CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ DÂN CƯ

Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)Tên giao dịch (tiếng Anh): Police Department of Registration and Management of Residence and National Population Data.

Ngày 10 tháng 10 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định thành lập Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.


Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia tên tiếng anh là?

Dịch thuật chuyên ngành Hóa chất – Khoa học
*

Dịch thuật chuyên ngành Ô tô – Hàng Không
*

Dịch thuật chuyên ngành Marketing
*

Dịch thuật chuyên ngành công nghệ thông tin
*

Dịch thuật chuyên ngành xây dựng
Dịch thuật chuyên ngành Y tế – Dược phẩm
Dịch thuật chuyên ngành Kỹ thuật
Dịch thuật chuyên Ngành Hồ sơ thầu
Dịch thuật chuyên ngành tài chính
Dịch thuật chuyên Ngành Kế toán – Kiểm toán
Dịch thuật chuyên ngành Luật Pháp
Dịch thuật chuyên Ngành kinh tế

Niềm tin của Khách hàng là thành công của chúng tôi.

STK : 20032018 - Ngân hàng TMCP Á CHÂU - CN SÀI GÒN


TRỤ SỞ CHÍNH

Văn phòng đại diện: