Bài thực hành 7 tin học 9

Tin học 9 Bài 8: Phần mềm trình chiếu

Tin học 9 Bài 9: Bài trình chiếu

Tin học 9 Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu

Tin học 9 Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Tin học 9 Bài 12: Tạo các hiệu ứng động

Tin học 9 Bài thực hành 6: Bài trình chiếu đầu tiên của em

Tin học 9 Bài thực hành 7: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu

Tin học 9 Bài thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh

Tin học 9 Bài thực hành 9: Hoàn thành bài trình chiếu với hiệu ứng động

Tin học 9 Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Luyện tập Bài thực hành 7 Tin học 9

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp Bài thực hành 7 Tin học 9


Tạo được màu nền (hoặc ảnh nền) cho các trang chiếu.Thực hiện được các thao tác định dạng nội dung dạng văn bản trên trang chiếu.Áp dụng được các mẫu bài trình chiếu có sẵn.
Bài 1. Tạo màu nền cho trang chiếuKhởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint. Quan sát PowerPoint tự động áp dụng mẫu bố trí trang tiêu đề cho trang chiếu đầu tiên. Sau đó thêm ba trang chiếu mới và quan sát các trang chiếu được tự động áp dụng các mẫu bố trí ngầm định, đồng thời quan sát biểu tượng của các trang chiếu trong ngăn Slide ở bên trái và rút ra nhận xét.Hãy áp dụng các thao tác tạo màu nền trang chiếu đã biết trong Bài 10 để có các trang chiếu với các màu nền tương tự như trong hình 1 dưới đây.

*

Hình 1

Yêu cầu: Trang chiếu thứ nhất có màu nền đơn sắc, trang chiếu thứ hai có màu chuyển từ hai màu, nền của trang chiếu thứ ba là mẫu có sẵn, còn nền của trang chiếu thứ tư là một ảnh có sẵn.

Em có thể lưu kết quả với tên tuỳ ý.

Lưu ý khi chọn màu nền hoặc ảnh nền cho trang chiếu:

Nếu màu nền muốn chọn không có sẵn trên hộp thoại Background (hình 2), ta có thể:

*

Hình 2. Chọn màu nền cho trang chiếu

Nháy More Color để hiển thị hộp thoại Color và chọn màu thích hợp (hình 3.a).Nháy Fill Effects để hiển thị hộp thoại Fill Effects và chọn hai màu, chọn cách chuyển màu thích hợp (hình 3.b).Nháy mở trang Picture trên hộp thoại Fill Effects và chọn hình ảnh có sẵn để làm nền cho trang chiếu (hình 3.c).

*

Hình 3. Chọn màu nền hoặc hình ảnh làm nền trang chiếu

Bài 2. Áp dụng mẫu bài trình chiếuTạo bài trình chiếu mới bằng lệnh File \(\rightarrow\) New và nháy Blank Presentation trong ngăn bên phải. Tạo thêm ít nhất hai trang chiếu mới (cùng với trang đầu tiên là trang tiêu đề) và nhập nội dung thích hợp theo ý em cho các trang chiếu.Nháy nút Design 
*
 trên thanh công cụ và chọn một mẫu tuỳ ý ở ngăn bên phải cửa sổ để áp dụng cho bài trình chiếu. Hãy cho nhận xét về: Phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ của nội dung văn bản trên các trang chiếu.Kích thước và vị trí các khung văn bản trên các trang chiếu.

Hãy áp dụng một vài mẫu bài trình chiếu khác nhau và rút ra kết luận.

Bài 3. Thêm màu nền cho bài trình chiếu có sẵn và định dạng văn bảnMở bài trình chiếu em đã lưu với tên Ha Noi trong Bài thực hành 6.Sử dụng màu chuyển từ hai màu để làm màu nền cho các trang chiếu (hoặc áp dụng mẫu bài trình chiếu có màu nền thích hợp). 

*

Hình 4

Thực hiện các thao tác định dạng văn bản đã biết để đặt lại phông chữ, cỡ chữ và màu chữ, đồng thời thay đổi vị trí khung văn bản của trang tiêu đề để có kết quả tương tự như hình 4.

Yêu cầu: Nội dung văn bản trên các trang chiếu được định dạng sao cho:

Cỡ chữ trên trang tiêu đề lớn hơn trên các trang nội dung, màu sắc có thể khác.Tiêu đềnội dung trên các trang khác nhau có phông chữ, cỡ chữ và màu chữ giống nhau.Màu chữ, phông chữ, cỡ chữ được chọn sao cho nổi bật và dễ đọc trên hình ảnh nền.

Lưu ý khi chỉnh sửa khung văn bản:

Giống như khi soạn thảo văn bản, trước khi định dạng một phần văn bản, em cần chọn phần nội dung đó. Để định dạng toàn bộ nội dung trong một khung chứa, ta có thể chọn khung chứa đó bằng cách đưa con trỏ chuột lên trên khung chứa cho đến khi con trỏ chuột có dạng mũi tên bốn chiều (hình 5) và nháy chuột.

*

Hình 5. Chọn khung văn bản

Với trang chiếu áp dụng mẫu bố trí, các khung chứa được tạo sẵn với kích thước vị trí ngầm định trên trang chiếu. Có thể di chuyển khung chứa bằng cách chọn khung chứa (cùng văn bản trong đó) và kéo thả đến vị trí mới.Nếu đưa con trỏ chuột lên các nút tròn trên biên khung chứa, con trỏ chuột sẽ có dạng mũi tên hai chiều (hình 6) và ta có thể kéo thả chuột để thay đổi kích thước của khung chứa.

*

Hình 6. Thay đổi kích thước khung văn bản

Lưu bài trình chiếu và thoát khỏi PowerPoint. 

Sau khi học xong Bài thực hành 7: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu, các em cần nắm vững các thao tác:

Tạo màu nền (hoặc ảnh nền) cho các trang chiếu.Định dạng nội dung dạng văn bản trên trang chiếu.Áp dụng các mẫu bài trình chiếu có sẵn.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 7 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 


A.Chọn View \(\rightarrow\) BackgroundB.Chọn Format \(\rightarrow\) BackgroundC.Chọn Insert \(\rightarrow\) BackgroundD.Chọn Slide Show \(\rightarrow\) Background

Câu 2:

Muốn dùng một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa để làm nền cho các slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format \(\rightarrow\) Background \(\rightarrow\) Fill Effects ta chọn:


Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!