điểm năm 321 SCN, ngày Sabát bị xóa khỏi bởi lệnh nghỉ nhà nhật, vào khoảng thời gian 325, Lễ vượt Qua bị xóa bỏ bởi hội nghị Nicaea. Sau đó, các chính sách không có trong tởm Thánh như lễ Nôen, thập từ bỏ giá đã biết thành du nhập vào trong hội thánh.

Thông qua “ví dụ về cỏ lùng”, Đức Chúa Jêsus đang sớm dạy dỗ trước về hình ảnh thể này. Đức Chúa Jêsus cho trái khu đất này và đã gieo hột giống xuất sắc đẹp, tuy nhiên khi bạn ta ngủ thì kẻ thù ma quỉ đã lén mang lại mà gieo thêm cỏ lùng. Theo lời này, tính từ lúc cuối thời đại sứ đồ, hột giống của sự việc trái chính sách pháp đã trở nên gieo và phệ mạnh, còn giao cầu mới, là lẽ thật của sự cứu rỗi thì bị bặt tăm khỏi trái đất.

Vì không chắc hẳn rằng thật, là sự việc sáng, nên đạt tới mức thời tăm tối. Khi không ai phân biệt, cũng không có bất kì ai dạy dỗ lẽ thật ở giữa sự ám muội u ám, thiết yếu Đức Chúa Trời đang đi đến trái khu đất này. Bởi vì nếu như Ngài ko đến lần tiếp nữa thì quả đât không thể tìm kiếm được lẽ thiệt sự sống. Còn nếu không thể kiếm được lẽ thật thì không tồn tại con mặt đường để nhận sự tha tội, còn nếu như không con đường để dấn sự tha tội thì tất cả con đường bước vào Nước Thiên Đàng cũng trở nên không được mở ra.

“Vậy, chớ xét đoán mau chóng quá, hãy đợi Chúa đến; thiết yếu Chúa đã tỏ phần đông sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, với bày ra phần đông sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ vì chưng Ðức Chúa Trời nhưng mà lãnh sự đánh giá cao mình xứng đáng lãnh.”I Côrinhtô 4:5

Ở vào sự về tối tăm, ko một ai rất có thể quả quyết rằng vật gì là lẽ thật, phía nào là con đường Nước Thiên Đàng. Đấng Christ đến và làm minh bạch ra toàn cục những sự bị đậy trong nhẵn tối, và phân bua ra ý hy vọng của tấm lòng. Khi ấy thì lẽ thật và sự mang dối, sự sáng với bóng tối, thiện với ác, tuyến đường Nước Thiên Đàng và con phố địa lao tù v.v…, hết thảy mới hoàn toàn có thể được phân định. Đầy tớ công bằng và đầy tớ ác, nô lệ lười biếng và đầy tớ siêng năng khôn ngoan cũng khá được phân định một cách rõ ràng.

Ngài sẽ dạy bọn họ về con đường lối Ngài

Điều răn của loài người mà tỏa khắp trên thế gian thời buổi này không bắt buộc là Tin Lành Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời đề xuất đích thân mang lại và làm phục hồi lẽ thiệt của Hội Thánh nguyên sơ thì ghê Thánh mới rất có thể được rao truyền tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất.

“Ðức Chúa Jêsus mang đến gần, phán cùng môn đồ dùng như vầy: hết cả quyền phép sinh hoạt trên trời và dưới đất vẫn giao mang đến ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà chiếu lệ báptêm đến họ, và dạy họ giữ hết cả hồ hết điều mà lại ta vẫn truyền cho những ngươi…”Mathiơ 28:18-20

Vào thời đại Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời cho và kiếm tìm lại lẽ thiệt cho, nhờ kia mới xảy ra lịch sử ơn nghĩa rằng các thánh trang bị học theo sự bảo ban của Ngài, rồi nhân danh của Giêhôva Đức Chúa Trời là Đức Cha, danh của Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Con, với Tên Mới chính là danh của Đức Thánh Linh mà lấy lệ Báptêm cho tất cả những người ta, với truyền bá đạo của lẽ thật mang đến muôn dân.

