Có Bao Nhiêu Số Có Ba Chữ Số Mà Tổng Các Chữ Số Của Nó Bằng 5?

*
*
*
*

Bạn hỏi - cusc.edu.vn trả lời


Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 5?

*

37.105 điểm

3
*
vinh(ny ngân)

17.160 điểm

4
*
Chanaries

16.354 điểm

5 Katie

15.930 điểm


Xem thêm:

56.139 điểm

3 Katie

24.463 điểm

4
*
Adela uwu ✔

23.479 điểm

5
*
Vi Emm ✔️

22.695 điểm


1
*
- Kun Luv Ice

6.461 sao

2
*
☆F_L_V☆~Huy lạnh lẽo ...

6.373 sao

3
*
nbk

3.839 sao

4
*
hoàng hà vân

2.862 sao

5
*
Phan Nguỹn trằn Lee ...

1.977 sao