ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA 2013

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Địa lí 2013-2014 là đề thi môn Địa lí, một trong những đề thi trong kỳ thi Trung học tập phổ thông thi 4 môn, có 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) với 2 môn bởi thí sinh trường đoản cú chọn trong số các môn đồ gia dụng lí, Hóa học, Sinh học, kế hoạch sử, Địa lí, ngoại ngữ; với môn nước ngoài ngữ, thí sinh tự chọn 1 trong các thứ tiếng: tiếng Anh, giờ đồng hồ Nga, tiếng Pháp, Tiếng trung hoa (theo chương trình 7 năm) với Tiếng Đức, tiếng Nhật (theo công tác Đề án thí điểm).

*

Giáo dục thường xuyên thi 4 môn, bao gồm 2 môn phải (Toán, Ngữ văn) với 2 môn vày thí sinh tự chọn trong số các môn vật lí, Hóa học, Sinh học, lịch sử, Địa lí. Những môn Toán, Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí thi theo bề ngoài tự luận; những môn vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hiệ tượng trắc nghiệm. Đề thi môn Ngữ văn bao gồm 2 phần: gọi hiểu và làm văn; đề thi những môn nước ngoài ngữ gồm 2 phần: viết cùng trắc nghiệm.

Tải tệp tin : trên đâyXem đáp án: trên đâyCác đề thi cùng đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn Địa lí 2013-2014

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn hóa học 2013-2014 mã đề 258

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn hóa học 2013-2014 mã đề 486

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn chất hóa học 2013-2014 mã đề 517

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn chất hóa học 2013-2014 mã đề 629

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn chất hóa học 2013-2014 mã đề 835

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn hóa học 2013-2014 mã đề 974

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn lịch sử vẻ vang 2013-2014

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn Ngữ văn 2013-2014

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh học 2013-2014 mã đề 146

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn Sinh học tập 2013-2014 mã đề 279

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn Sinh học 2013-2014 mã đề 385

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn Sinh học 2013-2014 mã đề 624

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn Sinh học tập 2013-2014 mã đề 735

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn Sinh học 2013-2014 mã đề 918

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Anh 2013-2014 mã đề 182

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Anh 2013-2014 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ Anh 2013-2014 mã đề 371

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ Anh 2013-2014 mã đề 758

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Anh 2013-2014 mã đề 864

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh 2013-2014 mã đề 935

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Đức 2013-2014 mã đề 152

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Đức 2013-2014 mã đề 247

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn tiếng Đức 2013-2014 mã đề 485

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Đức 2013-2014 mã đề 573

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Đức 2013-2014 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn giờ Đức 2013-2014 mã đề 864

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn tiếng Nga 2013-2014 mã đề 246

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Nga 2013-2014 mã đề 514

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ Nga 2013-2014 mã đề 691

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ Nga 2013-2014 mã đề 748

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ Nga 2013-2014 mã đề 836

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Nga 2013-2014 mã đề 952

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Nhật 2013-2014 mã đề 257

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Nhật 2013-2014 mã đề 372

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 485

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 514

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Nhật 2013-2014 mã đề 635

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ Nhật 2013-2014 mã đề 718

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ Pháp 2013-2014 mã đề 159

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Pháp 2013-2014 mã đề 268

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Pháp 2013-2014 mã đề 483

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Pháp 2013-2014 mã đề 725

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Pháp 2013-2014 mã đề 851

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ Pháp 2013-2014 mã đề 947

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn giờ Trung 2013-2014 mã đề 294

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ Trung 2013-2014 mã đề 362

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Trung 2013-2014 mã đề 427

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Trung 2013-2014 mã đề 582

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Trung 2013-2014 mã đề 796

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Trung 2013-2014 mã đề 861

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn Toán học 2013-2014

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn vật dụng lí 2013-2014 mã đề 368

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn thiết bị lí 2013-2014 mã đề 419

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn đồ vật lí 2013-2014 mã đề 547

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn vật dụng lí 2013-2014 mã đề 726

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn trang bị lí 2013-2014 mã đề 859

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn thứ lí 2013-2014 mã đề 931

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn Địa lí hệ GDTX 2013-2014

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn chất hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 139

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 294

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 371

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn chất hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 418

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn chất hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 642

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn chất hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 827

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn lịch sử dân tộc hệ GDTX 2013-2014

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn Ngữ văn hệ GDTX 2013-2014

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn Sinh học tập hệ GDTX 2013-2014 mã đề 258

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn Sinh học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 426

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn Sinh học tập hệ GDTX 2013-2014 mã đề 571

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn Sinh học tập hệ GDTX 2013-2014 mã đề 782

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn Sinh học tập hệ GDTX 2013-2014 mã đề 846

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh học tập hệ GDTX 2013-2014 mã đề 947

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn Toán học tập hệ GDTX 2013-2014

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn thứ lí hệ GDTX 2013-2014 mã đề 184

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn đồ vật lí hệ GDTX 2013-2014 mã đề 258

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn đồ dùng lí hệ GDTX 2013-2014 mã đề 317

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn thứ lí hệ GDTX 2013-2014 mã đề 475

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn đồ gia dụng lí hệ GDTX 2013-2014 mã đề 642

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn đồ lí hệ GDTX 2013-2014 mã đề 725

Danh sách đề thi tốt nghiệp trung học rộng rãi quốc gia

nội dung bài viết được có mặt trên cửa hàng sưu tầm tất cả các đề thi tốt nghiêp THPT non sông tất cả các môn bên trên cả nước từ trước tới thời điểm này do sưu tầm hoặc từ độc giả và những thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho vớ cả chúng ta học sinh sau đẻ muộn này hoàn toàn có thể tra cứu. Trong quy trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những tin tức sai sót, nếu như phát hiện nay các chúng ta cũng có thể comment dưới hoặc các bạn có đa số đề thi của những tỉnh bắt buộc chia sẻ, vui lòng contact hoặc gửi bài vào email . Xin chân tình cảm ơn.