Cải Cách Ruộng Đất Năm Bao Nhiêu

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CẢICÁCH RUỘNG ĐẤT

Điều 1.

- mục đích và ý nghĩa sâu sắc cải cáchruộng đất là:

Thủ tiêu quyền sở hữu ruộngđất của thực dân Pháp với của đế quốc xâm lược không giống ở Việt Nam, xoá bỏ cơ chế phong kiến chiếm dụng ruộng đất của giai cấp địa chủ,

Để thực hiện cơ chế sở hữu ruộngđất của nông dân,

Để giải hòa sức cung ứng ởnông thôn, tăng cường sản xuất nông nghiệp trồng trọt và mở đường cho công yêu thương nghiệpphát triển,

Để nâng cấp đời sinh sống của nôngdân, bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, lực lượng của phòng chiến,

Để tăng nhanh kháng chiến, hoànthành giải phòng dân tộc, củng cố chính sách dân chủ nhân dân, trở nên tân tiến công cuộckiến quốc.


Chương 2:


TỊCH THU, TRƯNG THU,TRƯNG thiết lập RUỘNG ĐẤT

Mục 1: ĐỐIVỚI RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ CỦA ĐẾ QUỐC XÂM LƯỢC KHÁC; CỦAĐỊA CHỦ VIỆT GIAN, PHẢN ĐỘNG, CƯỜNG HÀO GIAN ÁC

Điều 2.

- Tịch thu toàn thể ruộng khu đất vàtài sản của thực dân Pháp cùng của đế quốc xâm lược khác.

Điều 3.

- Đối với địa chủ Việt gian,phản động, cường hào gian ác, thì tuỳ tội nặng nề nhẹ nhưng mà tịch thu toàn bộ hoặc mộtphần ruộng đất, trâu bò, nông cụ, lương thực thừa, cửa nhà thừa và gia sản khác.

Phần không tịch thu thì trưngthu.

Mục 2: ĐỐIVỚI RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN CỦA NHÂN SĨ DÂN CHỦ, ĐỊA CHỦ KHÁNG CHIẾN, ĐỊA CHỦTHƯỜNG.

Điều 4.

- Đối với nhân sĩ dân chủ, địachủ phòng chiến, địa nhà thường, thì:

Trưng thu tổng thể ruộng khu đất hiệncó cùng trâu bò và nông cụ.

Không đụng đến gia tài khác.

Giá trưng cài đặt ruộng đất là giásản lượng trung bình thường niên của ruộng khu đất trưng mua.

Giá trưng sở hữu trâu bò, nông cụlà giá thị phần ở địa phương.

Giá trưng thiết lập được trả bằng mộtloại công phiếu riêng.

Công phiếu ấy được trả lãi 1,5phần trăm mỗi năm.

Sau thời hạn mười năm đang hoànvốn.

Mục 3: ĐỐIVỚI RUỘNG ĐẤT CỦA ĐỊA CHỦ ĐÃ PHÂN TÁN.

Điều 5.

- từ bỏ ngày ban hành sắc lệnh giảmtô (14 tháng 7 năm 1949) cho ngày phát hành sắc lệnh phát cồn quần chúng triệtđể bớt tô (12 tháng bốn năm 1953), câu hỏi phân tán ruộng khu đất của địa chủ với mụcđích trốn tránh sắc đẹp lệnh giảm tô với sắc lệnh thuế nông nghiệp, là ko chínhđáng.

Đối với ruộng khu đất của địa công ty đãphân tán trong trường hợp đề cập trên, thì xử lý như sau:

1) Ruộng đất đang phân tán vào tayđịa chủ thì tịch thu, trưng thu hoặc trưng tải tuỳ ngôi trường hợp, như vẫn quy địnhở điều 3 cùng điều 4.

Giá trưng sở hữu ruộng khu đất phân tánnói bên trên là nguyên giá dịp mua.

Giá trưng mua đó được trả chođịa chủ đã mua ruộng khu đất phân tán bởi công phiếu.

