Cấp Quyền Truy Cập Hệ Thống Android

Nếu như ứng dụng Android của chúng ta sử dụng một trong những tài nguyên bên phía ngoài chẳng hạn liên kết mạng, nhấn gởi tin nhắn… thì bắt buộc cần khai báo các quyền truy cập hệ thống. Văn bản sau đây chúng ta sẽ mày mò về cấp quyền truy nã cập khối hệ thống trong Android.

Để khai báo (permissions) cấp quyền truy nã cập khối hệ thống trong ứng dụng game android thì bạn chỉ việc khai báo những quyền tương xứng trong tập tin Manifest của ứng dụng.

*

Kể tự phiên phiên bản Android 6.0 (Marshmallow) trở đi bạn dùng hoàn toàn có quyền kiểm soát điều hành các quyền truy cập của ứng dụng. Ngược lại đối với các phiên phiên bản hệ quản lý điều hành Android 5.1 về bên trước thì khi thiết đặt ứng dụng người tiêu dùng bắt buộc phải đồng ý các quyền truy vấn (permissions) mà vận dụng yêu cầu.

Bước 1: soát sổ xem ứng dụng của khách hàng cần áp dụng những tài nguyên như thế nào của hệ thống. Sau đó là danh sách một trong những quyền truy cập khối hệ thống trong Android bạn có thể thao khảo:

Bước 2: tiếp sau mở tập tin AndroidManifest.xml trong ứng dụng tiếp nối cấp quyền truy tìm cập hệ thống trong Android.

Bước 3: lúc khởi chạy ứng dụng chúng ta có thể kiểm tra xem người dùng đã được cho phép quyền truy cập hay chưa? Nếu chưa xuất hiện thể thông báo cho người dùng chứng thực quyền.

package com.cusc.edu.vn.androidpermissions; import android.Manifest;import android.content.pm.PackageManager;import android.os.Bundle;import android.support.v4.app.ActivityCompat;import android.support.v4.content.ContextCompat;import android.support.v7.app.AppCompatActivity;import android.support.v7.widget.Toolbar; public class MainActivity extends AppCompatActivity
Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) permission_send_sms != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) makeRequest(); protected void makeRequest() ActivityCompat.requestPermissions(this, new String<> Manifest.permission.INTERNET, Manifest.permission.SEND_SMS, 1);
Nếu như phiên phiên bản Android 6.0 (Marshmallow) trở đi tín đồ dùng trọn vẹn có quyền điều hành và kiểm soát các quyền truy vấn của ứng dụng vậy nên những lúc khởi chạy bạn nên kiểm tra lại quyền truy vấn đã được xác thực hay chưa?


*