CHỈ MONG TRÁI TIM NGƯỜI TIẾNG TRUNG

Lắng Đọng Tâm Hồnat15.9.182012,Cảm Động,Chuyến Đi,Lãng Mạn,Lý Hành Lượng Tube,Tình Đôi Lứa,Tình Khúc Bất Hủ,
*

Mong Sao Chiếm Trọn Trái Tim Người - Lý Hành Lượng曾在我背包小小夹层里的那个人Céng zài wǒ bèi bāo xiǎo xiǎo jiā céng lǐ de nà gè rénI packed the memories of that person inside my backpack pocketNgười từng là chiếc ba lô nhỏ nhắn mà tôi đeo suốt trên đôi vai gầy này陪伴我漂洋过海经过每一段旅程Péi bàn wǒ piāo yáng guò hǎi jīng guò měi yī duàn lǚ chéngthey accompanied me through all the journeysCùng tôi vượt muôn trùng biển khơi, cùng sánh bước qua muôn dặm đường đời đắng cay隐形的稻草人守护我的天真Yǐn xíng de dào cǎo rén shǒu hù wǒ de tiān zhēnLike an invisible scarecrow, I guarded my innocenceNgười như con búp bê vô hình chở che tâm hồn ngây dại trong tôi曾以为爱情能让未来只为一个人Céng yǐ wéi ài qíng néng ràng wèi lái zhǐ wéi yī gè rénI thought that love can fulfill the future of one personCũng từng ngỡ rằng tình yêu có thể khiến con người ta yêu mãi một người đến mai sau关了灯依旧在书桌角落的那个人Guān le dēng yī jiù zài shū zhuō jiǎo luò de nà gè rénI turned off the light, I can still see that person next to my deskNgười vẫn lặng lẽ ngồi nơi góc ngăn bàn ôm bao suy tư dưới ngọn đèn hiu hắt变成我许多年来纪念爱情的标本Biàn chéng wǒ xǔ duō nián lái jì niàn ài qíng de biāo běnIt turned out to be the specimen that I used to commemorate our love for so many yearsVà rồi trở thành hình tượng đáng để tôi ôn lại kỷ niệm chuyện tình xuyên suốt bao năm trời消失的那个人回不去的青春Xiāo shī de nà gè rén huí bù qù de qīng chūnThe one who disappeared,the youth that I can never go back toLỡ tuột tay lạc mất người ví như tuổi thanh xuân qua đi biết sao níu lại忘不了爱过的人才会对过往认真Wàng bù liǎo ài guò de rén cái huì duì guò wǎng rèn zhēnPeople who cannot forget their loved ones were serious of their pastsNhưng làm quên sao được người mình đã từng thương yêu ,vậy ra mới biết tôi đã cho đi biết bao sự chân thành với quá khứ只愿得一人心白首不分离Zhǐ yuàn dé yī rén xīn bái shǒu bù fēn líI am willing to win one heart and never separateChỉ mong sao chiếm trọn trái tim người , bạc đầu cũng chẳng phân ly这简单的话语需要巨大的勇气Zhè jiǎn dān de huà yǔ xū yào jù dà de yǒng qìThese simple words need great courageNói thì sao đơn giản đến vậy nhưng lại cần hội tụ rất nhiều can đảm没想过失去你却是在骗自己Méi xiǎng guò shī qù nǐ què shì zài piàn zì jǐI never imagined losing you,it was only a lie to myselfChưa từng nghĩ rằng lỡ lạc mất em rồi nhưng lại rồi phải tự lừa dối con tim mình最后你深深藏在我的歌声里Zuì hòu nǐ shēn shēn cáng zài wǒ de gē shēng lǐAt the end you"re deeply hidden in my songĐể rồi giờ đây ẩn chứa trong bao lời ca anh hát mang bao nỗi nhớ thương bóng hình người只愿得一人心白首不分离Zhǐ yuàn dé yī rén xīn bái shǒu bù fēn líI am willing to win one heart and never separateChỉ mong sao chiếm trọn trái tim người thôi , dù bạc đầu cũng chẳng phân ly这清晰的话语嘲笑孤单的自己Zhè qīng xī de huà yǔ cháo xiào gū dān de zì jǐThese clear words are laughing at my lonelinessTừng lời nói rõ ràng đến vậy nhưng sao lòng vẫn cố gượng cười盼望能见到你却一直骗自己Pànwàng néng jiàn dào nǐ què yī zhí piàn zì jǐI hope to see you, but I know it"s an endless lieMong sao được trông thấy em nhưng cũng chỉ là tự lừa dối bản thân mình遗憾你听不到我唱的这首歌Yí hàn nǐ tīng bù dào wǒ chàng de zhè shǒu gēIt"s such a pity you couldn’t hear this song I am singingTiếc rằng em chẳng sao nghe được khúc ca anh hát多想唱给你Duō xiǎng chàng gěi nǐI want to sing for youRất muốn hát riêng tặng người曾在我背包小小夹层里的那个人Céng zài wǒ bèi bāo xiǎo xiǎo jiā céng lǐ de nà gè rénI packed the memories of that person inside my backpack pocketNgười từng là chiếc ba lô nhỏ nhắn mà tôi đeo suốt trên đôi vai gầy này陪伴我漂洋过海经过每一段旅程Péi bàn wǒ piāo yáng guò hǎi jīng guò měi yī duàn lǚ chéngthey accompanied me through all the journeysCùng tôi vượt muôn trùng biển khơi, cùng sánh bước qua muôn dặm đường đời đắng cay隐形的稻草人守护我的天真Yǐn xíng de dào cǎo rén shǒu hù wǒ de tiān zhēnLike an invisible scarecrow, I guarded my innocenceNgười như con búp bê vô hình chở che tâm hồn ngây dại trong tôi曾以为爱情能让未来只为一个人Céng yǐ wéi ài qíng néng ràng wèi lái zhǐ wéi yī gè rénI thought that love can fulfill the future of one personCũng từng ngỡ rằng tình yêu có thể khiến con người ta yêu mãi một người đến mai sau关了灯依旧在书桌角落的那个人Guān le dēng yī jiù zài shū zhuō jiǎo luò de nà gè rénI turned off the light, I can still see that person next to my deskNgười vẫn lặng lẽ ngồi nơi góc ngăn bàn ôm bao suy tư dưới ngọn đèn hiu hắt变成我许多年来纪念爱情的标本Biàn chéng wǒ xǔ duō nián lái jì niàn ài qíng de biāo běnIt turned out to be the specimen that I used to commemorate our love for so many yearsVà rồi trở thành hình tượng đáng để tôi ôn lại kỷ niệm chuyện tình xuyên suốt bao năm trời消失的那个人回不去的青春Xiāo shī de nà gè rén huí bù qù de qīng chūnThe one who disappeared,the youth that I can never go back toLỡ tuột tay lạc mất người ví như tuổi thanh xuân qua đi biết sao níu lại忘不了爱过的人才会对过往认真Wàng bù liǎo ài guò de rén cái huì duì guò wǎng rèn zhēnPeople who cannot forget their loved ones were serious of their pastsNhưng làm quên sao được người mình đã từng thương yêu ,vậy ra mới biết tôi đã cho đi biết bao sự chân thành với quá khứ只愿得一人心白首不分离Zhǐ yuàn dé yī rén xīn bái shǒu bù fēn líI am willing to win one heart and never separateChỉ mong sao chiếm trọn trái tim người , bạc đầu cũng chẳng phân ly这简单的话语需要巨大的勇气Zhè jiǎn dān de huà yǔ xū yào jù dà de yǒng qìThese simple words need great courageNói thì sao đơn giản đến vậy nhưng lại cần hội tụ rất nhiều can đảm没想过失去你却是在骗自己Méi xiǎng guò shī qù nǐ què shì zài piàn zì jǐI never imagined losing you,it was only a lie to myselfChưa từng nghĩ rằng lỡ lạc mất em rồi nhưng lại rồi phải tự lừa dối con tim mình最后你深深藏在我的歌声里Zuì hòu nǐ shēn shēn cáng zài wǒ de gē shēng lǐAt the end you"re deeply hidden in my songĐể rồi giờ đây ẩn chứa trong bao lời ca anh hát mang bao nỗi nhớ thương bóng hình người只愿得一人心白首不分离Zhǐ yuàn dé yī rén xīn bái shǒu bù fēn líI am willing to win one heart and never separateChỉ mong sao chiếm trọn trái tim người thôi , dù bạc đầu cũng chẳng phân ly这清晰的话语嘲笑孤单的自己Zhè qīng xī de huà yǔ cháo xiào gū dān de zì jǐThese clear words are laughing at my lonelinessTừng lời nói rõ ràng đến vậy nhưng sao lòng vẫn cố gượng cười盼望能见到你却一直骗自己Pànwàng néng jiàn dào nǐ què yī zhí piàn zì jǐI hope to see you, but I know it"s an endless lieMong sao được trông thấy em nhưng cũng chỉ là tự lừa dối bản thân mình遗憾你听不到我唱的这首歌Yí hàn nǐ tīng bù dào wǒ chàng de zhè shǒu gēIt"s such a pity you couldn’t hear this song I am singingTiếc rằng em chẳng sao nghe được khúc ca anh hát只愿得一人心白首不分离Zhǐ yuàn dé yī rén xīn bái shǒu bù fēn líI am willing to win one heart and never separateChỉ mong sao chiếm trọn trái tim người , bạc đầu cũng chẳng phân ly这简单的话语需要巨大的勇气Zhè jiǎn dān de huà yǔ xū yào jù dà de yǒng qìThese simple words need great courageNói thì sao đơn giản đến vậy nhưng lại cần hội tụ rất nhiều can đảm没想过失去你却是在骗自己Méi xiǎng guò shī qù nǐ què shì zài piàn zì jǐI never imagined losing you,it was only a lie to myselfChưa từng nghĩ rằng lỡ lạc mất em rồi nhưng lại rồi phải tự lừa dối con tim mình最后你深深藏在我的歌声里Zuì hòu nǐ shēn shēn cáng zài wǒ de gē shēng lǐAt the end you"re deeply hidden in my songĐể rồi giờ đây ẩn chứa trong bao lời ca anh hát mang bao nỗi nhớ thương bóng hình người只愿得一人心白首不分离Zhǐ yuàn dé yī rén xīn bái shǒu bù fēn líI am willing to win one heart and never separateChỉ mong sao chiếm trọn trái tim người thôi , dù bạc đầu cũng chẳng phân ly这清晰的话语嘲笑孤单的自己Zhè qīng xī de huà yǔ cháo xiào gū dān de zì jǐThese clear words are laughing at my lonelinessTừng lời nói rõ ràng đến vậy nhưng sao lòng vẫn cố gượng cười盼望能见到你却一直骗自己Pànwàng néng jiàn dào nǐ què yī zhí piàn zì jǐI hope to see you, but I know it"s an endless lieMong sao được trông thấy em nhưng cũng chỉ là tự lừa dối bản thân mình遗憾你听不到我唱的这首歌Yí hàn nǐ tīng bù dào wǒ chàng de zhè shǒu gēIt"s such a pity you couldn’t hear this song I am singingTiếc rằng em chẳng sao nghe được khúc ca anh hát