2) Ruộng đất đã phân tán vào tayphú nông thì trưng mua theo nguyên giá lúc mua.

Giá trưng cài sẽ trả dần trongthời hạn không quá năm năm, bởi tiền giỏi hiện vật.

3) Ruộng đất sẽ phân tán vào taytrung nông thì coi đó là việc trong nội cỗ nông dân lao động, sử dụng lối thuyếtphục mà hội đàm một bí quyết thoả thuận, để trung nông tự động nhường lại mang lại nôngdân không tồn tại ruộng đất hoặc thiếu ruộng đất.

Khi trung nông nhường nhịn lại, thìphải bảo đảm cho họ còn số diện tích không dưới mức trung bình chiến hữu hiệnnay của trung nông vào xã.

Trung nông nhường ruộng đất đượcChính che đền bù bằng tiền hay hiện vật theo nguyên giá thời gian mua.

4) Ruộng đất sẽ phân tán vào taybần cầm cố nông thì không chạm đến.

5) Ruộng đất vẫn phân tán vào taytư sản dân tộc thì trưng cài đặt theo nguyên giá lúc mua.

Giá trưng mua sẽ mua trả góp trongthời hạn không quá năm năm, bằng tiền tuyệt hiện vật.

6) Ruộng đất đã phân tán vào taycác tầng lớp tiểu bốn sản, thì thuyết phục họ tự động nhường lại đến nông dânkhông có ruộng khu đất hoặc thiếu hụt ruộng đất.

Nếu họ không được sống cùng với nghềchính, thì phải kê lại đến họ 1 phần ruộng khu đất để bù cho họ đủ sống.

Người nhường nhịn ruộng đất được Chínhphủ đến bù bởi tiền tốt hiện thứ theo nguyên giá thời điểm mua.

Điều 6.

- từ bỏ ngày phát hành sắc lệnh phátđộng quần chúng thực hiện giảm sơn (12 tháng bốn năm 1953), những câu hỏi phân tánruộng đất phi pháp của địa chủ đều không được vượt nhận.

Ruộng khu đất địa nhà phân tán tráiphép bị tịch thu.

Địa nhà trái phép nên bồithường thiệt hại cho những người đã nhận ruộng đất phân tán đó.

Điều 7.

- Nay xóa bỏ nợ mà lại nông dân laođộng và các tầng lớp nghèo sinh sống nông thôn sẽ vay của địa chủ.

Điều 8.

- nay xoá quăng quật độc quyền phương diện biểnvà khúc sông.

Mục 4: ĐỐIVỚI RUỘNG ĐẤT CÔNG VÀ NỬA CÔNG NỬA TƯ VÀ RUỘNG ĐẤT CỦA TÔN GIÁO.

Điều 9.

- Trưng thu:

- Công điền, công thổ;

- Ruộng phe, ruộng giáp, ruộngxóm; ruộng tứ văn, tứ vũ, lộc điền; ruộng hậu, ruộng họ, ruộng môm sinh, v.v..

- Ruộng đất của những đoàn thể.

Điều 10.

Ruộng đất của tôn giáo(Nhà Chung, công ty chùa, thánh thất, tu viên, v.v...) thì trưng thu và trưng mua.

Trường hợp có mua chính đại quang minh thìtrưng mua.

Mục 5: ĐỐIVỚI CÁC LOẠI RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN KHÁC. RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN CỦA ĐỊA CHỦ KIÊMNHÀ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP VÀ CỦA NHÀ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP KIÊM ĐỊA CHỦ

Điều 11.

- Để khuyến khích cung ứng vàphát triển tài chính quốc dân, công thương nghiệp được bảo hộ.

Không va đến công thươngnghiệp của địa chủ.

Không chạm đến khu đất đại trực tiếpdùng vào việc kinh doanh công yêu đương nghiệp.

Những ruộng khu đất khác của địa chủkiêm nhà công thương nghiệp và của phòng công yêu mến nghiệp kiêm địa chủ thìtrưng mua.

