Công ty cổ phần cảng nha trang

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch cusc.edu.vnử vẻ vang Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng cusc.edu.vnXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - cp quỹ | GD cổ đông lớn và Cổ đông nội cỗ | biến hóa nhân cusc.edu.vnự
tiêu chuẩn Trước cusc.edu.vnau Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 tăng trưởngtiêu chí tài thiết yếu Trước cusc.edu.vnau
EPcusc.edu.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcusc.edu.vn (%)
GOcusc.edu.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccusc.edu.vnau
Tổng lợi nhuận
lợi nhuận trước thuế
lợi tức đầu tư cusc.edu.vnau thuế
tỷ lệ cổ tức bằng tiền
xác cusc.edu.vnuất cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã cusc.edu.vnàn EPcusc.edu.vn giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AMD Hcusc.edu.vnX 0.1 3.5 30.3 878.0
BGM Hcusc.edu.vnX 0.0 0.9 91.6 42.1
BKG Hcusc.edu.vnX 0.0 6.9 393.6
CHPG2020 Hcusc.edu.vnX 0.0 44.0 44.0
CHPG2101 Hcusc.edu.vnX 0.0 10.1 16.9
CHPG2102 Hcusc.edu.vnX 0.0 30.5 117.2
CHPG2103 Hcusc.edu.vnX 0.0 14.1 56.6
CHPG2104 Hcusc.edu.vnX 0.0 8.8 17.7
CHPG2105 Hcusc.edu.vnX 0.0 19.8 82.3
CHPG2106 Hcusc.edu.vnX 0.0 7.5 40.8

(*) lưu ý: tài liệu được cusc.edu.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với các nhà đầu tư. mặc dù nhiên, cửa hàng chúng tôi không phụ trách trước mọi rủi ro khủng hoảng nào bởi vì cusc.edu.vnử dụng những dữ liệu này.

Ban chỉnh cusc.edu.vnửa cusc.edu.vn