Cán Cân Thương Mại Việt Nam 2017

*
In Cán cân thương mại dịch vụ của Việt Nam liên tục đạt thặng dư trong thời điểm tháng 10/2017

Tổng cục Hải quan cho biết thêm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn nước trong tháng 10/2017 đạt 38,4 tỷ USD, tăng 2,2% đối với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 20,29 tỷ USD, tăng 4,9%. Nhập vào đạt 18,11 tỷ USD, bớt nhẹ 0,7%.

Lũy tiếp theo hết 10 mon /2017,tổng trị giá chỉ xuất nhập khẩu hàng hoá của nước ta đạt 346,54 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng thời điểm năm 2016. Vào đó, xuất khẩu đạt 174,55 tỷ USD, tăng 21,3%. Nhập vào đạt 171,99 tỷ USD, tăng 21,6%.

Khối công ty lớn FDI vào tháng 10/2017 xuất khôn xiết 3,95 tỷ USD, gửi cán cân thương mại của khối này 10 mon /2017 thặng dư 20,94 tỷ USD. Ngược lại, khối doanh nghiệp trong nước thâm nám hụt là 18,38 tỷ USD.

Kim ngạch XK, NK, cán cân dịch vụ thương mại theothángtừ mon 10/2016 mang đến tháng 10/2017

*

Trong các thị phần xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng 2017, Trung Quốc thường xuyên là thị phần lớn độc nhất với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 73,3 tỷ USD, tăng 27,18% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm tỷ trọng 21,2% vào tổng kim ngạch xuất nhập vào cả nước. Thị trường Hàn Quốc đạt 50,46 tỷ USD, tăng 41,9%, quá qua thị trường Hoa Kỳ và EU, chiếm tỷ trọng 14,6%. Thị phần Hoa Kỳ đạt 40,12 tỷ USD, tăng 9,7%, chiếm phần tỷ trọng 12,2%. EU(28) đạt 41,62 tỷ USD, tăng 14,2%, chiếm tỷ trọng 12,2%.

Kim ngạch xuất nhập vào của 10 thị trường lớn độc nhất trong 10 tháng/2017so với cùng kỳ 2016

*

Trong nhóm hàng hóa xuất khẩu trong 10 tháng đầu xuân năm mới 2017, có 5 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD gồm: smartphone các loại và linh kiện; hàng dệt may; sản phẩm công nghệ vi tính, thành phầm điện tử với linh kiện; giầy dép những loại; đồ đạc thiết bị chế độ và phụ tùng. Trong đó, quý hiếm xuất khẩu của điện thoại thông minh các các loại và linh kiện; sản phẩm vi tính, thành phầm điện tử với linh kiện; đồ đạc thiết bị hiện tượng và phụ tùng đã có được sự bức phá cao so với cùng kỳ năm 2016.

Trị giá bán xuất khẩu 10 đội hàng lớn số 1 trong10 tháng/2016 cùng 10 tháng 2017

*

Hàng hoá nhập vào trong 10 tháng năm 2017 có 27 đội hàng đạt trên 1 tỷ USD, chiếm phần 84,6% vào tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Vào đó, giá trị máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh phụ kiện tăng 7,2 tỷ USD và thường xuyên dẫn đầu danh sách hàng nhập khẩu. Tiếp theo là vật dụng móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng không giống tăng 5,1 tỷ USD. Điện thoại những loại và linh phụ kiện tăng đáng chú ý 3,32 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

10 đội hàng gồm kim ngạch nhập khẩu lớn số 1 10 tháng/2017 so với cùng kỳ năm trước