Chuyên Gia Tâm Lý Lý Thị Mai

*

*

*

*

*

Chuyên gia tư vấn tâm lý - Tiến sĩ LÝ THỊ MAI

*

I – SƠ LƯỢC VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Tên khai sinh: Lý Thị Mai

- Sinh ngày 16- 4 -1954tại Hà Nội

- Văn bằng đã có:

+ Cử nhân Văn chương (Đại học Tổng hợp Tp. HCM)

+ Cao học Khoa học Lịch sử (Viện Khoa học Xã hội Tp. HCM)

+ Chuyên ngành đào tạo Tâm lý Hệ thống - Trị liệu Gia đình do đại học CatholiqueLouvaine APSY (Vương quốc Bỉ) cùng CUF (Bộ môn Tâm thần và Tâm lý Y họcBệnh viện Tâm thần Tp. HCM) tổ chức.

+ Đại học Tâm lý Trị liệu (Ecole de Psychologues Praticiens Paris) - France và đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp. HCM.

+ Thạc sĩ Tâm lý Lâm sàng và Tâm lý Y khoa (Ecole de Psychologues Praticiens Paris) – France

+ Tiến sĩ danh dự Đại học Kỷ lục Thế giới (World Records University). 2017

- Nhiều chứng chỉ chuyên môn do nước ngoài cấp.

- Từ năm 1992, đồng thời với hoạt động Tư vấn Tâm lý còn là giảng viên Trường John Robert Powers, Học viện Pro. Image TP. HCM.

- Tham gia giảng dạy về Tâm lý du khách, nghệ thuật nói chuyện trước công chúng, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp và kỹ năng sống cho rất nhiều trường học, nhiều bệnh viện, cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Hiện nay đang là:

+ Ủy viên BanChấp hành Trung Ương Hội Khoa học Tâmlý - Giáo dục Việt Nam.

+ Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Tâm lý học Ứng dụng Tp.Hồ Chí Minh

+ Ủy viên Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam.

+ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kỷ lục.

- Ủy viên Hội đồng Thẩm định Phong cách Doanh nhân

II – NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

A – Số liệu tổng quát

1. Được mời dự Hội nghị Quốc tế về Việt Nam học (có tham luận được giới thiệu trong Kỷ yếu)

2. Có 5 báo cáo Khoa học Lịch sử được đăng tải trên tạp chí Khoa học Xã hội

3. Có hơn 50 báo cáo khoa học được đăng tải trong kỷ yếu của các cuộc Hội nghị Khoa học của Việt Nam

4. Có trên 200 bài được đăng trên THẾ GIỚI TRONG TA –Tạp chí chuyên ngành của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam

5. Hàng chục năm cộng tác với các cơ quan truyền thông

B – Danh mục sách đã được xuất bản

Tính đến nay, đã có 39 đầusách khảo cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau được các nhà xuất bản giàu uy tín của Việt Nam ấn hành :

1. Những vấn đề văn hóa thời Nguyễn. Viết riêng. Nxb. Khoa học Xã hội. 1992.

2. Phụ nữ Việt Nam. Song ngữ Việt-Anh. Viết chung Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. 1993.

3. Truyện tích và huyền thoại phụ nữ Việt Nam. Song ngữ Việt-Anh. Viếtt chung Nxb. Văn nghệ Tp.HCM. 1994.

4. Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh thế kỷ XX (Những vấn đề lịch sử - văn hóa). Viết chung. Nxb Trẻ. 2000.

5. Nghĩ về Thăng Long – Hà Nội. Viết chung Nxb. Trẻ. 2001.

6. Lần giở trước đèn. Viết chung với Nguyễn Khắc Thuần. Nxb. Thanh niên. 2002.

7. Tao đàn Chiêu Anh Các. Viết riêng. Nxb. Văn hóa –Thông tin. 2002.

8. Gỡ rối tơ lòng. Viết riêng. Nxb. Văn hóa-Thông tin. 2002.

9. Riêng chung một cõi. Viết riêng. Nxb. Thanh niên. 2004.

10. Chia sẻ tâm tình. (tập 1, 2, 3, 4, 5). Nhà xuất bản Thanh niên. 2008.

11. Đàm đạo chuyện xưa. Nxb. Thanh Niên. 2005. Viết chung với Nguyễn Khắc Thuần.

12. Thủ thỉ với những người chưa quen. Viết riêng. Nxb. Thanh niên. 2006.

13. Cùng bé yêu vui cuộc sống mới. Nhà xuất bản Phụ mữ. 2009.

14. Trò chuyên với chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai(tập 1, 2, 3, 4, 5). Viết riêng. Nxb. ĐHSP Tp.HCM. 2011.