ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CẢNH SÁT 2017

Ngày 29/7, Tổng cục chính trị Công an quần chúng (CAND) đã công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2017.

*
Ngày 29/7, Tổng cục thiết yếu trị Công an quần chúng. # (CAND) đã công bố điểm trúng tuyển chọn vào các học viện, trường đại học CAND năm 2017.

Điểm chuẩn chỉnh cụ thể của các trường như sau:

1. Học viện chuyên nghành Chính trị CAND

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

C03 nam phía Bắc

26.0

Trong số 06 thí sinh thuộc mức 26.0 mang 04 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểm

D01 phái mạnh phía Bắc

26.0

C03 đàn bà phía Bắc

28.25

D01 thanh nữ phía Bắc

29.0

C03 phái nam phía Nam

24.25

Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.25 mang 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm

D01 nam phía Nam

23.75

C03 thiếu phụ phía Nam

26.0

D01 nữ phía Nam

25.75

2. Học viện bình yên nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 phái nam ngành nghiệp vụ An ninh

27.75

Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 đem 03 thí sinh: 02 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ bỏ 27.2 điểm; 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4

C03 Nam

ngành nhiệm vụ An ninh

25.5

Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 rước 04 thí sinh: 03 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn không làm tròn là 25.05; 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn 24.95 với môn Văn đạt 8.25

D01 Nam

ngành nghiệp vụ An ninh

26.25

A01 Nữ

ngành nhiệm vụ An ninh

29.5

C03 Nữ

ngành nghiệp vụ An ninh

28.0

Trong số 03 thí sinh thuộc mức 28.0 lấy 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn tự 26.6

D01 Nữ

ngành nhiệm vụ An ninh

29.0

Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 đem 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 cùng điểm tiếng Anh đạt 8.2

A01 nam ngành bình yên thông tin

23.5

D01 phái mạnh ngành bình yên thông tin

19.75

A01 nữ ngành an ninh thông tin

27.75

D01 nam ngành ngữ điệu Anh

27.25

Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 rước 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt tự 25.16

D01 thiếu nữ ngành ngôn từ Anh

30.5

3. Học viện Cảnh liền kề nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

28.0

Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 rước 07 thí sinh: 06 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn tự 27.1 điểm; 1 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 với môn Toán đạt 9.4 điểm.

C03 Nam

25.75

Trong số 44 thí sinh thuộc mức 25.75 đem 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn từ bỏ 23.15; 02 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn là 22.85 với môn văn đạt 7.75 điểm.

D01 Nam

26.25

A01 Nữ

29.5

C03 Nữ

28.25

D01 Nữ

28.75

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 28.25 đem 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn trường đoản cú 27.3

4. Ngôi trường ĐH bình yên nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.75

Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 04 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn từ bỏ 25.75 điểm

C03 Nam

25.0

Trong số đôi mươi thí sinh cùng mức 25.0 rước 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95

D01 Nam

24.75

Trong số 02 thí sinh thuộc mức 24.75 rước 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn là 24.3

A01 Nữ

28.5

Trong số 02 thí sinh thuộc mức 28.5 mang 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1

C03 Nữ

26.25

Trong số 06 thí sinh thuộc mức 26.25 đem 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn tự 24.75

D01 Nữ

27.25

5. Trường ĐH công an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.25

Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 03 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm

C03 Nam

25.5

Trong số 59 thí sinh thuộc mức 25.5 mang 03 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn không làm tròn từ 24.5

D01 Nam

26.0

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 26.0 rước 02 thí sinh: 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn là 25.55; 01 thí sinh bao gồm tổng điểm không làm tròn là 24.4 cùng điểm tiếng Anh 9.8

A01 Nữ

28.75

C03 Nữ

26.5

Trong số 05 thí sinh thuộc mức 26.5 rước 03 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn tự 25.4

D01 Nữ

27.25

Trong số 04 thí sinh cùng mức 27.25 rước 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn từ bỏ 25.85

6. Ngôi trường ĐH phòng cháy trị cháy

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A00 nam giới phía Bắc

28.25

Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm với môn Toán đạt 9.6

A00 thiếu phụ phía Bắc

30.25

Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 mang 03 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn trường đoản cú 28.35 điểm

A00 phái mạnh phía Nam

27.0

Trong số 18 thí sinh thuộc mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt trường đoản cú 26.55 điểm; 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn 26.0 điểm cùng môn Toán đạt 9.0

A00 người vợ phía Nam

28.5

Trong số 06 thí sinh thuộc mức 27.0 đem 03 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.4

7. Ngôi trường ĐH Kỹ thuật phục vụ hầu cần Công an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 phái mạnh phía Bắc

23.75

D01 nam phía Bắc

23.25

A01 đàn bà phía Bắc

27.5

D01 nàng phía Bắc

27.5

A01 phái mạnh phía Nam

24.0

Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn trường đoản cú 23.0 điểm