Đăng Ký Lưu Trú Cho Người Nước Ngoài

*

giới thiệu thông tin sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thủ tục hành chính giấy tờ thủ tục hành thiết yếu dịch vụ trực tuyến đường thông tin Trao đổi tin tức
Thủ tục Khai báo nhất thời trú cho tất cả những người nước bên cạnh ở việt nam tại Công an cung cấp xã
Trình tự thực hiện

Bước 1: chào đón thông tin khai báo tạm trú từ khách nước ngoài.Bước 2: Khai, nộp Phiếu khai báo trợ thì trú cho người nước ngoài.1. Tín đồ trực tiếp quản ngại lý, điều hành vận động cơ sở tồn tại khai Phiếu khai báo trợ thì trú cho người nước bên cạnh và thẳng nộp đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi là Công an cấp xã) nơi đại lý lưu trú của bản thân đặt trụ sở.2. Cán cỗ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:Nếu nội dung Phiếu khai báo tạm trú cho người nước không tính ghi rất đầy đủ thì tiếp nhập, giải pháp xử lý theo quy định;Nếu ngôn từ Phiếu khai báo tạm thời trú cho những người nước ngoại trừ chưa ghi rất đầy đủ thì yêu cầu bạn trực tiếp quản lí lý, điều hành hoạt động vui chơi của cơ sở lưu lại trú khắc ghi cho đầy đủ.3. Thời gian nhận hồ sơ: tất cả các ngày trong tuần.

Bạn đang xem: Đăng ký lưu trú cho người nước ngoài

Cách thức thực hiện Cơ sở lưu trú trực tiếp nộp Phiếu khai báo tạm bợ trú cho những người nước ngoại trừ tại Công an cung cấp xã nơi cửa hàng lưu trú của bản thân đặt trụ sở.
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: 01 Phiếu khai báo trợ thì trú cho người nước không tính (mẫu NA17).+ con số hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Thực hiện nay 24/24 giờ toàn bộ các ngày vào tuần.

Xem thêm: Tỷ Giá Hôm Nay: 1 Triệu Đô Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt 2018, 1 Triệu Đô La Mỹ

Đối tượng thực hiện Người trực tiếp cai quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú.
Cơ quan thực hiện Công an xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Công an cấp xã ký xác thực vào Phiếu khai báo trợ thời trú cho người nước xung quanh do cơ sở tồn tại trực tiếp nộp, sao 01 bản gửi lại cơ sở tồn tại lưu.
Lệ phí

Không.

Tên chủng loại đơn, mẫu tờ khai NA17,-phiếu-khai-báo-tạm-trú-cho-người-nước-ngoài.doc
Yêu cầu, đk thực hiện

1. Tín đồ trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trọng trách ghi không thiếu thốn nội dung chủng loại phiếu khai báo tạm trú cho những người nước không tính và chuyển đến Công an cấp xã, nơi các đại lý lưu trú của chính mình đặt trụ sở, trong thời hạn 12 tiếng (riêng địa phận vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến tồn tại tại cơ sở lưu trú của mình). 2. Bạn nước ngoài biến hóa nơi nhất thời trú hoặc trợ thì trú ngoài địa chỉ cửa hàng ghi trong thẻ thường trú, thì bạn trực tiếp quản ngại lý, điều hành hoạt động của cơ sở tồn tại phải thực hiện khai báo trợ thì trú lại cho người nước ko kể theo trình tự trên.

Cơ sở pháp lý

+Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người quốc tế tại Việt Nam(Luật số 47/2014/QH13);

+ khí cụ sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam(Luật số 51/2019/QH14);

+ Văn bạn dạng hợp nhất khí cụ nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người quốc tế tại Việt Nam(Luật số 27/VBHN-VPQH);