Cẩm Y Vệ Cửu Âm Chân Kinh

Khi đương đầu với Cẩm Y Vệ thì mục tiêu đã không còn hy vọng sống sót, võ học trấn phái của Cẩm Y Vệ gồm gồm Huyết sát Đao, Dưng cương cứng Chí Mãnh, Sách Hồn Đoạt Mệnh. Huyết giáp Đao gồm 8 chiêu bài gồm: Huyết Tẩy tô Hà, Cản Tận tiếp giáp Tuyệt, Đao Quang máu Ảnh, ngày tiết Chiến bát Phương, Huyết lây lan Hồng Trần, Tá Đao ngay cạnh Nhân, giải pháp Sát đồ vật Luận, Hàn Phong Ẩm Huyết, đệ tử Cẩm Y Vệ mong mỏi học được tốt học yêu cầu vượt qua khảo nghiệm của Ngục Hạ đưa ra Ngục.Bạn vẫn xem: Cẩm y vệ cửu âm chân kinh


*

Tọa độ thay đổi võ học tập trấn pháiCẩm Y Vệ(364 -88).

Bạn đang xem: Cẩm y vệ cửu âm chân kinh

Điều kiện:

Gia nhập trường phái Cẩm Y Vệ.

Phải có đạo cụ nhiệm vụ Mật Tín để đổi.

Huyết cạnh bên Đao Pháp

Tên chiêu thức

Icon

Thuộc tính chiêu thức

Giới thiệu chiêu thức

Huyết Tẩy đánh Hà


*

Thực chiêu (Dương Cương)

Đào trọng tâm huyết trảo, đoạt oản phi xuất, nhốt địch trong 2 s, và tạo thành 140-142 điểm giáp thương dương (gồm 2 đòn). Địch bị vây đang nhiễm "Huyết Sát Đao Khí": không xong làm bỏng bè cánh trong phạm vi 5m xung quanh, duy trì 6s

Cản Tận tiếp giáp Tuyệt


*

Thực chiêu (Dương Cương)

Chiêu thức thô bạo, diệt cỏ tận gốc, xuất phi trảo vây rước mục tiêu, và đưa bản thân cho cạnh mục tiêu, thừa cầm chém táo bạo 1 đao, gây cho phương châm 172-175 điểm ngay cạnh thương dương (gồm 1 đòn).

Xem thêm: Xem Phim Đôi Mắt Thiên Thần Thuyết Minh, Đôi Mắt Thiên Thần

Đao Quang tiết Ảnh


*

Thực chiêu (Dương Cương)

Chiêu thức tấn công, lưỡi đao sắc bén, tiết nhục sục sôi, tạo cho mục tiêu 145-148 điểm tiếp giáp thương dương (gồm 2 đòn). Đờng thời thiêu đốt mục tiêu, khiến cho mục tiêu liên tiếp chịu cạnh bên thương, duy trì 6s. (Chiêu thức này có thể dùng khinh công mau lẹ tiếp cận mục tiêu)

Huyết Chiến chén Phương


*

Thực chiêu (Dương Cương)

Hồng hoang khai thiên cử, huyết chiến định bát phương, vung mạnh một đao xuống đất, chấn động địch ở bao phủ và tạo thành 145-148 điểm tiếp giáp thương dương (gồm 1 đòn). Tiêu tốn “Thị Huyết Dục Niệm” tầng 3, có thể dùng chiêu này kèm theo công dụng Bá Thể.

Huyết lan truyền Hồng Trần


Hư chiêu (Dương Cương)

Khuy địch huyết mạch, luân hồi huyết trảm, gây mang đến địch 62-65 điểm gần kề thương dương (gồm 1 đòn). Phá phòng thành công tăng thêm “Hồng Trần” mang đến địch: Giảm táo bạo sát thương lúc địch tấn công, tuy vậy sẽ hồi sinh dần dần.

Tá Đao tiếp giáp Nhân


Chống đỡ (Dương Cương)

Hà tì bất báo, mỗi lần chặn thành công sẽ nhận được 1 tầng "Thị ngày tiết Dục Niệm" (có thể xếp ông chồng 3 tầng). Rất có thể tăng 20% hiệu ứng Hấp Huyết, từng lần tấn công tiêu hao 1 tầng dục niệm.

Cách gần kề Vật Luận


Thực chiêu (Dương Cương)

Hàn Phong Ẩm Huyết


Nộ chiêu (Dương Cương)

Tàn sát đáng sợ, ăn uống tươi nuốt sống, đá đổ mục tiêu, tạo thành 447-450 điểm sát thương dương (gồm 7 đòn). Đồng thời hấp huyết của địch để hồi phục dấu thương, hiệu ứng hấp tiết 20% (tấn công bị đỡ đòn thì không có hiệu ứng hấp huyết).