Điểm chuẩn đại học y nam định

Trường Đại học tập Điều chăm sóc Nam Định tuyển chọn 910 tiêu chuẩn hệ chủ yếu quy năm 2022, trong đó ngành điều dưỡng là 730 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn của trường Đại học tập điều chăm sóc Nam Định năm 2022 đã được ra mắt đến những thí sinh ngày 15/9, theo đó điểm chuẩn chỉnh ngành điều dưỡng theo công dụng thi xuất sắc nghiệp là 19.5 điểm, ngành bảo sanh 19 điểm. Xem chi tiết phía dưới.


Điểm chuẩn Đại học Điều chăm sóc Nam Định năm 2022

Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Điều chăm sóc Nam Định năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại học Điều chăm sóc Nam Định - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng B00; B08; D01; D07 19.5
2 7720302 Hộ sinh B00; B08; D01; D07 19
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây
*
*
*
*
*
*
*
*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Điều chăm sóc Nam Định năm 2022 theo hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT, học tập bạ, Đánh giá chỉ năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất bên trên cusc.edu.vn