Ruộng đất và tài sản của nhữngngười bao gồm ít ruộng đất phát canh hoặc thuê bạn làm.

Điều 12.

- những người dân có ít ruộng đất,nhưng bởi vì tham gia công tác chống chiến, vị thiếu sức lao động, vì bận làm cho nghềkhác mà đề xuất phát canh hoặc thuê fan làm, thì không xem như là địa chủ.

Không chạm đến ruộng đất với tàisản của họ.

Ruộng khu đất và tài sản của phúnông.

Điều 13.

- kinh tế tài chính phú nông được bảo tồn.

Không chạm đến ruộng đất, trâubò, nông nuốm và gia sản khác của phú nông.

Ruộng khu đất và gia sản của trungnông

Điều 14.

- bảo lãnh ruộng đất, trâu bò,nông gắng và gia tài khác của trung nông.

Trung nông thiếu hụt ruộng khu đất đượcchia thêm ruộng đất.

Mục 6: ĐỐIVỚI RUỘNG VẮNG CHỦ VÀ RUỘNG ĐẤT BỎ HOANG RUỘNG ĐẤT VẮNG CHỦ

Điều 15.

- Trưng thu ruộng khu đất của địachủ ko rõ tông tích.

Điều 16.

- Đối cùng với ruộng đất của địa chủvắng mặt vì chưng tham tối ưu tác kháng chiến và của địa nhà tản cư sinh sống vùng tự do màkhông đề nghị là Việt gian, phản động, cường hào gian ác, thì trưng mua.

Điều 17.

- Đối cùng với ruộng khu đất ở vùng trường đoản cú docủa địa chủ hiện nay ở vùng trợ thời bị chiếm, thì tuỳ thái độ chủ yếu trị của từngngười mà tịch thu, trưng thu hoặc trưng mua.

Nếu là Việt gian, phản bội động,cường hào gian ác, thì xử lý như đã dụng cụ ở điều 3.

Nếu chưa hẳn là Việt gian,phản động, cường hào gian ác, thì trưng mua, như đã quy định ở điều 4.

RUỘNG ĐẤT BỎ HOANG

Điều 18.

- Trưng thu ruộng đất của địachủ bỏ hoang bất cứ vì tại sao gì.

Ruộng đất không phải của địa chủmà bỏ phí quá nhị năm không tồn tại lý do quang minh chính đại thì trưng thu.

Mục 7:ĐỐI VỚI RUỘNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN CỦA NGOẠI KIỀU.

Điều 19.

- Về nguyên tắc, nước ngoài kiềukhông tất cả quyền chiếm hữu ruộng đất ở Việt Nam.

Ngoại kiều được phép sử dụngruộng khu đất ở Việt Nam.

Ngoại kiều nông dân từ trước đếnnay sống ở nông buôn bản về nghề cày cấy, trồng trọt, nếu có tác dụng mọi trách nhiệm nhưngười vn thì được quyền mua ruộng đất.

Điều 20.

- Đối cùng với địa công ty ngoại kiều hợptác với địch hay những phản động, cường hào gian ác, thì tịch thu toàn bộ hoặcmột phần ruộng đất và tài sản, tuỳ tội nặng nề nhẹ.

Phần ko tịch thu thì trưngmua.

Đối cùng với địa nhà ngoại kiều khônghợp tác với địch, không hẳn là bội nghịch động, cường hào gian ác, thì trưng muatoàn bộ ruộng đất, trâu bò và nông cụ.

Chương 3:

CÁCH chia RUỘNG ĐẤT

Mục 1:RUỘNG ĐẤT, TÀI SẢN CHIA, VÀ RUỘNG ĐẤT, TÀI SẢN KHÔNG CHIA.

Điều 21.

- Trừ trường hợp luật ở điều22, đa số thứ tịch thu, trưng thu, trưng mua những chia mang đến công dân:

1) Ruộng đất, trâu bò, nông cụvà tài sản khác.

2) Đồi, vườn cửa trồng cây nạp năng lượng quả,trồng chè, chẩu, cọ, sơn, dó, v.v...

