CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Thị trường là từ được sử dụng khá phổ biến trong cuộc sống đặc biệt khí nhắc tới kinh tế. Nhưng thực sự lại có rất nhiều khái niệm về thị trường trong kinh tế và marketing mà không ai cũng hiểu tường tận. Vậy thị trường là gì? Có các loại thị trường nào hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu chi tiết dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Giải đáp câu hỏi liên quan đến thị trường?

1. Có mấy loại thị trường?

Có 6 loại thị trường: Thị trường tự do, Thị trường tiền tệ, Thị trường chứng khoán, Thị trường tiêu dùng, Thị trường hàng hóa, Thị trường hàng hóa trọng yếu và thị trường công nghiệp.

2. Các loại thị trường trong marketing?

Các loại thị trường trong Marketing: Thị trường đã có, Thị trường sẽ có (thị trường tiềm tàng), Thị trường có thể sẽ có (thị trường sáng tạo).

Tóm lại thị trường là gì?

Thị trường là nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ hoặc tiền tệ, nhằm thỏa mãn nhu cầu của hai bên cung và cầu về m`ột loại sản phẩm nhất định. Trong kinh tế, thị trường bao gồm cả người mua và người bán; còn trong Marketing thị trường chỉ bao gồm nhóm người mua không bao gồm người bán.