CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOVA

WELCOME to lớn KOVA

Join The Team & Together We Will Make Lives More Colorful và Safer!

All job openings

KOVA appreciates and nurtures innovations. Thus, we are seeking for candidates who are creative, diligent, happy, friendly, active và passionate. We believe those can join hands with us in building the company’s culture


*

*

Working environment

With the motto “Working place is your second home”, KOVA’s office is designed khổng lồ be eco-friendly and fully equipped with modern facilities that enable young employees lớn enjoy it lượt thích being at home.

Bạn đang xem: Công ty cổ phần thương mại kova


*

Policy & Benefits

KOVA provides the best health care policy for its employees. As a full-time employee, you will be entitled to lớn join the company’s annual health check-up program, the compulsory insurance scheme regulated by law together with the premium PVI care package including additional benefits for your family members. Besides, you will be able khổng lồ participate in company’s parties, gatherings, sport events, annual team building trips, etc, which are decently organized by HR Team.

Xem thêm: Tiết Lộ: Ung Thư Có Chữa Khỏi Được Không, Bệnh Ung Thư Và Những Định Kiến Sai Lầm


*

Innovation

Innovation: At KOVA, không lấy phí to contribute ideas & express opinions. Creativity and free suggestion will go hand in hand. Come join us, be creative and contribute khổng lồ a better life!


*

Learning và Development

Learning and Development: At KOVA, you will have opportunities to gain practical experience by joining a series of training courses on professional và soft skills. This is the right place for you to meet well-known experts via helpful sharing & training sessions. Also, it is where talents are nurtured in order to lớn promote Vietnamese science & bring Vietnamese products reaching out khổng lồ international markets.


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOVA, Kova Center hồ chí minh : 92G - 92H Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, hồ Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOVA, Kova Center tp hcm : 92G - 92H Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, hồ nước Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOVA, Kova Center tp hcm : 92G - 92H Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, hồ nước Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOVA, Kova Center hồ chí minh : 92G - 92H Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, hồ Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOVA, Kova Center tp hcm : 92G - 92H Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, hồ Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOVA, Kova Center tp hcm : 92G - 92H Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, hồ Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOVA, Kova Center hồ chí minh : 92G - 92H Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, hồ nước Chí Minh


Môi trường làm việc

THÂN THIỆN, GẮN KẾT

Mang mang lại một "ngôi nhà" đồ vật hai thiệt sự mang đến nhân viên, KOVA đề cao và tạo điều kiện cho phần đa sự sáng tạo và nhiệt độ huyết.


là trụ sở thao tác của Tập đoàn đánh KOVA tại khu vực phía Nam, thường xuyên tiếp các đoàn đối tác doanh nghiệp của KOVA trong va ko kể nước
Đồng thời, với phòng họp báo hội nghị sang trọng, KOVA Center còn là một nơi ra mắt nhiều sự kiện, hội thảo,... Nội bộ và giành cho đối tác.
Đồng thời, với phòng hội nghị sang trọng, KOVA Center còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện, hội thảo,... Nội cỗ và giành cho đối tác.
Đồng thời, cùng với phòng hội nghị sang trọng, KOVA Center còn là một nơi ra mắt nhiều sự kiện, hội thảo,... Nội bộ và giành cho đối tác.