CÔNG THỨC TÍNH THỜI GIAN THẾ HỆ

- phát triển của quần thể vi sinh vật là sự tăng số lượng tế bào vào quần thể.

2. Thời gian thế hệ

- thời gian thế hệ là thời gian tính từ khi một tế bào sinh ra đến lúc tế bào đó phân chia hoặc số tế bào vào quần thể tăng vội vàng đôi.

- bí quyết tính thời gian thế hệ: g = t/n

- Với:

+ t: Thời gian

+ n: Số lần phân loại trong thời hạn t.

3. Cách làm tính con số tế bào

- Ví dụ: E.coli trong điều kiện nuôi cấy tương thích cứ 20 phút tế bào lại phân song một lần.

Thời gian (phút)

Số lần phân chia

2n

Số tế bào của quần thể (N0 x 2n)

0

0

20 = 1

1

20

1

21 = 2

2

40

2

22 = 4

4

60

3

23 = 8

8

80

4

24 = 16

16

100

5

25 = 32

32

120

6

26 = 64

64

Bảng số lượng tế bào E.coli qua các lần phân đôi.

- Sau n lần phân loại từ N0tế bào lúc đầu trong thời gian t:

Nt= N0x 2n

- Với:

+ Nt: Số tế bào sau n lần phân loại trong thời gian t.

+ N0: Số tế bào ban đầu.

+ n : mốc giới hạn phân chia.

II. Sự sinh trưởng Của Quần Thể Vi Khuẩn

1. Nuôi cấy không liên tục

- Là môi trường thiên nhiên nuôi cấy không được bổ sung cập nhật chất dinh dưỡng mới và ko được cướp đi các thành phầm trao thay đổi chất.

- Sự phát triển của vi sinh đồ gia dụng trong nuôi ghép không liên tục bao hàm 4 pha cơ bản: trộn tiềm phát, pha cung cấp số, pha cân đối và pha suy vong.


*

Hình 1. Đường cong sinh trưởng của quần thể vi trùng trong môi trường thiên nhiên nuôi cấy không liên tục.

+ trộn tiềm phân phát (pha lag):

. Vi trùng thích nghi cùng với môi trường.

. Con số tế bào vào quần thể không tăng.


. Enzim chạm màn hình được hiện ra để phân giải cơ chất.

+ pha lũy thừa (pha log):

. Vi trùng sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi.

. Con số tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh.

+ Pha cân bằng:

. Con số vi khuẩn trong quần thể đạt mang đến cực đại.

. Không đổi theo thời gian. Vì con số tế bào sinh ra bằng con số tế bào chết đi.

+ pha suy vong:

. Số tế bào sinh sống trong quần thể giảm dần do tế bào vào quần thể bị phân hủy ngày dần nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy thừa nhiều.

- Ý nghĩa: nghiên cứu sự phát triển của quần thể vi sinh vật.

- một trong những hạn chế của nuôi cấy không liên tục:

+Chất bổ dưỡng cạn dần.

+Các chất ô nhiễm tích lũy ngày dần nhiều.

Ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật.

2. Nuôi cấy liên tục

- vào nuôi cấy liên tiếp chất bồi bổ mới liên tục được bổ sung đồng thời không xong xuôi loại bỏ những chất thải, dựa vào vậy quy trình nuôi cấy đạt hiệu quả cao và thu được nhiều sinh khối hơn.

- Điều kiện: Môi trường bảo trì ổn định.


*

Hình 2. Sơ đồ vật quy trình môi trường thiên nhiên nuôi cấy liên tiếp của một vi khuẩn trong chống thí nghiệm.

- Nuôi cấy liên tục được dùng để làm sản xuất sinh khối vi sinh thứ như những enzyme, vitamim, etanol

Bài Tập Lý Thuyết

A. Cường độ thông hiểu

Câu 1: sinh trưởng của vi sinh thứ là:

A. Sự tăng con số tế bào và kích cỡ của quần thể.

B. Sự tăng con số và kích cỡ tế bào.

C. Sự tăng khối lượng và size tế bào.

D. Sự tăng số lượng và cân nặng tế bào.

* giải đáp giải:

- phát triển của vi sinh vật là sự việc tăng số lượng tế bào và kích cỡ của quần thể.

Nên ta chọn câu trả lời A.

Câu 2: Vi sinh trang bị có vận tốc sinh trưởng nhanh là nhờ:

A. Size nhỏ.

B. Phân bố rộng.

C. Chúng rất có thể sử dụng nhiều chất bồi bổ khác nhau.

D. Tổng hợp các chất nhanh.

* lí giải giải:

- Vi sinh đồ dùng có tốc độ sinh trưởng nhanh là nhờ kích thước nhỏ.

Nên ta chọn giải đáp A.

Câu 3: Ý nào sau đây không cần là điểm sáng của phương pháp nuôi cấy vi sinh thiết bị không liên lục?

