CÁN BỘ NGUỒN TIẾNG ANH LÀ GÌ

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Cán bộ nguồn
English translation:Reserve Human Resouces/ Force
Entered by: Mai Anh Tran

Bạn vẫn xem: Cán cỗ nguồn là gì

15:41 May 10, 2015
Vietnamese lớn English translationsBus/Financial - Human Resources
Vietnamese term or phrase: Cán cỗ nguồn
"Tổ chức một chương trình giảng dạy cán bộ nguồn trong khoảng 06 tháng kể từ thời điểm ký thích hợp đồng." Cán cỗ nguồn tại đây chỉ những nhân viên cấp dưới nòng cốt, được mặt B chọn lọc để bên A đào tạo.
Mai Anh Tran
*

Local time: 20:02
Reserve Human Resouces/ Force
Explanation:"Cán bộ nguồn" xuất xắc "Đội hậu bị" là thuật ngữ thường gặp mặt trong công tác quy hoạch cán bộ của các cơ quan Đảng, bao gồm quyền, ban, ngành, đoàn thể của Việt Nam, với dần được áp dụng với những tổ chức công ty lớn ở các cấp

*

This person is a cusc.edu.vn Certified PRO in English lớn Vietnamese
Click the red seal for more information on what it means to lớn be a cusc.edu.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen ThaiVietnamLocal time: 20:02Summary of answers provided5
Management traineeThis person is a cusc.edu.vn Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a cusc.edu.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu Nguyen
*

5Reserve Human Resouces/ Force
This person is a cusc.edu.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a cusc.edu.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Thai
*

*

Những cán cỗ này không hẳn đảm nhiệm mục đích một cách bằng lòng của một địa chỉ được nói về trong hợp đồng, mà người ta chỉ nhập vai trò hỗ trợ. Một vài người trong đội ngũ nhân viên cán bộ nguồn này sẽ được tuyển chọn để đảm nhiệm vai trò thiết yếu thức.
Explanation:SuggestionThis person is a cusc.edu.vn Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a cusc.edu.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Dung Huu NguyenVietnamLocal time: 20:02Works in fieldNative speaker of: English, Vietnamese