CÁCH TÍNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT năm 2022 là vấn đề được không ít người lao rượu cồn quan tâm. Bởi vậy, ở bài viết này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ trình bày rõ theo lao lý của pháp luật đối với NLĐ thao tác theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao rượu cồn quyết định.


*
Mục lục bài viết

1. Cách xác minh tiền lương tháng tính đóng góp BHXH bắt buộc, BHYT

Luật bảo hiểm y tế pháp luật mức đóng BHYT được xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lương làm địa thế căn cứ đóng BHXH phải theo cách thức của Luật bảo đảm xã hội.

Như vậy, việc tính đóng BHXH đề xuất và BHYT sẽ được căn cứ theo cùng một mức tiền.

Khoản 2 Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định chi phí lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm những khoản sau đây:

- nấc lương;

- Phụ cung cấp lương;

- những khoản bổ sung cập nhật khác theo qui định của pháp luật về lao động.

Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT năm 2022

2. Nút lương tháng đóng BHXH yêu cầu tối thiểu năm 2022

- với người lao hễ làm quá trình hoặc chức vụ giản riêng biệt trong điều kiện lao đụng bình thường: ko thấp hơn mức lương buổi tối thiểu vùng tại thời gian đóng.

- với những người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao hễ qua đào tạo, học nghề: cao hơn nữa ít tuyệt nhất 7% so với mức lương về tối thiểu vùng.

- với những người lao rượu cồn làm quá trình hoặc chức vụ trong đk lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: cao hơn ít tuyệt nhất 5% so với tầm lương của quá trình hoặc chức vụ có độ phức tạp tương đương, thao tác trong điều kiện lao cồn bình thường.

- với những người lao đụng làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động quan trọng đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: cao hơn nữa ít tuyệt nhất 7% so với mức lương của quá trình hoặc chức vụ có độ tinh vi tương đương, thao tác trong điều kiện lao rượu cồn bình thường.

Hiện nay, nấc lương buổi tối thiểu vùng 2022 được tiến hành theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Như vậy, nấc lương đóng góp BHXH phải tối thiểu năm 2022 đã là (đơn vị: đồng/tháng):

Vùng

Người thao tác trong điều kiện bình thường

Người đang qua học nghề, đào tạo và giảng dạy nghề

Người thao tác làm việc trong đk nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Người thao tác trong điều kiện đặc biệt quan trọng nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Công bài toán giản đơn

Công vấn đề yêu mong đã qua học tập nghề, giảng dạy nghề

Công câu hỏi giản đơn

Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo và huấn luyện nghề

Vùng I

4.420.000

4.729.400

4.641.000

4.965.870

4.729.400

5.060.458

Vùng II

3.920.000

4.194.400

4.116.000

4.404.120

4.194.400

4.488.008

Vùng III

3.430.000

3.670.100

3.601.500

3.853.605

3.670.100

3.927.007

Vùng IV

3.070.000

3.284.900

3.223.500

3.449.145

3.284.900

3.514.843

3. Nấc lương tháng đóng góp BHXH đề nghị tối đa năm 2022

Mức lương đóng góp BHXH tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

Do chưa thực hiện cách tân tiền lương, yêu cầu mức lương các đại lý 2022 vẫn chính là 1,49 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nấc lương tháng tối đa để tính mức đóng góp BHXH cần = 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

Khoản thu nhập nào của fan lao động tính đóng và không đóng bảo hiểm xã hội nên theo quy định bắt đầu nhất?

Người lao động giành được tự đóng bảo đảm xã hội mà lại không buộc phải qua doanh nghiệp không? nút đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là bao nhiêu?

Trách nhiệm của người sử dụng lao đụng theo nguyên tắc của Luật bảo hiểm xã hội? Trường đúng theo đã thao tác chính thức sát 2 tháng nhưng doanh nghiệp không lập hồ nước sơ bảo hiểm xã hội thì bao gồm bị xử phạt phạm luật hành chính không?

Đang nghỉ việc và không thích tham gia bảo hiểm xã hội nữa thì có được nhận trợ cung cấp thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần đồng thời được không?

Có được hưởng chế độ thai sản lúc đóng bảo đảm xã hội xa cách không? thời gian hưởng chế độ khi sinh con được quy định trong số trường phù hợp nào?

Bảo hiểm xã hội có giới hạn số lần hưởng chế độ ốm đau của bạn lao đụng (NLĐ) vào một tháng không?

Châu Thanh


Nội dung nêu bên trên là phần giải đáp, hỗ trợ tư vấn của công ty chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui miệng gửi về thư điện tử info