“Bấy tiếng ta mong biết lẽ thật về nhỏ thú thiết bị tư, là con khác với hết thảy những con khác, rất dữ tợn, răng thì bởi sắt, móng thì bởi đồng, nó gặm nuốt, xay nát, và bao gồm gì còn lại thì giày đạp bên dưới chân. Ta vẫn muốn biết lẽ thiệt về mười cái sừng sinh sống trên đầu nó, với về mẫu sừng khác mọc lên, và trước khía cạnh nó cha sừng kia đã bị rơi xuống, sừng nầy gồm có mắt với miệng nói gần như lời xấc xược, và hình dáng nó khỏe mạnh hơn hồ hết sừng khác. Ta quan sát xem, dòng sừng kia tranh chiến cùng những thánh, và win trận.”Đaniên 7:19-21

Con thú đồ vật tư mở ra trong Đaniên chương 7 có nghĩa là đế quốc La Mã. Theo như lời tiên tri rằng một chiếc sừng nhỏ tuổi mọc lên và thải trừ ba chiếc sừng trong những mười sừng, thể chế giáo hoàng La Mã chính là thế lực làm bài trừ Heruli, Vandals và Ostrogoths, là cha nước trong số mười nước bị phân loại từ đế quốc La Mã, rồi làm chắc chắn vị chũm của mình. Lúc Đức Chúa Trời còn ở trên trái khu đất này thì các thánh đồ gia dụng được thắng, nhưng sau khoản thời gian Ngài thăng thiên thì các thánh đồ đã trở nên bại trận vày cái sừng nhỏ. Tức là Kinh Thánh biểu hiện sự thời kỳ và luật pháp của Đức Chúa Trời như ngày Sabát, Lễ quá Qua v.v… đã bị biến hóa bởi thiết chế giáo hoàng La Mã với sự cái sừng nhỏ tuổi thắng trận.

Sau thời tối tăm tôn giáo, không ít học giả Kinh Thánh cùng giáo phái đã xuất hiện, tuy nhiên chỉ chủ trương rằng trình bày của bản thân là đúng, chứ không có một ai tra cứu lại được hết thảy số đông điều răn của giao ước mới mà đã biết thành mất. Nhân sinh đã trở nên fan mù phần linh hồn xem nhưng mà không thấy và tấm lòng thiếu hiểu biết chi hết, buộc phải không một ai hoàn toàn có thể phát hiển thị lẽ thật. Duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể tìm lại lẽ thiệt cho.

“Cho tới lúc Ðấng Thượng Cổ đang đến, sự xét đoán sẽ ban cho những thánh của Ðấng rất cao và thì giờ sẽ đến, là khi những thánh được nước làm cho của mình.”Đaniên 7:22

“Cho đến khi Đấng tạo ra Hóa – Đấng Chí Cao – ngự xuống xét xử với minh oan cho những thánh thiết bị của Đấng Chí Cao. Lúc đó là thời kỳ các thánh thiết bị được thừa hưởng vương quốc.”Đaniên 7:22 kinh Thánh hiện tại đại

Trong Đaniên chương 7, chúng ta có thể nhìn thấy cảnh rằng dựa vào Đức Chúa Trời cho trái đất này lần tiếp nữa và tìm lại lẽ thật giao mong mới, là nghĩa vụ và quyền lợi của thánh đồ, phải thánh đồ new được nước làm cho của mình. Như lời tiên tri này, họ ngày nay đang tiến hành điều răn của giao ước bắt đầu như ngày Sabát cùng 3 kỳ 7 lễ trọng thể bao gồm Lễ vượt Qua v.v… sống tại Siôn. Satan đã kiểm soát và điều hành cánh cửa ngõ tấm lòng của fan ta xuyên suốt mấy nghìn năm hòng để cho coi sự dối trá như thể chân thật, cơ mà Đức Chúa Trời đã đến và đã phá vỡ toàn bộ then cửa ấy.

