BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI 2016

trang chủ Thư viện quy định Luật sư toàn quốc qui định sư hỗ trợ tư vấn Giải đáp cùng chuyên gia Vướng mắc pháp lý Thư viện bản án tài khoản
x kính chào mừng chúng ta đến với Dân Luật. Để viết bài bác Tư vấn, Hỏi nguyên tắc Sư, kết nối với cơ chế sư và chăm gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
*

Hiện tại, Ủy ban tư pháp đã đống ý việc bãi bỏ Điều 292 Bộ biện pháp hình sự 2015Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng thứ tính, mạng viễn thông, đồng thời kiểm soát và điều chỉnh lại các pháp luật tại Dự thảo Bộ giải pháp hình sự mới trước lúc trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, khóa XIV.

*

Sau đây là Toàn văn Dự thảo Bộ vẻ ngoài hình sự sửa đổi năm 2016:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

"Điều 9. Phân nhiều loại tội phạm

1. Căn cứ vào đặc thù và nút độ nguy hiểm cho xóm hội của hành vi phạm tội được điều khoản trong Bộ vẻ ngoài này, tù túng được phân thành bốn loại sau đây:

a) tù đọng ít rất lớn là tầy có đặc thù và nấc độ nguy hại cho thôn hội hẹp mà mức cao nhất của form hình phạt do Bộ quy định này qui định đối với tội ấy là phạt tiền, phát cải tạo ko giam giữ hoặc phạt tù cho 03 năm;

b) Tội phạm nghiêm trọng là tầy có đặc điểm và nấc độ nguy hại cho thôn hội phệ mà mức tối đa của khung hình phạt vì chưng Bộ quy định này quy định so với tội ấy là từ trên 03 năm mang đến 07 năm tù;

c) tội nhân rất rất lớn là tù hãm có tính chất và mức độ nguy khốn cho xóm hội không hề nhỏ mà mức tối đa của khung hình phạt vì Bộ giải pháp này quy định đối với tội ấy là từ bên trên 07 năm mang đến 15 năm tù;

d) Tội phạm đặc trưng nghiêm trọng là tội phạm có đặc điểm và nấc độ nguy hiểm cho làng mạc hội quan trọng lớn mà lại mức tối đa của cơ thể phạt bởi Bộ phương tiện này quy định so với tội ấy là từ bên trên 15 năm đến hai mươi năm tù, tù thông thường thân hoặc tử hình.

2. Tội phạm vày pháp nhân yêu đương mại thực hiện được phân loại dựa trên cơ sở phân một số loại tội phạm phép tắc tại khoản 1 Điều này."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:

"2. Tín đồ từ đầy đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm khôn xiết nghiêm trọng vì chưng cố ý hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng chế độ tại một trong các điều sau đây:

a) Điều 123 (tội giết người); Điều 134 (tội chũm ý khiến thương tích hoặc khiến tổn sợ hãi cho sức khỏe của tín đồ khác); Điều 141 (tội hiếp đáp dâm); Điều 142 (tội hiếp dâm tín đồ dưới 16 tuổi); Điều 143 (tội cưỡng dâm); Điều 144 (tội cưỡng dâm tín đồ từ đầy đủ 13 tuổi cho dưới 16 tuổi); Điều 150 (tội giao thương người); Điều 151 (tội mua bán người bên dưới 16 tuổi);

b) Điều 168 (tội giật tài sản); Điều 169 (tội bắt cóc nhằm mục tiêu chiếm giành tài sản); Điều 170 (tội cưỡng chiếm tài sản); Điều 171 (tội cướp giật tài sản); Điều 173 (tội trộm cắp tài sản); Điều 178 (tội tiêu diệt hoặc cầm cố ý làm hư lỗi tài sản);

c) Điều 248 (tội sản xuất phi pháp chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ phạm pháp chất ma túy); Điều 250 (tội vận chuyển bất hợp pháp chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép hóa học ma túy); Điều 252 (tội chỉ chiếm đoạt chất ma túy);

d) Điều 265 (tội tổ chức đua xe pháo trái phép); Điều 266 (tội đua xe pháo trái phép);

đ) Điều 286 (tội phân phát tán công tác tin học gây hư tổn cho hoạt động của mạng trang bị tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử); Điều 287 (tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng vật dụng tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); Điều 289 (tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của bạn khác); Điều 290 (tội thực hiện mạng đồ vật tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử tiến hành hành vi chiếm phần đoạt tài sản);

e) Điều 299 (tội phệ bố); Điều 303 (tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện đặc biệt quan trọng về an toàn quốc gia); Điều 304 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, giao thương mua bán trái phép hoặc chỉ chiếm đoạt vũ trang quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự)."

3. Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm d cùng điểm đ khoản 2 và khoản 3 Điều 14 như sau:

“2. Người sẵn sàng phạm một trong số tội sau đây thì phải phụ trách hình sự:

b) Điều 123 (tội giết thịt người); Điều 134, các khoản 3 và 4 (tội thế ý gây thương tích hoặc gây tổn sợ hãi cho sức mạnh của người khác);

c) Điều 168 (tội chiếm tài sản); Điều 169, những khoản 2, 3 và 4 (tội bắt cóc nhằm mục đích chiếm giành tài sản);

d) Điều 207 (tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả);

đ) Điều 299 (tội lớn bố); Điều 300 (tội tài trợ lớn bố); Điều 301 (tội bắt cóc con tin); Điều 302 (tội chiếm biển); Điều 303 (tội tàn phá công trình, cơ sở, phương tiện đặc trưng về an toàn quốc gia); Điều 324 (tội rửa tiền).

3. Fan từ đầy đủ 14 tuổi mang đến dưới 16 tuổi sẵn sàng phạm tội giải pháp tại điểm b cùng điểm c khoản 2 Điều này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.”

4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 17 như sau:

"Điều 17. Đồng phạm

1. Đồng phạm là ngôi trường hợp bao gồm hai bạn hoặc hai pháp nhân dịch vụ thương mại trở lên rứa ý cùng triển khai một tội phạm.

2. Phạm tội có tổ chức triển khai là vẻ ngoài đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người dân hoặc các pháp nhân thương mại cùng tiến hành tội phạm.

3. Người đồng phạm là cá nhân hoặc pháp nhân dịch vụ thương mại tham gia thực hiện tội phạm với sứ mệnh là fan tổ chức, bạn thực hành, fan xúi giục hoặc người giúp sức.

Người thực hành thực tế là tín đồ trực tiếp triển khai tội phạm.

Người tổ chức triển khai là chủ nhân mưu, vậy đầu, chỉ huy việc triển khai tội phạm.

Người xúi giục là tín đồ kích động, dụ dỗ, tác động người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp đỡ là fan tạo điều kiện ý thức hoặc vật hóa học cho việc triển khai tội phạm.

4. Fan đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành động vượt quá của tín đồ thực hành."

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

"Điều 27. Thời hiệu truy tìm cứu nhiệm vụ hình sự

1. Thời hiệu truy cứu trọng trách hình sự là thời hạn vì Bộ nguyên lý này chính sách mà khi không còn thời hạn đó thì người phạm tội, pháp nhân dịch vụ thương mại phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Thời hiệu truy hỏi cứu trách nhiệm hình sự được tính từ thời điểm ngày tội phạm được thực hiện. Nếu như trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội lại triển khai hành vi phạm tội bắt đầu mà Bộ cách thức này khí cụ mức tối đa của khung người phạt đối với tội ấy bên trên 01 năm phạm nhân hoặc pháp nhân thương mại dịch vụ phạm tội mới, thì thời hiệu so với tội cũ được xem lại kể từ ngày thực hiện hành phạm luật tội mới.

Nếu vào thời hạn qui định tại khoản 2 Điều này, tín đồ phạm tội cố tình trốn tránh cùng đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người kia ra tự thú hoặc bị tóm gọn giữ; pháp nhân thương mại phạm tội cố tình trốn tránh, cản trở việc truy cứu trọng trách hình sự thì thời hiệu được tính lại tính từ lúc khi xong hành vi trốn tránh, cản trở."

6. Bổ sung khoản 4 với khoản 5 Điều 29 như sau:

"4. Pháp nhân thương mại dịch vụ phạm tội được miễn nhiệm vụ hình sự khi tiến hành điều tra, truy tìm tố hoặc xét xử, do gồm sự chuyển đổi chính sách, quy định làm mang đến hành phạm luật tội không còn nguy hại cho thôn hội nữa.

