ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 ngân hàng 7340201_AP_NHA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình quality cao, Xét học bạ
2 Tài thiết yếu 7340201_AP_TCA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình unique cao, Xét học tập bạ
3 ngân hàng 7340201_NHA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học tập bạ
4 Tài chính 7340201_TCA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học bạ
5 kế toán tài chính kế toán tài chính 7340301_APA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình quality cao, Xét học bạ
6 kế toán kế toán 7340301A00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học tập bạ
7 Kế toán triết lý Nhật bạn dạng kế toán 7340301_JA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Định phía Nhật Bản, Xét học bạ
8 quản lí trị kinh doanh quản trị marketing 7340101_APA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình unique cao, Xét học tập bạ
9 quản trị sale quản lí trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học tập bạ
10 marketing quốc tế marketing quốc tế 7340120A01, D01, D07, D09, XDHB28.25Xét học tập bạ
11 ngôn từ Anh ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D07, D09, XDHB27.75Xét học bạ
12 khối hệ thống thông tin làm chủ hệ thống thông tin cai quản 7340405A00, A01, D01, D07, XDHB27.75Xét học tập bạ
13 Luật tài chính pháp luật 7380107_AA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Luật khiếp tế, Xét học tập bạ
14 Luật tài chính hình thức 7380107_CC00, C03, D14, D15, XDHB28.25Luật gớm tế, Xét học bạ
15 tài chính tài chính 7310101A01, D01, D07, D09, XDHB27.75Xét học tập bạ
16 technology thông tin technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D07, XDHB27.75Xét học tập bạ
17 technology thông tin technology thông tin 7480201_JA00, A01, D01, D07, XDHB27.75Định phía Nhật Bản, Xét học bạ
18 quản ngại trị marketing quản lí trị kinh doanh 7340101_IUA00, A01, D01, D07, XDHB26Liên kết ĐH CityU - Hoa Kỳ, Xét học tập bạ
19 kế toán tài chính kế toán tài chính 7340301_IA00, A01, D01, D07, XDHB26Liên kết ĐH Sunderland - Anh quốc, Xét học tập bạ


*

*