Đề Thi Chuyên Sử Vào Lớp 10

Cập nhật chính thức đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử (chuyên) 2022 Hà Nội có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, chính xác nhất. Hỗ trợ các em học sinh ôn luyện và giải đề đạt hiệu quả.

Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Sử (chuyên) năm học 2022-2023 của các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội cùng đáp án, lời giải chuẩn xác nhất có file tải miễn phí định dạng Word và PDF được chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm giúp các em học sinh lớp 9, thầy cô và quý phụ huynh tham khảo, so kết quả nhanh nhất.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Sử (chuyên) năm 2022 Hà Nội mới nhất

Cập nhật ngay nội dung đề Sử thi vào 10 năm 2022 của thành phố Hà Nội đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Toàn bộ thông tin đề thi chuyển cấp lớp 10 môn Lịch Sử 2022 Hà Nội được cung cấp miễn phí để các bạn tham khảo và chia sẻ rộng rãi đến bạn bè và người thân kịp thời.

Đề thi vào 10 môn Sử (chuyên) năm 2022 Hà Nội

Dành cho các thí sinh có nguyện vọng thi vào lớp 10 chuyên Lý của bốn trường chuyên, gồm THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây. Đề thi gồm 4 câu hỏi, các thí sinh làm bài trong thời gian 150 phút. Mời quý thầy cô và các em theo dõi dưới đây.

Câu 1 (2,5 điểm)

Chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (5 - 1941) có những điểm gì khác so với chủ trương của Đảng trong những năm 1936 - 1939? Giải thích tại sao có sự khác nhau đó.

Câu 2 (2,5 điểm)

Tại sao Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950? Chứng minh rằng chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Câu 3 (2,0 điểm)

Khái quát tình hình hai miền Nam - Bắc sau đại thắng Xuân 1975. Tình hình đó đặt ra những nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam ngay sau đại thắng Xuân 1975?

Câu 4 (3,0 điểm)

Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”? Em hãy trình bày những hiểu biết về sự hòa nhập của Việt Nam vào một hoạt động cụ thể của khu vực.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử (chuyên) Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2022

Đề thi gồm 4 câu, mỗi câu có hai ý, chủ yếu hỏi về lịch sử Cách mạng Việt Nam.

Câu I (3,0 điểm)

1. Hãy nêu những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật trên thế giới trong nửa sau thế kỷ XX.

2. Cuộc cách mạng đó tác động như thế nào đến nhân loại.

Câu II (2,5 điểm)

Trong Chương trình Việt Minh (Văn kiện kèm theo Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (tháng 5 năm 1941) của Đảng Cộng sản Đông Dương) khẳng định:

“Chủ trương liên hiệp hết thảy các tầng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp - Nhật giành quyền độc lập cho xứ sở”.

(Đảng Cộng sản Việt Nam 2000, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 7 (1940-1945), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội tr.149)

1. Chủ trương đoàn kết toàn dân được thực hiện như thế nào trong cuộc vận động cách mạng ở Việt Nam từ năm 1941 đến năm 1945?

2. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc có vai trò gì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Câu III (2,5 điểm)

1. Trình bày những nội dung cơ bản trong Hiệp định Giơ-ne-vo về Việt Nam (1954).

2. Hiệp định này đã tạo ra những thuận lợi gì cho công cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975)?

Câu IV (2,0 điểm)

1. Điền thông tin vào các ô trống trong bảng sau:

2. Theo em, yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến những thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1930-1975)

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Sử (chuyên) năm 2022 Hà Nội chính xác nhất

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn chuyên Sử Hà Nội năm 2022 sẽ sớm được chúng tôi cập nhật chính thức từ sở GD&ĐT Hà Nội ngay khi có thông tin mới nhất.

Nội dung đáp án sẽ sớm được cập nhật, các bạn nhớ F5 liên tục để xem đáp án....

Ngoài tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Sử (chuyên) năm 2022 của Hà Nội, các bạn còn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các đề thi vào 10 môn tiếng Anh, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa… cùng các môn học khác đã được cập nhật tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Trọn bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử (chuyên) 2022 Hà Nội có đáp án chính thức file PDF hoàn toàn miễn phí.