A. Trộn lũy thừa thường chỉ được vài gắng hệ.

B. Điều kiện môi trường được duy trì ổn định.

C. Không chuyển thêm chất bồi bổ vào môi trường nuôi cấy.

D. Không rút bỏ những chất thải và sinh khối dư thừa.

* lí giải giải:

- Trong môi trường nuôi cấy tiếp tục điều kiện môi trường xung quanh được bảo trì ổn định.

Nên ta chọn câu trả lời B.

Câu 4: riêng biệt tự đúng của quá trình Sinh trưởng của quần thể vi sinh đồ dùng trong môi trường thiên nhiên nuôi ghép không liên tục là:

A. Pha lũy thừa pha tiềm phát Pha cân đối Pha suy vong.

B. Trộn tiềm vạc Pha cân bằng Pha suy vong.

C. Pha tiềm phát pha lũy thừa Pha cân nặng bằng.

D. Trộn tiềm phát pha lũy vượt Pha thăng bằng Pha suy vong.

* lý giải giải:

- đơn nhất tự đúng của quy trình Sinh trưởng của quần thể vi sinh đồ trong môi trường nuôi ghép không liên tiếp là:

Pha tiềm phát pha lũy thừa Pha cân đối Pha suy vong.

Nên ta chọn lời giải D.

Câu 5: thời gian pha tiềm phát phụ thuộc:

(1) nhiều loại vi sinh vật.

(2) mức độ sai không giống giữa môi trường đang phát triển với môi trường xung quanh trước đó.

(3) tiến trình đang trải qua của các tế bào được cấy.

(4) Tùy dạng hình nuôi cấy.

Phương án đúng là:

A. (1), (2).

B. (1), (3), (4).


C. (1), (2), (3).

D. (1), (4).

* gợi ý giải:

- thời gian pha tiềm vạc phụ thuộc:

+ các loại vi sinh vật

+ cường độ sai không giống giữa môi trường xung quanh đang sinh trưởng với môi trường thiên nhiên trước đó.

+ tiến độ đang trải qua của những tế bào được cấy.

Nên ta chọn lời giải C.

Câu 6: cơ chế của phương pháp nuôi cấy tiếp tục là:

A. Luôn lôi ra các sản phẩm nuôi cấy.

B. Luôn đổi mới môi ngôi trường và mang ra sản phẩm nuôi cấy.

C. Không lấy ra các thành phầm nuôi cấy.

D. Luôn đổi mới môi trường nhưng mà không cần mang ra sản phẩm nuôi cấy.

* khuyên bảo giải:

- hình thức của phương pháp nuôi cấy liên tục là luôn đổi mới môi ngôi trường và kéo ra sản phẩm nuôi cấy.

Nên ta chọn câu trả lời B.

Câu 7: trong nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của quần thể vi khuẩn đạt cực lớn và không đổi ở pha:

A. Cân bằng và luỹ thừa.

B. Tiềm phát cùng suy vong.

C. Tiềm phát với luỹ thừa.

D. Luỹ thừa.

* lí giải giải:

- trong nuôi cấy không liên tục, vận tốc sinh trưởng của quần thể vi khuẩn đạt cực lớn và không đổi ở trộn lũy thừa.

Nên ta chọn giải đáp D.

Câu 8: thời hạn từ khi hiện ra một tế bào cho tới khi tế bào đó phân chia hoặc số tế bào trong quần thể vi sinh trang bị tăng gấp đôi gọi là:

A. Thời gian nuôi cấy.

B. Thời gian thế hệ (g).

C. Thời gian phân chia.

D. Thời gian sinh trưởng.

* chỉ dẫn giải:

- thời hạn từ khi hiện ra một tế bào cho đến khi tế bào đó phân loại hoặc số tế bào vào quần thể vi sinh vật tăng gấp rất nhiều lần gọi là thời gian thế hệ (g).

Nên ta chọn câu trả lời B.

Câu 9: Trong thời gian 100 phút, xuất phát từ 1 tế bào vi trùng đã phân bào tạo thành tất cả 32 tế bào mới. Hãy cho thấy thêm thời gian cần thiết cho một nỗ lực hệ của tế bào trên là bao nhiêu?

A. 120 giờ.

B. 60 phút.

C. 40 phút.

D. 20 phút.

* trả lời giải:

- Ta viết: 32 = 2n

Mà: 25 = 32. Từ trên đây ta suy ra: n = 5.5 núm hệ sinh vào 100 phút, 1 cố hệ sinh trong: 100 : 5 = trăng tròn (phút).

Nên ta chọn câu trả lời D.

Câu 10: gồm một tế bào vi sinh vật, thời gian của một nạm hệ là 30 phút. Số tế bào tạo nên từ tế bào nói trên sau 3 giờ là bao nhiêu?

A. 8.

B. 16.

C. 32.

D. 64.

* lí giải giải:

- Ta có một thế hệ là 30 phút thì họ sẽ suy ra được sau 180 phút (3 giờ) sẽ là: 180 : 30 = 6.

+ như vậy tế bào đó sẽ trải qua 6 rứa hệ. Từ phía trên ta áp dụng công thức 2n để tìm số tế bào: 26 = 64.

