Các công thức vật lý 9 hk1

Nội dung học kỳ 1 môn vật lý 9 về Điện học với Điện trường đoản cú học, vì chưng vậy bài toán ghi nhớ những công thức thiết bị lý 9 hk1 để giúp các em giải các bài tập trang bị lý cơ phiên bản trở lên thuận tiện hơn.


Nội dung bài viết này vẫn tổng hợp những công thức đồ gia dụng lý 9 HK1 để những em tiện lợi tham khảo khi giải các bài tập vật lý ngơi nghỉ chương 1 với chương 2 trong chương trình học.

I. Bí quyết vật lý 9 chương 1 - HK1

1. Bí quyết Định luật Ôm:

• Công thức: 

*

Trong đó: I: Cường độ loại điện (A)

U: Hiệu điện vậy (V)

R: Điện trở (Ω)

Ta có: 1A = 1000mA và 1mA = 10-3 A

2. Cách làm tính Điện trở dây dẫn:

• Công thức: 

*

- Đơn vị: Ω. 1MΩ = 103 kΩ = 106 Ω

• Điện trở tương đương của đoạn mạch tiếp liền bằng tổng những điện trở hòa hợp thành:

Công thức: Rtd = R1 + R2 +...+ Rn

• Nghịch đảo điện trở tương đương của đoạn mạch tuy nhiên song được tính bằng cách lấy tổng những nghịch đảo điện trở các đoạn mạch rẽ:

 

*

3. Phương pháp tính Cường độ loại điện và hiệu điện chũm trong đoạn mạch mắc nối tiếp:

• Cường độ dòng điện giống hệt tại số đông điểm:

 I = I1 = I2 =...= In

• Hiệu điện nắm giữa hai đầu đoạn mạch bởi tổng hiệu điện ráng giữa nhị đầu mỗi điện trở nên phần:

 U = U1 + U2 +...+ Un

4. Bí quyết tính Cường độ chiếc điện và hiệu điện thay trong đoạn mạch mắc tuy nhiên song:

• Cường độ mẫu điện vào mạch chính bằng tổng cường độ cái điện trong những mạch rẽ:

 I = I1 + I2 +...+ In

• Hiệu điện nỗ lực hai đầu đoạn mạch tuy nhiên song bằng hiệu điện cầm hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:

 U = U1 = U2 =...= Un

5. Công thức tính điện trở thuần của dây dẫn

• Công thức: 

*

Trong đó:

 l – Chiều nhiều năm dây (m)

 S: Tiết diện của dây (m²)

 ρ: Điện trở suất (Ωm)

 R: Điện trở (Ω)

6. Công thức tính Công suất điện:

• Công thức: 

*

Trong đó:

P – hiệu suất (W)

U – Hiệu điện nắm (V)

I – Cường độ dòng điện (A)

• Hệ quả: Nếu đoạn mạch cho điện trở R thì hiệu suất điện cũng có thể tính bởi công thức: phường = I²R hoặc p = U²/R hoặc tính công suất bằng phường = A/t

7. Bí quyết tính Công của dòng điện:

• Công thức: A = P.t = U.I.t

Trong đó:

A – Công của lực điện (J)

P – công suất điện (W)

t – thời gian (s)

U – Hiệu điện núm (V)

I – Cường độ dòng điện (A)

8. Cách làm tính công suất sử dụng điện:

• Công thức: 

*

Trong đó:

A1 – Năng lượng có lợi được đưa hóa từ điện năng.

A – Điện năng tiêu thụ.

9. Cách làm tính Định chế độ Jun – Lenxơ:

• Công thức: Q = I².R.t

Trong đó:

Q – nhiệt độ lượng tỏa ra (J)

I – Cường độ dòng điện (A)

R – Điện trở ( Ω )

t – thời hạn (s)

• nếu như nhiệt lượng Q tính bằng đơn vị chức năng calo (cal) thì ta bao gồm công thức: Q = 0,24I².R.t

• bên cạnh đó Q còn được tính bởi công thức: Q=U.I.t hoặc Q = I².R.t

10. Công thức tính nhiệt lượng

• Công thức: Q = m.C.Δt

Trong đó:

m – trọng lượng (kg)

C – nhiệt dung riêng rẽ (J/kg.K)

Δt – Độ chênh lệch nhiệt độ độ

I. Công thức vật lý 9 chương 2 - HK1

Công suất hao phí vì chưng tỏa nhiệt trên tuyến đường dây dẫn:

• Công thức: Php = P².R / U²

Trong đó:

P – năng suất (W)

U – Hiệu điện cố (V)

R – Điện trở (Ω)


Như vậy, các phương pháp vật lý 9 học tập kỳ 1 gồm tất cả 2 chương Điện học cùng Điện từ học đã được hệ thống để các em thuận lợi trong câu hỏi ghi nhớ tra cứu và xem thêm khi giải bài bác tập đồ vật lý. Một trong các phương thức để ghi nhớ những công thức đồ lý 9 HK1 là những em rèn luyện giải các bài tập vận dụng.