“Xảy ra giữa những ngày sau rốt, núi ở trong nhà Ðức Giêhôva đang lập lên phía trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Những dân đã chảy về đó; và nhiều nước vẫn đi cho đó, nhưng rằng: Hãy đến, bọn họ hãy lên núi của Ðức Giêhôva, nơi nhà đất của Ðức Chúa Trời Giacốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về mặt đường lối Ngài…”Michê 4:1-2

Đã được tiên tri rằng khi Đức Chúa Trời đích thân cho và bảo ban về mặt đường lối Ngài, thì các dân của đa số nước nói rằng “Chúng ta hãy học con đường sống trường đoản cú Ngài, và làm theo đường ấy.” với sẽ nhóm lại (Êsai 2:3 bản dịch xã hội tiếng Hàn). Bởi sức mạnh và sự khôn ngoan của họ thì tuyệt vời không thể search lại được quyền lợi của thánh đồ, cũng không thể phục sinh lại lẽ thật. Vị Đức Chúa Trời đã đến, cần đường sống new đã được mở đến nhân loại. Sự Đấng An Xang Hồng đến trái khu đất này là việc kiện béo tốt và có ý nghĩa nhất trong lịch sử vẻ vang nhân loại, do Ngài cứu vãn vớt quả đât đã bước vào con đường sự chết vì chưng bị trói buộc vị ách của Satan với dẫn dắt vào “đường sống” tìm hiểu vương quốc của Đức Chúa Trời.

Tuyên bố giao ước mới, là lẽ thật dẫn đến sự cứu rỗi

Giả sử giả dụ Đức Chúa Trời đã không mặc xác giết thịt mà cho trái khu đất này và dạy dỗ cho, thì bọn họ ngày nay dường như không thể search lại được lẽ thật. Không còn thảy hồ hết sự chắc hẳn rằng đã chấm dứt trong khi chúng ta không nghe biết kể cả sự cứu giúp rỗi, tất cả sự tha tội, của cả sự sinh sống đời đời, với kể toàn nước Thiên Đàng, với cũng không nhìn biết Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng ở thuộc với chúng ta.

“Cũng vậy, Ðấng Christ đang dâng tôi chỉ một lần đặng đựng tội lỗi của đa số người; Ngài lại sẽ chỉ ra lần trang bị hai, chưa hẳn để cất tội đi nữa, dẫu vậy để ban sự cứu vãn rỗi đến kẻ chờ đợi Ngài.”Hêbơrơ 9:28

Lời này tức là nếu Đấng Christ chưa đến trái đất này lần sản phẩm công nghệ hai thì họ không thể đạt đến việc cứu rỗi. Đối với quả đât không thể tự kiếm được đường sống, sẽ chỉ tất cả tương lai khuất tất bị định đề nghị chết đời đời, cơ mà nhờ cha đến trái khu đất này mà con đường của sự cứu giúp rỗi sẽ được không ngừng mở rộng thênh thang.

“Ðức Giêhôva vạn quân vẫn ban cho phần nhiều dân tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ gia dụng béo, một diên rượu ngon, thiết bị béo tất cả tủy, rượu ngon thanh lọc sạch. Tại trên núi nầy Ngài đã trừ khử mặt của thiết bị đắp trên muôn dân, và mẫu màn đậy phủ số đông dân tộc. Ngài đã nuốt sự bị tiêu diệt đến đời đời. Chúa Giêhôva sẽ lau nước mắt khỏi gần như mặt, cùng trừ vứt sự hổ hang của dân Ngài khỏi cả nạm gian; vì Ðức Giêhôva đang phán vậy. Trong thời gian ngày đó, fan ta đã nói rằng: Kìa, ấy là Ðức Chúa Trời chúng ta; bọn họ đã mong mỏi đợi Ngài, với Ngài sẽ hỗ trợ chúng ta. Ấy là Ðức Giêhôva; bọn họ sẽ nức lòng hí hửng và đồng vui về việc cứu rỗi của Ngài!”Êsai 25:6-9

Giữa 66 quyển khiếp Thánh, rượu nho nuốt sự bị tiêu diệt duy chỉ là rượu nho Lễ vượt Qua chứa đựng lời hứa cuộc đời đời đời. Trải qua thời hạn dài 1600 năm, vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng, Đấng An Xang Hồng mang lại và ban đến “rượu nho giữ gìn lâu”, tức là lẽ thật Lễ thừa Qua vẫn bị biến mất từ sau năm 325 SCN, nhờ đó tuyến đường của sự sống new đã được xuất hiện cho nhân loại.

