BÀI TẬP VỀ THUẾ VÀ TRỢ CẤP

Viết phương trình đường cung và cầu so với hàng hóa này? xác định giá và số lượng cân bằng? trả sử chính phủ nước nhà đánh thuế 5 đơn vị chức năng tiền bên trên mỗi đơn vị chức năng sản phẩm. Xác minh giá và con số cân bằng mới?

Bài 2:

Hàm mong và hàm cung thị trường của hàng hoá X được ước lượng như sau :

(D) : PD = -(1/2)QD + 110.

Bạn đang xem: Bài tập về thuế và trợ cấp

(S) : PS = QS + 20

(Đơn vị tính của QD, QS là nghìn tấn, đơn vị chức năng tính của PD, PS là nghìn đồng/tấn)

Hãy xác định mức giá và sản lượng thăng bằng của mặt hàng hoá X.Hãy xác minh thặng dư của fan tiêu dùng, ở trong nhà sản xuất và tổng thặng dư buôn bản hội.Hãy xác định độ co giãn của cầu theo giá bán tại mức giá thành cân bằng. Bây giờ, nếu chính phủ nước nhà đánh thuế quý hiếm gia tăng so với ngành X với mức thuế suất là 10% thì sản lượng cân nặng bằng, giá người tiêu dùng phải trả, giá người buôn bán nhận được sau khi nộp thuế là bao nhiêu?Ai là bạn gánh chịu thuế cùng chịu từng nào tính trên từng tấn sản phẩm? Tổng tiền thuế chính phủ nước nhà thu được từ bỏ ngành X là bao nhiêu?

f- anh chị hãy tính sự biến đổi trong thặng dư của fan tiêu dùng, thặng dư của nhà sản xuất với tổng thặng dư xóm hội.

Gợi ý:

a- thị trường cân bởi khi QS = QD = Q0 với PS = PD = P0 ð Q0 + trăng tròn = -(1/2)Q0 + 110

3/2 Q0 = 90 ð Q0 = 60 ngàn tấn và P0 = 80 ngàn đồng/tấn

*

Thặng dư …

- Thặng dư của công ty là diện tích tam giác AP0E0

CS = ½*60*(110-80) = 900 triệu đồng

- Thặng dư ở trong nhà sản xuất là diện tích s ∆ BP0E0: PS = ½*60*(80 - 20) = 1.800 triệu đồng.

- Tổng thặng dư thôn hội = CS + PS = 2.700 triệu đồng

Độ co và giãn của ước theo giá tại mức ngân sách cân bằng:

Ep = (dQ/dP) * (P/Q) = -2* (80/60) = -8/3

d- Nếu gồm thuế VAT, thị phần cân bởi khi: QS = QD = q.1 và PS + thuế = PD

PS + 10% PS = PD hay 1,1 PS = PD

1,1(Q1 + 20) = -(1/2)Q1 + 110

1,6 q.1 = 88 ð Q1 = 55 ngàn tấn

Mức giá người tiêu dùng phải trả là PD1 = -(1/2)55 + 110 = 82,5 ngàn đồng/tấn

Mức giá người chào bán nhận được sau khi nộp thuế là PS1 = 55 + đôi mươi = 75 ngàn đồng/tấn

e- quý khách hàng chịu 2,5 ngàn đồng tiền thuế (82,5 – 80) cùng nhà chế tạo chịu 5 ngàn đồng xu tiền thuế (80 - 75) tính trên mỗi tấn sản phẩm.

Tổng tiền thuế chính phủ thu được từ bỏ ngành X là: 7,5* 55 = 412,5 triệu đồng

f- Thặng dư của doanh nghiệp giảm:

ΔCS = - ½* (60+55)*(82,5-80) = - 143,75 triệu đồng

(thể hiện trên đồ gia dụng thị là diện tích s hình thang PD1CE0P0)

- Thặng dư trong phòng sản xuất giảm:

ΔPS = - ½* (60+55)*( 80 - 75) = - 287,5 triệu đồng

(thể hiện nay trên đồ vật thị là diện tích hình thang PS1FE0P0)

- Khoản thuế chiếm được của chính phủ là: ΔG = 7,5 * 55 = 412,5 triệu đồng

(thể hiện nay trên đồ dùng thị là diện tích hình chữ nhật PD1CFPS1)

- Tổng thặng dư làng mạc hội giảm (phần sút này thường hotline là tổn thất vô ích giỏi mất đuối vô ích)

ΔNW = ΔCS + ΔPS + ΔG = - 18,75 triệu đồng

(thể hiện trên đồ thị là diện tích s tam giác CFE0)

Bài 3:

Đường cung và mong của sản phẩm X được diễn đạt bởi những phương trình sau :

PS = (1/4)QS + 10.

PD = (-1/4)QD + 60.