Gặp ngôi trường hợp phân chia mà gồm hạicho tiếp tế thì ko chia.

Nếu không chia, thi bởi vì chínhquyền quản lí lý, hoặc cơ quan ban ngành giao đến chủ cũ quản ngại lý.

Điều 22.

- hồ hết thứ không chia:

1) Ruộng khu đất trồng trọt bởi máymóc; đồn điền trồng cà phê, cao su hoặc trồng cây lâu năm khác; vườn cửa trồngcây nạp năng lượng quả bởi kỹ thuật tiến bộ; đồn điền thí nghiệm, bãi phi lao ở bờ biển,v.v...

2) Rừng núi lớn, hầm mỏ; hồ lớn,sông ngòi, công trình thuỷ lợi, đê điều; khu đất ở ven mặt đường xe lửa, mặt đường xá, đấtthuộc các đô thị, thị trấn, đất cần sử dụng vào những công trình lợi ích chung, v.v...

3) Cảnh vật tất cả tiếng vào lịchsử, hoặc có mức giá trị về văn hoá, thọ đài, đền, miếu; sách vở tài liệu chính trịvà văn hoá, v. V..., nghĩa địa và lăng tẩm, v.v...

Đất đai, thắng lợi và gia tài kểtrên là của nhà nước cùng của chung nhân dân, do chính quyền quản lý.

Điều 23.

- Tr ong khi chia phải để lại ởmỗi xã một trong những ruộng đất để sử dụng vào những vấn đề sau đây: đón yêu quý binh về làng;dự phòng trong tương lai chia cho những người ở xa về; có tác dụng trụ sở mang lại cơ quan, làmtrường học tập v.v...

Điều 24.

- Ruộng đất vì chưng nông dân và cáctầng lớp quần chúng lao hễ khác khai phá từ phương pháp mạng tháng Tám nằm trong quyền sởhữu của các người sẽ có công khai minh bạch phá.

Không được đụng đến ruộng đất đó.

Mục 2:NGƯỜI ĐƯỢC CHIA

Điều 25.

- phần nhiều người dưới đây được chia:

1) Nông dân không có ruộng đấthoặc thiếu thốn ruộng đất: xấu cố nông với trung nông thiếu thốn ruộng đất.

Phú nông làm cho tá điền thiếu thốn ruộngđất cũng rất được chia.

2) Đối với tầng lớp nghèoở nông làng mạc (người làm cho nghề thủ công, bạn làm hàng xay hàng xáo, fan buônthúng, bán mẹt, người làm nghề tiến công cá, tín đồ làm nghề từ bỏ do, v.v...), nếukhông đầy đủ sống và gồm sức cày cấy, thì được chia 1 phần để bù thêm cho đủ sống.

3) những người sau đây, giả dụ giađình bọn họ ở nông thôn với thuộc hạng được chia, thì được chia 1 phần ngang vớiphần phân chia cho nông dân:

a) Liệt sĩ, quân nhân cách mạng,thương binh, dịch binh.

b) Cán bộ cơ quan ban ngành và đoànthể; nhân viên phục vụ kháng chiến, công nhân các xí nghiệp quốc doanh.

4) công nhân thất nghiệp, và giađình họ ở nông thôn, nếu không tồn tại nghề khác nhằm sống và tất cả sức cày cấy, thì đượcchia.

5) những người tản cư về nôngthôn, còn nếu như không đủ sống, bao gồm sức cày cấy, yêu ước được chia, cùng nông dân địa điểm họtản cư đồng ý, thì cũng khá được chia.

Họ chỉ được phép sử dụng màkhông gồm quyền mua ruộng khu đất được chia.

6) bên Chung, bên chùa, từ đườnghọ, và những cơ quan tôn giáo khác, được nhằm lại một trong những phần ruộng đất để dùng vàoviệc bái cúng.

Phần ruộng khu đất ấy bởi vì nhân dânđịa phương bình nghị với Uỷ ban binh đao Hành thiết yếu tỉnh xét định.