Đấng tiên tri Êsai sẽ tiên tri rằng Đấng tìm kiếm lại lẽ thật sự sống đã bảo quản lâu và tuyên ba sự cứu rỗi cho các con cái họ bởi bánh và rượu nho Lễ vượt Qua đó là Đức Chúa Trời chúng ta. Kinh Thánh làm biệt lập lặp đi tái diễn rằng Đức Chúa Trời buộc phải mặc xác giết thịt và cho trái khu đất này thì mới rất có thể khôi phục lại lẽ thật đã trở nên mất, và Đấng khôi phục lại lẽ thật đã bị mất chính là Đức Chúa Trời bọn chúng ta.

Tuyên bố lẽ thật bà bầu Giêrusalem

Nếu như Đấng An Xang Hồng dường như không đến trái khu đất này thì dĩ nhiên Lễ quá Qua giao ước bắt đầu và 3 kỳ 7 lễ trọng thể, cũng tương tự lẽ thiệt Đức Chúa Trời Mẹ dường như không thể được tuyên bố. Gớm Thánh ghi chép Đức Chúa Trời bên dưới dạng số những là “Êlôhim”, Đức Chúa Trời trường đoản cú xưng là “Chúng Ta” đã sáng chế ra thế giới theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, bạn nam theo hình của Cha, bạn nữ theo như hình của Mẹ, tuy nhiên Satan thì đã làm cho phủ nhấn điều này. Dù Đức Chúa Trời Mẹ ví dụ có tồn tại, chũm mà nó đã ngăn chặn lẽ thật như thể ko tồn tại.

Tuy nhiên, cha đến trái khu đất này lần sản phẩm hai với đã có tác dụng cho hoàn toàn có thể nhìn biết người mẹ Giêrusalem bên trên trời thông qua chế độ của lẽ thiệt giao mong mới. Y như lời rằng lao lý đóng vai trò cô giáo dẫn họ đến cùng với Đấng Christ, điều khoản của Môise vào Cựu Ước sẽ dẫn dắt vai trung phong linh tín đồ ta mang lại với Đức Chúa Jêsus Christ, còn các lẽ thiệt của giao ước new thì rốt cuộc đóng sứ mệnh dẫn dắt chúng ta đến cùng với Đức Chúa Trời bà bầu (Tham khảo: Galati 3:24, 4:21-26).

Bởi vậy, luật pháp là quan liêu trọng. Phải biết quy định của Đức Chúa Trời thì mới có thể nhìn biết Đức Chúa Trời. Cho dù christ giả lộ diện ở đây đó và nhà trương rằng “Ta chính là christ.” chăng nữa, nhưng fan biết luật pháp của Đức Chúa Trời thì hoàn toàn có thể phân biệt giữa sống động và mang dối. Cố nên, ma quỉ Satan cuồng loạn trong việc xóa bỏ thời kỳ và pháp luật của Đức Chúa Trời hòng khiến cho người ta tất yêu nhìn biết Đức Chúa Trời.

“Vậy tín đồ nói cùng ta như vầy: bé thú thứ tư sẽ có tác dụng nước thứ bốn trên đất, không giống với hết thảy những nước, với nó sẽ nuốt cả đất, giầy đạp với nghiền nát ra. Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy khiến từ nước đó; và tất cả một vua nổi lên sau, không giống với những vua trước, và người đánh đổ bố vua. Vua đó sẽ nói hầu như lời phạm cho Ðấng siêu Cao, làm cho hao mòn các thánh của Ðấng khôn xiết Cao, với định ý đổi đều thời kỳ và lao lý pháp; các thánh có khả năng sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ.”Đaniên 7:23-25

Thế lực của Satan đối nghịch Đức Chúa Trời, và có tác dụng hao mòn các thánh của Đấng hết sức Cao. Trong suốt 1260 năm thời đen tối tôn giáo nhưng được tiên tri là “một kỳ, hầu như kỳ, và nửa kỳ”, tương đối nhiều linh hồn đã bị giết chết. Tuy nhiên quyền nuốm của lũ chúng chưa phải quyền thế sẽ sở hữu đời đời mãi mãi, tuy vậy là quyền thế sẽ ảnh hưởng tước đoạt toàn bộ.