Vẽ hai tuyến đường cung, mong lên cùng một đồ thị và khẳng định trạng thái cân nặng bằng.Khi chính phủ đánh thuế đơn vị chức năng 10$/sp thì sản lượng cân nặng bằng, giá cung với giá ước là bao nhiêu?Xác định khoản mất non vô ích vày thuế tạo ra.Giả sử cầu giãn nở hơn cùng phương trình đường mong là : PD = (-3/20)QD + 50. Anh/chị hãy vẽ đường cầu new lên thuộc đồ thị trên. Mang sử nút thuế vẫn như cũ. Theo Anh/ chị, mất non vô ích cao giỏi thấp rộng trước? tiền thuế cơ quan chính phủ thu được không ít hay ít hơn trước?

Gợi ý:

*

Từ mẫu vẽ trên, điểm cân bằng là E (P0,Q0) với mức giá cân bởi là P0 = 35 và sản lượng cân đối là Q0 = 100. Khi chính phủ đánh thuế t =10$/sp, thị trường cân bằng khi: PS + t = PD

(1/4)Q +10 + 10 = (-1/4)Q +60. => Q = 80.

Mức giá nhà đất sản xuất nhận thấy là: PS = (1/4)* 80 +10 = 30.

Mức giá quý khách hàng phải trả là: PD = (-1/4)* 80 +60 = 40.

Mất non vô ích do gồm thuế là diện tích tam giác ABE.

DWL = (PD - PS)* (Q0 –Q)* 0.5 = (40-30)* (100-80)* 0.5 = 100.

Đường cầu new là mặt đường D1 trên đồ vật thị. Đường ước mới bao gồm tính giãn nở hơn, nghiã là khách hàng phản ứng mạnh mẽ hơn trước tình tiết của giá.

Do vậy, khi có thuế họ giảm mua nhiều hơn, thay đổi về lượng lớn hơn, mất non vô ích sẽ cao hơn và chi phí thuế cơ quan chỉ đạo của chính phủ thu được sẽ ít hơn trước.

Xem thêm: Phim Sát Nhân Cuồng Dâm Cassadaga, Sát Nhân Cuồng Dâm

Kết luận này được xác định vì mất đuối vô ích do có thuế là:

DWL = ½ x (thuế mỗi 1-1 vị) x (thay thay đổi về lượng)

và tiền thuế chiếm được là T = (thuế mỗi đối kháng vị) x (sản lượng).

Bài 4:

Giả sử đường ước của một nhà sản phẩm hiếm là như sau: Q = 70 – p

a.Nếu như nhà độc quyền có SAC = MC = 6 đơn vị chức năng tiền, nhà sản phẩm hiếm sẽ lựa chọn số lượng hàng hóa và mức ngân sách là từng nào để tối đa hóa lợi nhuận? khi đó, lợi nhuận ở trong phòng độc quyền là bao nhiêu?

Q = 70 – p. ð p = 70 – Q ð TR = 70Q – q.2 ð MR = 70 – 2Q

Đặt MR = MC ð 70 – 2Q = 6

Giải Q = 32; p = 38Lợi nhuận = TR – TC = 1216 – 192 = 1024

b.Nếu hàm tổng giá thành của độc quyền này là: STC = 0,25Q2 – 5Q + 300

b1. Viết phương trình thể hiện SFC, SAC, SAVC cùng MC ở trong phòng độc quyền?

SFC = 300/Q; SAC = 0,25Q – 5 + 300/Q; SAVC = 0,25Q – 5; MC = 0,5Q - 5

b2. Với hàm mong như bên trên ….

Đặt MC = MR

70 – 2Q = 0,5Q – 5 ð 75 = 2,5Q ð Q = 30; p = 40

Lợi nhuận = TR – TC = 1200 – 375 = 825

b3. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ đánh thuế 10 đơn vị tiền tệ/đơn vị sản phẩm ….

Thuế làm tăng bỏ ra phí: MC/ = MC + T = MC = 0,5Q + 5

Đặt MC/ = MR. Tính được Q = 26; phường = 44; Lợi nhuận = 805

Bài 5:

Công ty XYZ có gia thế độc quyền thời gian ngắn trong bài toán sản xuất sản phẩm, với các đặc điểm doanh thu và ngân sách chi tiêu như sau:

Doanh thu biên = 1000 – 20 Q

Chi giá tiền biên = 100 + 10 Q; ngân sách cố định FC = 2000.

trong kia Q là số sản phẩm sản xuất vào một tuần, giá thành và giá tính bằng đô-la.

