ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA 2013

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí 2013-2014 là đề thi môn Địa lí, một trong những đề thi trong kỳ thi Trung học phổ thông thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ; với môn Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc (theo chương trình 7 năm) và Tiếng Đức, Tiếng Nhật (theo chương trình Đề án thí điểm).

*

Giáo dục Thường xuyên thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn; đề thi các môn Ngoại ngữ có 2 phần: viết và trắc nghiệm.

Tải file : Tại đâyXem đáp án: Tại đâyCác đề thi cùng đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí 2013-2014

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2013-2014 mã đề 258

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2013-2014 mã đề 486

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2013-2014 mã đề 517

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2013-2014 mã đề 629

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2013-2014 mã đề 835

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2013-2014 mã đề 974

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử 2013-2014

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn 2013-2014

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2013-2014 mã đề 146

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2013-2014 mã đề 279

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2013-2014 mã đề 385

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2013-2014 mã đề 624

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2013-2014 mã đề 735

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học 2013-2014 mã đề 918

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2013-2014 mã đề 182

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2013-2014 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2013-2014 mã đề 371

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2013-2014 mã đề 758

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2013-2014 mã đề 864

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2013-2014 mã đề 935

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2013-2014 mã đề 152

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2013-2014 mã đề 247

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2013-2014 mã đề 485

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2013-2014 mã đề 573

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2013-2014 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2013-2014 mã đề 864

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga 2013-2014 mã đề 246

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga 2013-2014 mã đề 514

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga 2013-2014 mã đề 691

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga 2013-2014 mã đề 748

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga 2013-2014 mã đề 836

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga 2013-2014 mã đề 952

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 257

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 372

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 485

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 514

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 635

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 718

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp 2013-2014 mã đề 159

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp 2013-2014 mã đề 268

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp 2013-2014 mã đề 483

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp 2013-2014 mã đề 725

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp 2013-2014 mã đề 851

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp 2013-2014 mã đề 947

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2013-2014 mã đề 294

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2013-2014 mã đề 362

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2013-2014 mã đề 427

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2013-2014 mã đề 582

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2013-2014 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2013-2014 mã đề 861

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học 2013-2014

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2013-2014 mã đề 368

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2013-2014 mã đề 419

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2013-2014 mã đề 547

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2013-2014 mã đề 726

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2013-2014 mã đề 859

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2013-2014 mã đề 931

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí hệ GDTX 2013-2014

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 139

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 294

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 371

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 418

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 642

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 827

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử hệ GDTX 2013-2014

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn hệ GDTX 2013-2014

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 258

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 426

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 571

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 782

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 846

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinh học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 947

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học hệ GDTX 2013-2014

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2013-2014 mã đề 184

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2013-2014 mã đề 258

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2013-2014 mã đề 317

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2013-2014 mã đề 475

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2013-2014 mã đề 642

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ GDTX 2013-2014 mã đề 725

Danh sách đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi tốt nghiêp THPT Quốc gia tất cả các môn trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email . Xin chân thành cảm ơn.