“Nhưng sự xét đoán vẫn đến, và fan ta sẽ đựng quyền gắng khỏi nó, để diệt đi và tạo nên hủy phá mang lại cuối cùng. Bấy giờ đồng hồ nước, quyền thế, với sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời, sẽ tiến hành ban đến dân các thánh của Ðấng khôn xiết Cao. Nước Ngài là nước đời đời, với hết thảy những quyền thế hầu như hầu việc và vâng lời Ngài…”Đaniên 7:26-27

Rốt cuộc, Satan sẽ bị tước đoạt toàn thể quyền rứa ấy. Thân phụ đến trái khu đất này và bà mẹ ở cùng với bọn chúng ta, buộc phải các bạn bè chị em bị mất lại được về bên Siôn không còn thảy và đang rành mạch được sống động với điêu trá theo lời tiên tri. Vày truyền bá sự khuyên bảo mà Đức Chúa Trời đã đến và mang lại biết, nên tín đồ dân lẽ thật được mở mắt, mở tai và mở ô cửa tấm lòng, nhờ kia trở về Siôn trên khắp ráng giới.

Đức Chúa Trời hầu cho Tin Lành được truyền bá nhanh chóng ra cả rứa gian. Trong vòng một năm 2017, bố mẹ ban đến phước lành khủng lao, nên hiện nay hơn 7.000 Siôn đã chiếu sự sáng lẽ thật trên khắp các nơi trên cụ giới. Đó là công việc được ngừng trong thời gian rất ngắn. Quyền chũm của Satan đang sụp đổ theo lời tiên tri.

Giữa nhân sinh, không người nào có được sức mạnh hoàn toàn có thể tìm lại lẽ thật đã trở nên cướp mất. Nếu thân phụ đã không tới trái đất này thì tự bọn họ tuyệt đối bắt buộc nhìn biết Mẹ. Y như Đức Giêhôva lập Giêrusalem và cho các nước biết hết thảy, và y như Ađam nói Êva là xương bởi xương tôi, thịt vị thịt tôi nhưng mà ra, với gắn cho chiếc tên là sự việc sống, với làm bệnh rằng “là mẹ của cả loài người”, Đấng Christ Tái Lâm được biểu tượng bởi Ađam cũng làm hội chứng và cho thấy về chị em của không còn thảy số đông người sẽ tiến hành cứu rỗi (Tham khảo: Êsai 62:7, sáng Thế ký 2:23, 3:20, Rôma 5:14).

Cha cho trái khu đất này và hầu cho họ phát chỉ ra Đức Chúa Trời mẹ và giao ước mới, là lẽ thiệt sự sống, với dẫn dắt bọn họ đến Siôn, là vị trí của lời tiên tri sau cuối mà Ngài phán rằng “Hãy cho với Thánh Linh và bà xã Mới!”. Vì chưng được ở trong lẽ thật mà lại Ngài đã đi vào và tìm lại cho, nên bọn họ được nhận ân nghĩa sự tha tội cùng phước lành Nước Thiên Đàng, và cũng khá được giữ gìn của cả sự trông cậy sự sống đời đời nữa.

Sự trông cậy mà họ có đến từ lẽ thật mà Đức Chúa Trời thừa nhận cho. Mong những người nhà Siôn chúng ta giữ vững vàng đức tin cho tới cuối cùng, với làm chứng hết thảy Tin Lành này tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất trong những lúc một lần nữa xem xét tới ơn tình lớn lao của cha An Xang Hồng – Đấng cho biết thêm về con đường Nước Thiên Đàng, và Đức Chúa Trời bà bầu – Đấng ở thuộc với họ và dẫn dắt các bước cứu rỗi.