Điểm Chuẩn Đại Học An Ninh 2019

cusc.edu.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, tương đối đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học bình yên Nhân Dân

**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo vừa đủ thông tin ngôi trường mã ngành của trường Đại học Trường bình yên Nhân Dân để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào trường Đại học an ninh Nhân dân như sau:

Ngành

Năm 2018

Năm 2021

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nghiệp vụ An ninh

23.9 (A01)23.6 (C03)23.95 (D01)24.3 (A01)24.25 (C03)24.55 (D01)

- Địa bàn 4:

A00: 24,86

A01: 26,11

C03: 25,21

D01: 25,89

- Địa bàn 5:

A00: 25,68

A01: 26,36

C03: 26,53

D01: 26,88

- Địa bàn 6:

A00: 24,01

A01: 24,93

C03: 24,38

D01: 24,56

- Địa bàn 7:

A00: 25,83

A01: 26,90

C03: 26,94

D01: 26,48

- Địa bàn 8:

A00: 23,04

A01: 25,76

C03: 22,41

- Địa bàn 4:

A00: 27,35

A01: 27,63

C03: 27,20

D01: 27,69

- Địa bàn 5:

A00: 28,50

A01: 27,91

C03: 27,94

D01: 29,51

- Địa bàn 6:

A00: 25,68

A01: 25,68

C03: 27,33

D01: 26,01

- Địa bàn 7:

A00: 27,49

A01: 28,14

C03: 27,84

D01: 28,69

Gửi giảng dạy đại học ngành Y theo chỉ tiêu cỗ Công an

18.45

Tìm hiểu những trường ĐH khu vực Miền Nam nhằm sớm có đưa ra quyết định chọn ngôi trường nào mang lại giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*