Đề kiểm tra lý 9 chương 1

cusc.edu.vn xin ra mắt đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh cỗ đề khám nghiệm 1 ngày tiết môn đồ dùng lý lớp 9 được công ty chúng tôi tổng hợp chi tiết nhất.

Đây là tài liệu tất cả 3 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo góp cho chúng ta học sinh lớp 9 bao gồm thêm kiến thức và kỹ năng ôn tập củng cố kiến thức môn thiết bị lý để sẵn sàng tốt kiến thức và kỹ năng cho kỳ thi thân học kỳ I chuẩn bị tới. Mời các bạn tải về để thấy trọn bộ tài liệu nhé!

Đề kiểm tra 45 phút môn đồ dùng lý lớp 9

I. TRẮC NGHIỆM- 3 điểm: Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Đoạn mạch bao gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là

Câu 2. Xét các dây dẫn được gia công từ cùng một nhiều loại vật liệu, trường hợp chiều nhiều năm dây dẫn tăng vội vàng 3 lần cùng tiết diện sút đi 2 lần thì năng lượng điện trở của dây dẫn :

A. Tăng vội vàng 6 lần

B. Tăng vội 1,5 lần

C. Giảm xuống 6 lần

D. Giảm sút 1,5 lần

Câu 3. Một dây dẫn tất cả điện trở 24, mắc vào nguồn điện tất cả hiệu điện vắt 12 V thì cường độ loại điện qua dây dẫn là:

A. 1 A

B. 2 A

C. 0,5 A

D. 2,5 A

Câu 4. Điện trở 10 với điện trở trăng tròn mắc song song vào mối cung cấp điện. Nếu hiệu suất tiêu thụ ở năng lượng điện trở 10 là a thì công suất tiêu thụ ở điện trở trăng tròn là:

A.

B.

C. A

D. 2a

Câu 5. Một dây dẫn bao gồm điện trở 12, mắc vào mối cung cấp điện tất cả hiệu điện nạm 12 V thì sức nóng lượng tỏa ra trên dây dẫn trong một giây là:

A. 10 J

B. 0,5 J

C. 12 J

D. 2,5 J

Câu 6. Phương pháp tính điện trở của dây dẫn là:


Câu 7. Điện trở R= 10 chịu được hiệu điện thế lớn số 1 đặt vào hai đầu của chính nó là U= 6 V. Điện trở R2 = 5 chịu đựng được hiệu điện thế lớn số 1 đặt vào hai đầu của chính nó là U = 4 V. Đoạn mạch bao gồm R cùng R mắc tiếp nối thì chịu đựng được hiệu năng lượng điện thế lớn nhất đặt vào nhị đầu của đoạn mạch này là:

a. 10 V

B. 12 V

C. 8 V

D. 9 V

Câu 8. Trong những hình vẽ bên dưới đây, mẫu vẽ không dùng làm ký hiệu biến hóa trở là:

Câu 9. Một nhẵn đèn tất cả ghi 220 V- 75 W, lúc đèn sáng bình thường thì năng lượng điện năng áp dụng của đèn trong một giờ là:

A. 75 kJ.

B. 150 kJ.

C. 240 kJ.

D. 270 kJ.

Câu 10. Định biện pháp Jun-Lenxơ cho biết điện năng chuyển đổi thành :

A Cơ năng.

B. Hoá năng.

C. Sức nóng năng.

D. Năng lượng ánh sáng.

Câu 11. trong công thức phường = I2.R trường hợp tăng gấp rất nhiều lần điện trở R và sút cường độ mẫu điện 4 lần thì công suất:

A. Tăng vội vàng 2 lần.

B. Sụt giảm 2 lần.

C. Tăng vội 8 lần.

D. Sụt giảm 8 lần.

Câu 12. Cho đoạn mạch gồm 2 năng lượng điện trở R1 = 30 W; R2 = 60 W mắc thông suốt với nhau. Điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch có giá trị

A. 0,5 W.

B. 90 W.

C. 30 W.

D. 1800 W.

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm).

Bài 1: (1,0 điểm) phát biểu định nguyên tắc ôm? Viết biểu thức của định luật.

Bài 2: ( 3,0 điểm)

Cho mạch điện tất cả sơ đồ gia dụng như hình vẽ. Nhì đầu mạch được nối với hiệu điện cố gắng U = 9 V, Rb là một dây điện trở chiều dài 1 m và tất cả điện trở 12 W; Đèn Đ ghi: 6 V-6 W. Điều chỉnh vị trí bé chạy C sao ở tại chính giữa biến trở. Hãy tính:

a, Điện trở tương đương mạch điện?

b, công suất tiêu thụ của đèn lúc đó?

Bài 3: (2,0 điểm) Hai điện trở R1 = 15 Ω cùng R2 = 30 Ω được mắc tuy vậy song cùng nhau vào mạch điện bao gồm hiệu điện nuốm 15 V.


a, Tính điện trở tương tự của đoạn mạch.

b. Tính cường độ loại điện qua mạch chính.

Bài 4: (1,0 điểm)

Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều có điện trở R , mắc vào mối cung cấp điện bao gồm hiệu điện thay U thì cường độ chiếc điện qua dây là I = 2 mA . Giảm dây dẫn đó thành 10 đoạn dài bằng nhau, chập thành một bó, rồi mắc vào điện áp nguồn trên. Tính cường độ loại điện qua bó dây.