Nên ta chọn câu trả lời D.

B. Bài xích tập trường đoản cú luyện

Câu 1: lúc nói về sự việc sinh trưởng của quần thể vi khuẩn, có bao nhiêu tuyên bố đúng?

(1) trong nuôi ghép không liên tiếp có 4 pha: Tiềm phạt Luỹ thừa cân bằng Suy vong.

(2) trong nuôi cấy liên tiếp có 2 pha: Luỹ thừa cân bằng.

(3) vào nuôi cấy thường xuyên quần thể VSV sinh trưởng liên tục, mật độ VSV kha khá ổn định.

(4) trong nuôi cấy không liên tục, số lượng tế bào vào quần thể tăng rất nhanh ở pha cân nặng bằng.

(5) mục đích của 2 phương pháp nuôi cấy là để phân tích và chế tạo sinh khối.

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2: Vi sinh vật dụng nào thường sinh sản bởi nảy chồi?

A. Nấm mèo men.


B. Nấm rơm.

C. Vi khuẩn.

D. Động thiết bị nguyên sinh.

Câu 3: Đối với một trong những vi sinh vật, những chất như thế nào sau đây có thể coi là yếu tố sinh trưởng?

A. Chất kháng sinh.

B. Các chất oxy hóa.

C. Axit amin và vitamin.

D. Những enzim.

Câu 4: hóa học nào tiếp sau đây có xuất phát từ buổi giao lưu của vi sinh vật cùng có tính năng ức chế hoạt động vui chơi của vi sinh vật dụng khác?

A. Hóa học kháng sinh.

B. Axit amin.

C. Những hợp chất cacbonhiđrat.

D. Axit pyruvic.

Câu 5: Vi sinh vật ưa thẩm thấu có thể sinh trưởng bình thường ở môi trường:

A. Axit.

B. Dầu, mỡ.

C. Những loại mứt quả.

D. Nghèo dinh dưỡng.

Câu 6: vào một quần thể nuôi cấy vi sinh vật, số lượng tế bào ban sơ là 100. Sau 120 phút số lượng tế bào trong quần thể là 800. Thời hạn thế hệ của quần thể đó là:

A. 30 phút.

B. 40 phút.

C. 50 phút.

D. 60 phút.

Câu 7: Nuôi cấy hai chủng vi khuẩn vào hai môi trường xung quanh dinh dưỡng say mê hợp, mỗi môi trường xung quanh 5 ml. Chủng trước tiên với 106tế bào, chủng trang bị hai với 2.102tế bào. Sau 6 giờ đồng hồ nuôi cấy số lượng chủng một: 8.108tế bào/ml, chủng lắp thêm hai: 106tế bào/ml. Thời gian một vậy hệ từng chủng một với hai theo thứ tự là:

B. 25 cùng 30 phút.

C. 40 và 35 phút.

D. 35 cùng 40 phút.

Câu 8: chất nào trong những các hóa học sau có thể vừa cần sử dụng để bảo quản thực phẩm, vừa dùng làm nuôi cấy vi sinh vật?

A. Đường, muối ăn uống và các hợp chất bao gồm trong sữa.

B. Muối ăn uống và những hợp chất phenol.

C. Đường và hóa học kháng sinh.

D. Đường cùng muối ăn.

Câu 9: Vi sinh đồ vật sống kí sinh trong khung hình người thuộc team vi sinh đồ gia dụng nào sau đây?

A. đội ưa nóng.

B. đội ưa lạnh.

C. đội ưa ấm.

D. Nhóm chịu đựng nhiệt.

Câu 10: con số tế bào vi khuẩn E.coli sau nuôi ghép thu được 320.000 tế bào. Thời gian để vi trùng phân phân tách tăng số lượng tế bào, biết số lượng tế bào lúc đầu cấy vào là 104, thời gian thế hệ của vi khuẩn ở 400C là trăng tròn phút:

A. 1giờ 30 phút.

B. 1giờ 45 phút.

C. 1giờ trăng tròn phút.

D. 1giờ 40 phút.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

C

A

C

B

A

D

C

D

nội dung bài viết gợi ý:
1. định hướng Sinh20 - Loga.vn: bài 23: quá trình Tổng Hợp với Phân Giải các Chất Ở Vi Sinh đồ dùng 2. Lý thuyết Sinh20 - Loga.vn: bài xích 22: Dinh Dưỡng, gửi hóa Vật hóa học Và năng lượng Ở Vi Sinh vật 3. Lý thuyết Sinh20 - Loga.vn: bài bác 19: bớt Phân 4. Triết lý Sinh20 - Loga.vn: bài 18: Chu Kì Tế Bào Và quá trình Nguyên Phân 5. Kim chỉ nan Sinh20 - Loga.vn: bài 17: Quang hợp 6. Kim chỉ nan Sinh20 - Loga.vn: bài 16: hô hấp Tế Bào 7. định hướng sinh 10-Loga.vn:Bài 14. ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM vào QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT