Sắp Xếp Các Ảnh Trong Các Album Trên Iphone

Sử dụng vận dụng Ảnh

*
để sắp xếp các ảnh của chúng ta với những album. Va vào tab Album để xem các album mà chúng ta đã tạo, Album được chia sẻ mà bạn đã chế tạo hoặc tham gia với album được sản xuất tự động.

Bạn đang xem: Sắp xếp các ảnh trong các album trên iphone

*

Nếu bạn sử dụng Ảnh iCloud, những album sẽ tiến hành lưu trữ vào iCloud. Album được update và hoàn toàn có thể truy cập trên các thiết bị mà chúng ta đã đăng nhập bằng cùng một ID cusc.edu.vn. Xem sử dụng Ảnh iCloud trên iPhone.


Sử dụng album để sắp xếp các ảnh của bạn.

Trong ảnh, chạm vào tab Album, tiếp đến chạm vào .

Chọn để chế tạo Album new hoặc Album được chia sẻ mới.

Đặt tên cho album, tiếp đến chạm vào Lưu.

Chọn ảnh bạn ước ao thêm, tiếp đến chạm vào Xong.

Để sản xuất album được phân tách sẻ, hãy xem phân tách sẻ hình ảnh với Album được chia sẻ trong iCloud.


Chạm vào tab Thư viện ở cuối màn hình, sau đó chạm vào Chọn.

Chạm vào những hình thu nhỏ hình ảnh và video mà bạn có nhu cầu thêm, tiếp nối chạm vào

*
.

Vuốt lên, tiếp nối chạm vào phân phối album tự danh sách những tác vụ.

*

Chạm vào album mà bạn muốn thêm vào.


Trong album, hãy va vào hình ảnh hoặc đoạn phim để xem ảnh hoặc video clip đó ở cơ chế toàn màn hình.

Chạm vào

*
.

Chỉ xóa mục ngoài album đó hoặc xóa mục đó khỏi Ảnh iCloud trên tất cả thiết bị của bạn.


Chạm vào tab Album, tiếp đến chạm vào Xem vớ cả.

Chạm vào Sửa, tiếp đến thực hiện tác vụ ngẫu nhiên sau đây:

Đổi tên: đụng vào tên album, sau đó nhập tên mới.

Xem thêm: Bệnh Vàng Da Của Trẻ Sơ Sinh, Phát Hiện Và Điều Trị Vàng Da Sơ Sinh Như Thế Nào

Sắp xếp lại: va và duy trì hình thu nhỏ dại của album, kế tiếp kéo mang đến vị trí mới.

Xóa: chạm vào

*
.

Chạm vào Xong.

Không thể xóa những album mà lại Ảnh tạo ra cho bạn, ví như Gần đây, Mọi fan và Địa điểm.


Bạn hoàn toàn có thể sắp xếp ảnh và video clip trong album theo tiên tiến nhất trước hoặc cũ duy nhất trước.

Chạm vào tab Album, sau đó lựa chọn một album.

Chạm vào , tiếp nối chạm vào sắp đến xếp.


Bạn hoàn toàn có thể lọc hình ảnh và clip trong một album theo mục ưa thích, vẫn sửa, hình ảnh và video.

Chạm vào tab Album, sau đó chọn một album.

Chạm vào , tiếp nối chạm vào Lọc.

Chọn cách bạn muốn lọc hình ảnh và đoạn phim trong album, sau đó chạm vào Xong.

Để xóa bộ lọc khỏi một album, hãy chạm vào

*
, đụng vào toàn bộ các mục, kế tiếp chạm vào Xong.


Bạn rất có thể tạo những thư mục để chứa đựng nhiều album. Ví dụ: bạn cũng có thể tạo một thư mục mang tên “Kỳ nghỉ” và kế tiếp tạo những album về tất cả các kỳ nghỉ của bạn bên phía trong thư mục. Chúng ta cũng có thể tạo thư mục bên trong thư mục.

Chạm vào tab Album, sau đó chạm vào .

Chọn folder mới.

Đặt tên mang đến thư mục, tiếp đến chạm vào Lưu.

Mở thư mục, va vào Sửa, tiếp đến chạm vào nhằm tạo những album hoặc folder mới bên phía trong thư mục.