Nếu Công ty vận động như thể thị phần có tính tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh hoàn hảo, giá với lượng sản phẩm bán ra là bao nhiêu?Nếu Công ty chuyển động như một đơn vị chức năng độc quyền, giá cùng lượng sản phẩm đẩy ra là bao nhiêu? lợi nhuận độc quyền của người tiêu dùng là bao nhiêu?Chính phủ đánh thuế 30 đô-la/1 đơn vị chức năng sản phẩm? giá cùng lượng sản phẩm đẩy ra là bao nhiêu? Lợi nhuận của chúng ta và số thuế chính phủ thu được từ công ty là bao nhiêu?

Gợi ý:

Nếu doanh nghiệp XYZ chuyển động như thể thị phần có tính đối đầu và cạnh tranh hoàn hảo, giá cùng lượng vật dụng hát tự động bán ra là bao nhiêu?

Để đạt lợi nhuận buổi tối đa, doanh nghiệp XYZ vẫn sản xuất ở tại mức sản lượng thoả mãn: MC = p = MR.

Doanh thu biên MR = 1000 – 20 Q ð P = 1000 - 10Q

Đặt MC = p. ð 100 + 10Q = 1000-10Q ð 20Q = 1100 ð Q = 45 và p. = 550

Nếu công ty ABC chuyển động như một đơn vị độc quyền, giá cùng lượng sản phẩm bán ra là bao nhiêu? lợi tức đầu tư độc quyền của chúng ta là bao nhiêu?

Để đạt lợi nhuận tối đa ABC sẽ sản xuất tại mức sản lượng ưng ý MC = MR.

Đặt MC = MR ð 100 + 10Q = 1000 - 20Q

ð 30Q = 900 ð Q = 30 và p. = 700

Chính bao phủ đánh thuế 60 đô-la/1 đơn vị chức năng sản phẩm….

MC/ = 100 + 10Q + 60 = 160 + 10Q

Đặt MC/ = MR ð 160 + 10Q = 1000 - 20Q ð 30Q = 840 ð Q = 28; phường = 720

Biết MC/ = 160 + 10Q cùng FC = 2000 ð STC = 2000 + 160Q + 5Q2.

Với Q = 28, STC = 2000 + 4480 + 3920 = 10400

TR = PxQ = 20160

Lợi nhuận = TR – TC = 9760

Bài 6:

Hàm chế tạo của một doanh nghiệp bao gồm dạng: Q = F(K,L) = 2,5KL. Công ty vừa ký được đúng theo đồng tiêu thụ 31.250 sản phẩm. Đơn giá chỉ của vốn là r = 5 đơn vị tiền, solo giá của lao động là w = 4 đơn vị tiền.

Hãy xác định phối hợp tối ưu so với hai yếu hèn tố cấp dưỡng trên đây.Chi giá tiền thấp nhất để cung cấp mức sản lượng trên là bao nhiêu?Nếu đơn giá thành phầm ở hợp đồng bên trên là 0,04 đơn vị tiền thì lợi tức đầu tư doanh nghiệp dành được là bao nhiêu?Bây giờ mang định rằng đơn giá của lao động tăng cấp đôi, trong lúc đơn giá bán vốn vẫn không biến đổi thì doanh nghiệp lớn sẽ thực hiện vốn cùng lao động ra sao để tiến hành hợp đồng trên? Tổng chi phí lúc này là bao nhiêu?

Gợi ý:

Q = F(K,L) = 2,5KL = 31.250 (1)

r = 5 , w = 4.

Từ Q = F(K,L) = 2,5KL tính được:

MPK = 2,5L

MPL = 2,5K

a- phối hợp tối ưu của nhị yếu tố tiếp tế với ngẫu nhiên mức sản lượng mang đến trước nào thì cũng phải thoả điều kiện: MPK/r = MPL/w: 2,5L/5 = 2,5K/4 ð L = (5/4)K (2)

Thế (2) vào (1) : 2,5K(5/4)K = 31.250 ð K2 = 31.250* 4/12,5 = 10.000

ð K = 100 với L = 125

b- giá cả thấp tốt nhất để thêm vào mức sản lượng bên trên là:

TC = rK + wL = 5*100 + 4* 125 = 1.000 đơn vị tiền

c- Tổng lệch giá = 31.250* 0,04 = 1.250 đơn vị tiền

Tổng lợi tức đầu tư = 1.250 - 1.000 = 250 đơn vị tiền

d- hiện thời giả định rằng solo giá của lao đụng tăng vội vàng đôi, trong những khi đơn giá vốn vẫn không biến đổi thì doanh nghiệp sẽ áp dụng vốn và lao động ra sao để thực hiện hợp đồng trên? Tổng đưa ra phí bây giờ là bao nhiêu?

MPK/r = MPL/w: 2,5L/5 = 2,5K/8 ð L = (5/8)K (3)

Thế (3) vào (1) : 2,5K(5/8)K = 31.250 ð K2 = 31.250* 8/12,5 = 20.000