DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM 2019

chính phủ nêu loạt phương án phục hồi kinh tế tài chính xã hội năm 2022

Nghị quyết 01 với loạt giải pháp phát triển, phục hồi kinh tế xã hội với dự toán chi phí năm 2022 vừa được Chính phủ ban hành hôm nay.

bài viết liên quan*

cusc.edu.vn 2021 reviews

Với chủ đề "cusc.edu.vn 2021 - liên quan tăng trưởng kinh tế tài chính và chế tạo ra sức bật cho doanh nghiệp trong tình hình mới", Diễn bầy Kinh tế vn thường niên lần sản phẩm công nghệ 4 là việc kiện gặp mặt gỡ, hội thoại công bốn quy tế bào quốc gia, nhằm mục đích huy động, tập hợp công dụng nguồn lực của khu vực doanh nghiệp để xây dựng và thực thi hiệu quả Chương trình phục hồi, phân phát triển kinh tế tài chính giai đoạn 2022 - 2023, đóng góp phần thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 5 năm và trước mắt trọng tâm cho năm 2022 là năm có ý nghĩa sâu sắc “bản lề” để bứt phá trong bối cảnh dịch căn bệnh Covid-19. Dưới sự chủ trì của Thủ tướng chính phủ và tất cả sự tham gia của đông đảo xã hội doanh nghiệp, Diễn đàn cũng đặt phương châm huy động, tập hợp hiệu quả nguồn lực của khu vực doanh nghiệp vào các bài toán trọng tâm của nền tởm tế, như niềm tin Thủ tướng sẽ nêu “mong muốn cộng đồng doanh nghiệp thực sự là trung tâm, là đơn vị trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế tài chính xã hội”. Cùng rất đó, niềm tin đối thoại, hợp tác ký kết công - tứ được liên quan và duy trì thường xuyên, góp thêm phần tạo lập khí thế, nỗ lực hành động của cả hai khu vực công - tư.


*
35+Tọa đàm/Talkshow
*
3000+Khách tham dự trực tiếp và trực tuyến
*
50+Diễn giả
*
1000+CEO, siêng gia, khách mời VIP
*
30+Báo đài, vô tuyến

gửi Hiến kế mang đến nền kinh tế tài chính Việt Nam

Câu hỏi của Thủ tướng tá với cộng đồng doanh nghiệp:

1/ Làm nắm nào để kinh tế tài chính Việt Nam lớn mạnh và tạo được sức bật cho doanh nghiệp ngay trong đại dịch?