Điểm chuẩn công nghiệp hà nội 2019

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp thành phố hà nội 2021 đã được công bố đến những thí sinh ngày 16/9. 

Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Sử dụng khi thí sinh bao gồm ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Sử dụng khi thí sinh bao gồm ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển cùng không vừa lòng Tiêu chí phụ sản phẩm nhất.

Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp hà thành năm 2021

Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Công Nghiệp thủ đô hà nội năm 2021 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Công Nghiệp thủ đô hà nội năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại học tập Công Nghiệp thủ đô hà nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 2
3 7340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán =8.0 với NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 7.6; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 7.6 với NV≤ 5
8 7480101 Khoa học thiết bị tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 7
9 7480102 Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 8.0 với NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.0 và NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 8.2 và NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 8.4 và NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 9.0; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 9.0 với NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ nghệ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ máy hai: Toán = 7.8 với NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 7.8 cùng NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.0 với NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 6.8; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 6.8 với NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 7.6; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 7.6 và NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán =8.8 cùng NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 4
28 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phụ thứ nhất: nước ngoài ngữ > 9.2; tiêu chí phụ thiết bị hai: ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.8 và NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Ngữ văn > 6.75; tiêu chí phụ thiết bị hai: Ngữ văn = 6.75 cùng NV≤1
32 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 9.4; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 9.4 cùng NV≤ 4
34 7510209 Robot với trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 5
35 7340125 Phân tích tài liệu kinh doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 7.8 với NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại phía trên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị khiếp doanh ---
2 7340115 Marketing ---
3 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng ---
4 7340301 Kế toán ---
5 7340302 Kiểm toán ---
6 7340404 Quản trị nhân lực ---
7 7340406 Quản trị văn phòng ---
8 7480101 Khoa học máy tính ---
9 7480102 Mạng laptop và truyền thông dữ liệu ---
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm ---
11 7480104 Hệ thống thông tin ---
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật trang bị tính ---
13 7480201 Công nghệ thông tin ---
14 7510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí ---
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử ---
16 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô ---
17 7510206 Công nghệ chuyên môn nhiệt ---
18 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử ---
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ---
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và TĐH ---
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học ---
22 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường ---
23 7540101 Công nghệ thực phẩm ---
24 7540204 Công nghệ dệt, may ---
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may ---
26 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp ---
27 7519003 Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu ---
28 7510605 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng ---
29 7220201 Ngôn ngữ Anh ---
30 7310104 Kinh tế đầu tư ---
31 7810101 Du lịch ---
32 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành ---
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn ---
34 7510209 Robot với trí tuệ nhân tạo ---
35 7340125 Phân tích dữ liệu kinh doanh ---
36 7210404 Thiết kế thời trang ---
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc ---
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật ---
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc ---
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị tởm doanh ---
2 7340115 Marketing ---
3 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng ---
4 7340301 Kế toán ---
5 7340302 Kiểm toán ---
6 7340404 Quản trị nhân lực ---
7 7340406 Quản trị văn phòng ---
8 7480101 Khoa học sản phẩm tính ---
9 7480102 Mạng laptop và media dữ liệu ---
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm ---
11 7480104 Hệ thống thông tin ---
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật trang bị tính ---
13 7480201 Công nghệ thông tin ---
14 7510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí ---
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ---
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô ---
17 7510206 Công nghệ chuyên môn nhiệt ---
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử ---
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông ---
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH ---
21 7510401 Công nghệ nghệ thuật hoá học ---
22 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường ---
23 7540101 Công nghệ thực phẩm ---
24 7540204 Công nghệ dệt, may ---
25 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may ---
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp ---
27 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu ---
28 7510605 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng ---
29 7220201 Ngôn ngữ Anh ---
30 7310104 Kinh tế đầu tư ---
31 7810101 Du lịch ---
32 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ---
33 7810201 Quản trị khách sạn ---
34 7510209 Robot cùng trí tuệ nhân tạo ---
35 7340125 Phân tích dữ liệu kinh doanh ---
36 7210404 Thiết kế thời trang ---
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc ---
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật ---
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc ---
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại phía trên
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm bốn duy ĐHBKHN

Click để tham gia luyện thi đh trực con đường miễn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp tp hà nội năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng chuẩn nhất bên trên cusc.edu.vn