Cục cảnh sát quản lý dân cư

Cục cảnh sát đăng ký, cai quản cư trú với dữ liệu đất nước về người dân (C72)Tên giao dịch thanh toán (tiếng Anh): Police Department of Registration & Management of Residence & National Population Data.

Ngày 10 tháng 10 năm 2012 bộ trưởng liên nghành Bộ Công an ra quyết định thành lập Cục cảnh sát đăng ký, làm chủ cư trú cùng dữ liệu nước nhà về người dân thuộc Tổng cục Cảnh sát thống trị hành thiết yếu về riêng lẻ tự, an ninh xã hội có nhiệm vụ giúp Tổng viên trưởng thống nhất, quản lí lý, chỉ đạo, khuyên bảo lực lượng Cảnh sát làm chủ hành bao gồm trong toàn nước về công tác làm việc đăng ký, cai quản cư trú; cấp và làm chủ Chứng minh nhân dân; xây dựng, làm chủ và khai quật cơ sở dữ liệu giang sơn về dân cư ship hàng công tác thống trị nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, cách tân và phát triển kinh tế, làng hội theo đúng quy định của lao lý và của bộ trưởng.


Trung tư tưởng lịch tứ pháp nước nhà tên tiếng anh là?

Dịch thuật siêng ngành chất hóa học – Khoa học
*

Dịch thuật siêng ngành Ô tô – sản phẩm Không
*

Dịch thuật chuyên ngành Marketing
*

Dịch thuật chăm ngành công nghệ thông tin
*

Dịch thuật chuyên ngành xây dựng
Dịch thuật siêng ngành Y tế – Dược phẩm
Dịch thuật siêng ngành Kỹ thuật
Dịch thuật siêng Ngành hồ sơ thầu
Dịch thuật chăm ngành tài chính
Dịch thuật chăm Ngành kế toán tài chính – Kiểm toán
Dịch thuật chăm ngành dụng cụ Pháp
Dịch thuật chuyên Ngành khiếp tế

Niềm tin của người sử dụng là thành công xuất sắc của chúng tôi.

STK : 20032018 - bank TMCP Á CHÂU - công nhân SÀI GÒN


TRỤ SỞ CHÍNH

Văn phòng đại diện: