Chạy về đâu khi cơn mưa tới

Tìm một địa điểm tình yêu chuyển lốiBuồn làm bỏ ra thôi đã không còn rồiChạy về đâu khi cơn mưa tớiMuộn phiền trái tim em bối rốiHãy nhằm em search thấy một hạnh phúc êm đềmXa rời nhé, I wanna goChorus:

Từ lúc này em đã chẳng ý muốn chờnhững vấn vương xa mờEm vẫn đã hững hờThis is what I feel likeCuộc sống lúc này em sẽ luôn luôn mỉm cườiHạnh phúc luôn luôn tuyệt vờiThis is what I feel likeOoh we ah, ah ah ah ooh we ahOoh we ah, ah ah ah ah ah ah ah oohOoh we ah, ah ah ah ooh we ahOoh we ah, ah ah ah ah ah ah ah oohSẽ đã sẽ tìm tìmMãi tồn tại vẫn tìm tìmChạy về đâu khi trận mưa tớiMuộn phiền con tim em bối rốiThis is what I, what I feel likeTừ bây giờ em vẫn chẳng mong đợi những vương vít xa mờEm vẫn đã hững hờThis is what I feel likeCuộc sống hôm nay em sẽ luôn mỉm cườiHạnh phúc luôn luôn tuyệt vờiThis is what I feel likeOoh we ah, ah ah ah ooh we ahOoh we ah, ah ah ah ah ah ah ah oohOoh we ah, ah ah ah ooh we ahOoh we ah, ah ah ah ah ah ah ah oohChạy về đâu khi cơn mưa tớiBuồn làm đưa ra thôi đã hết rồiChạy về đâu khi trận mưa tớiMuộn phiền con tim em bối rối.


Tìm một địa điểm tình yêu chuyển lốiBuồn làm đưa ra thôi đã hết rồiChạy về đâu khi cơn mưa tớiMuộn phiền con tim em bối rốiHãy nhằm em tra cứu thấy một hạnh phúc êm đềmXa rời nhé, I wanna goChorus:

Từ từ bây giờ em đang chẳng mong chờnhững vương vấn xa mờEm vẫn sẽ hững hờThis is what I feel likeCuộc sống hôm nay em sẽ luôn luôn mỉm cườiHạnh phúc luôn tuyệt vờiThis is what I feel likeOoh we ah, ah ah ah ooh we ahOoh we ah, ah ah ah ah ah ah ah oohOoh we ah, ah ah ah ooh we ahOoh we ah, ah ah ah ah ah ah ah oohSẽ vẫn sẽ kiếm tìmMãi trường tồn vẫn kiếm tìmChạy về đâu khi trận mưa tớiMuộn phiền trái tim em bối rốiThis is what I, what I feel likeTừ từ bây giờ em đang chẳng mong chờ những vấn vương xa mờEm vẫn sẽ hững hờThis is what I feel likeCuộc sống bây giờ em sẽ luôn mỉm cườiHạnh phúc luôn luôn tuyệt vờiThis is what I feel likeOoh we ah, ah ah ah ooh we ahOoh we ah, ah ah ah ah ah ah ah oohOoh we ah, ah ah ah ooh we ahOoh we ah, ah ah ah ah ah ah ah oohChạy về đâu khi trận mưa tớiBuồn làm chi thôi đã mất rồiChạy về đâu khi trận mưa tớiMuộn phiền con tim em bối rối.


*Đã Lỡ yêu thương Em nhiều (Cover)

Nhun Nhun

*
295.562


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20180306/bOCse2F7Xj3RH2Nc4wNs5a9de981d000a.jpg

fan Lạ Ơi (Cover)

Nhun Nhun

*
182.386


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20180306/bOCse2F7Xj3RH2Nc4wNs5a9de981d000a.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/kkkiDkr2KFZxm4S9N4gT5b50708f2b9cc.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/xdowLIfKGuRCKsbtaOcY5f5342747721b.JPG
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20160316/VwtayGshJrcHGOe4fBIh5e410013561d5.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20170608/qHtR8KhjkrmO8sFb0KHD5939080bb0ced.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20160907/X4BTtKGdsIkBsmT1xUJx59f82149e7b81.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20220621/8eUwjEOHOYmqWyn2Lhkj62b195312f752.jpg