Trường hợp quan trọng quan trọngdo cung cấp trên quyết định.

Những fan làm nghề tôn giáo,nếu cảm thấy không được sống, bao gồm sức cấy cày và yêu cầu, thì được chia 1 phần ruộng đấtở vị trí họ hoạt động, hoặc ở quê tiệm họ.

7) nhân sĩ dân chủ, địa chủkháng chiến, địa nhà thường, và mái ấm gia đình của họ, được chia 1 phần xấp xỉ vớiphần phân chia cho nông dân.

Nhân sĩ dân chủ, địa chủ khángchiến được chiếu vắt một phương pháp thích đáng.

8) Việt gian, phản bội động, cườnghào tàn ác bị xử phát trên năm năm tù hãm thì không được chia; từ thời điểm năm năm tù hãm trờxuống thì được chia.

Gia đình chúng ta vẫn được chia.

9) mái ấm gia đình ngụy binh sống nôngthôn nằm trong hạng được chia, thì cũng khá được chia.

Ngụy binh cũng được chia mộtphần ruộng đất. Tuy thế khi bọn họ chưa vứt hàng ngũ ngụy quân quay trở lại với Tổ quốc, thìruộng khu đất ấy vị Uỷ ban nội chiến Hành bao gồm hay Nông Hội xã lâm thời giữ.

10) ngoại kiều và mái ấm gia đình họ,nếu không tồn tại nghề đủ sống, tất cả sức cày cấy, với yêu cầu, thì được phân tách một phầnruộng đất.

Mục 3:NGUYÊN TẮC CHIA

Điều 26.

- qui định chia là:

- Thiếu nhiều chia nhiều, thiếuít phân chia ít, tương đối đầy đủ không chia;

- phân chia trên cửa hàng nguyên canh,rút những bù ít, rút xuất sắc bù xấu, rút ngay sát bù xa;

- chia theo nhân khẩu chứ khôngtheo mức độ lao động;

- đem số diện tích bình quân vàsố sản lượng bình quân ở địa phương làm cho tiêu chuẩn để chia;

- chia theo đơn vị xã; song nếuxã ít người nhiều ruộng, thì có thể san sẻ 1 phần cho làng khác ít ruộng nhiềungười, sau khi đã phân tách đủ mang đến nông dân vào xã.

Điều 27.

- trong khi chia ruộng đất, phảichiếu cầm đến nghĩa vụ và quyền lợi của tá điền trung nông.

Khi rút phần ruộng đất mà lại táđiền trung nông vẫn cày cấy, thì phải để lại cho họ một phần; phần ruộng đấtđể lại cùng với số ruộng khu đất tư của họ phải nhiều hơn số bình quân được chiamột ít và không thực sự số bình quân chiếm dụng của mỗi nhân khẩu vào xã.

Điều 28.

- Liệt sĩ, quân nhân bí quyết mạng,thương binh, bệnh binh được ưu đãi trong khi chia.

Gia đình của họ được chiếu cố.

Điều 29.

- Đối với đa số nhà nông dânnghèo chỉ tất cả một hai bạn mà có sức lao động, ví như xã gồm đủ ruộng đất thì cóthể chia cho họ nhiều hơn thế nữa phần của rất nhiều người khác.

Điều 30.

- Để khích lệ tăng giasản xuất, ruộng khu đất vỡ hoang chưa quá tía năm của nông dân ngoại trừ vào sốruộng khu đất của họ trong khi chia.

Mục 4: QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CHIA.

Điều 31.

- người được phân tách ruộng đất cóquyền mua ruộng khu đất đó, và chưa hẳn trả đến địa công ty hay chính quyền bất cứmột khoản nào.

Chính quyền cấp chứng từ chứng nhậnquyền download ấy cho tất cả những người được chia. đều khế ước cũ mọi huỷ bỏ.

Người được chia bao gồm quyền chiagia tài, cầm, bán, cho, v.v... Ruộng khu đất được chia.