5. Pháp nhân dịch vụ thương mại phạm tội có thể đươc miễn trọng trách hình sự nếu tự nguyện sửa chữa, đền bù thiệt hại hoặc hạn chế và khắc phục hậu quả, tích cực và lành mạnh hợp tác với các cơ quan thực hiện tố tụng trong vượt trình giải quyết vụ án hoặc có cống hiến đặc biệt, được đơn vị nước vượt nhận."

7. Bổ sung cập nhật khoản 3 Điều 53 như sau:

"3. Tái phạm, tái phạm nguy nan áp dụng so với pháp nhân thương mại dịch vụ phạm tội được dụng cụ như sau:

a) Tái pham là ngôi trường hợp đã biết thành kết án, không được xóa án tích nhưng mà lại thực hiện hành phạm luật tội mới;

b) Tái phạm nguy nan là trường hợp đã tái phạm, không được xóa án tích nhưng mà lại thực hiện hành phạm luật tội mới."

8. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 3 Điều 54 như sau:

"3. Trong trường hợp gồm đủ các điều kiện chế độ tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này cơ mà điều điều khoản chỉ có một khung hình phạt hoặc cơ thể phạt đó là khung người phạt dịu nhất, thì Tòa án hoàn toàn có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp tốt nhất của form hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc một số loại nhẹ hơn. Vì sao của việc giảm nhẹ đề xuất được ghi rõ trong bạn dạng án."

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 71 như sau:

"Điều 71. Xóa án tích theo ra quyết định của Tòa án

1. Xóa án tích theo ra quyết định của toàn án nhân dân tối cao được áp dụng đối với người bị kết án về các tội khí cụ tại Chương XIII và Chương XXVI của bộ luật này khi họ vẫn chấp hành xong xuôi hình phạt chính, thời gian thử thách án treo và thỏa mãn nhu cầu các đk quy định trên khoản 2 Điều này.

Tòa án ra quyết định việc xóa án tích đối với những người đã biết thành kết án về những tội pháp luật tại Chương XIII cùng Chương XXVI của cục luật này, địa thế căn cứ vào tính chất của tội phạm sẽ thực hiện, thể hiện thái độ chấp hành pháp luật, thể hiện thái độ lao đụng của người bị kết án.

2. Người bị kết án được Tòa án đưa ra quyết định xóa án tích, nếu từ lúc chấp hành chấm dứt hình phạt chính hoặc thời hạn thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không triển khai hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 03 năm vào trường vừa lòng bị phân phát cảnh cáo, tôn tạo không nhốt hoặc phạt tù cho 05 năm;

b) 05 năm vào trường hợp bị phạt tội nhân từ trên 05 năm đến 15 năm;

c) 07 năm trong trường vừa lòng bị phạt tù hãm từ bên trên 15 năm, tù thông thường thân hoặc tử hình tuy vậy đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một trong những quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a khoản này thì thời hạn được xóa án tích vẫn hết vào thời khắc người đó chấp hành xong xuôi hình phạt bổ sung.

3. Fan bị toàn án nhân dân tối cao bác đối chọi xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm mới được xin xóa án tích; nếu như bị bác đối chọi lần thiết bị hai trở đi, thì sau 02 năm mới tết đến được xin xóa án tích."

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 86 như sau:

“1. Đối cùng với hình vạc chính:

a) Nếu các hình phạt đang tuyên cùng là phân phát tiền hoặc cùng là đình chỉ vận động có thời hạn cùng lĩnh vực thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phân phát chung; hình phạt chung không được vượt thừa 03 năm so với hình phân phát đình chỉ vận động có thời hạn;

b) Nếu những hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn cùng đình chỉ vận động vĩnh viễn cùng nghành nghề dịch vụ thì hình phạt thông thường là đình chỉ vận động vĩnh viễn so với lĩnh vực đó;

c) ví như hình phạt sẽ tuyên cùng là đình chỉ chuyển động có thời hạn hoặc thuộc là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn so với các lĩnh vực khác biệt thì không tổng hợp;