Các bài toán tính tuổi lớp 3

Mỗi năm mẹ thêm 1 tuổi thì bé cũng thêm 1 tuổi vị vậy hiệu số tuổi của hai bà mẹ con không chuyển đổi theo thời gian. Vậy sau 5 năm nữa người mẹ vẫn hơn nhỏ 25 tuổi

Ví dụ 2.

Bạn đang xem: Các bài toán tính tuổi lớp 3

lúc này tuổi mẹ hơn toàn bô tuổi hai bé là đôi mươi tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi bà mẹ hơn tổng cộng tuổi của hai con là bao nhiêu tuổi?

Giải:

Sau 5 năm nữa mẹ thêm 5 tuổi nhưng lại tổng số tuổi hai nhỏ thêm 10 tuổi.

Vậy sau 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng cộng tuổi hai nhỏ là:

20 – (10 – 5) = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Ví dụ 3. năm nay (2020) Lan 10 tuổi với em của Lan 5 tuổi. Hỏi Lan sinh năm nào?

Đến năm 2028 em của Lan mấy tuổi?

Giải:

Lan sinh năm: 2020 – 10 = 2010

Em Lan sinh năm: 2020 - 5 = 2015

Đến năm 2028 tuổi của em Lan là:

2028 – 2015 = 13 (tuổi)

Ví dụ 4. Tuổi của ba Mai, người mẹ Mai cùng tuổi của Mai cộng lại là 70 tuổi. Mẹ và Mai co tất cả 35 tuổi. Tía hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của từng người?

Giải:

Tuổi của cha Mai là: 70 – 35 = 35 (tuổi)

Tuổi của Mai là: 35 – 30 = 5 (tuổi)

Tuổi của mẹ Mai là: 70 – 35 – 5 = 30 (tuổi)

Ví dụ 5. hiện thời em 4 tuổi, anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em?

Giải:

Anh hơn em số tuổi là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Đến khi anh gấp đôi tuổi em thì anh vẫn hơn em 6 tuổi, ta tất cả sơ đồ:

*

Tuổi anh thời gian sau: 6 x 2= 12 (tuổi)

Vậy sau số thời gian nữa tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em là:

12 – 10 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 6. bây giờ con 8 tuổi, tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi nhỏ bằng 1 tháng 5 tuổi mẹ.

Giải:

Tuổi mẹ hiện nay là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là: 32 – 8 = 24 (tuổi)

Khi tuổi nhỏ bằng 01/05 tuổi bà bầu thì người mẹ vẫn hơn nhỏ 24 tuổi.

Xem thêm: Thương Hiệu Thời Trang Nam Owen Là Thương Hiệu Nước Nào, 10 Thương Hiệu Thời Trang Nổi Tiếng Ở Việt Nam

Ta gồm sơ trang bị tuổi bà mẹ và tuổi con khi đó:

*

Tuổi con trước đó là: 24 : ( 5 – 1 ) = 6 (tuổi)

Vậy cách đây số năm tuổi bé bằng 1/5 tuổi mẹ là:

6 – 4 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 7. Tuổi của Hoa tiếp sau đây 3 năm gấp 3 lần tuổi của Hoa trước đây 3 năm. Hỏi hiện nay Hoa mấy tuổi?

Gỉai:

Tuổi Hoa tiếp sau đây 3 năm nhiều hơn nữa tuổi Hoa trước đây 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Biểu thị tuổi Hoa từ thời điểm cách đây 3 năm là một trong những phần, ta tất cả sơ đồ:

*

Tuổi Hoa cách đó 3 năm là: 6 : ( 3 – 1 ) = 3 (tuổi)

Tuổi Hoa hiện nay nay: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi

Ví dụ 8. Tuổi Tùng bằng 1/10 tuổi của ba và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Ba hơn người mẹ 8 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?

Bài giải:

Biểu thị tuổi Tùng là một phần thì tuổi cha là 10 phần, tuổi người mẹ là 8 phần. Ta có sơ đồ:

*

Tuổi của Tùng là: 8 : (10 – 8) = 4 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. mẹ sinh bé năm người mẹ 24 tuổi. Lúc tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi nhỏ thì mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 2. hiện nay tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em. Hỏi lúc tuổi em tăng gấp đôi thì lúc đó tuổi anh vội mấy lần tuổi em ?

Bài 3. Mẹ hơn bé 27 tuổi. 3 năm nữa, tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi bé hiện nay.

Bài 4. ba hơn nhỏ 32 tuổi. Khi con từng nào tuổi thì tuổi bố gấp 5 lần tuổi con?

Bài 5. Tuổi bà mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi bé gấp lên 4 lần thì tuổi chị em gấp từng nào lần tuổi con?

Bài 6. Tuổi bà bầu gấp 6 lần tuổi con. Hỏi lúc tuổi con gấp lên 5 lần thì tuổi chị em gấp từng nào lần tuổi con?

Bài 7. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hai năm trước, tuổi bà mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi bé hiện nay.

Bài 8. Hiện nay tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Hỏi lúc tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh vội vàng mấy lần tuổi em?

Bài 9. Hiện nay con 12 tuổi, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 01/05 tuổi mẹ?

Bài 10. Hiện nay nhỏ 6 tuổi, tuổi bà mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi con bằng 1/7 tuổi mẹ?