Tải bài hát đứng dậy sau nỗi đau mp3

Rồi em vẫn cố vùng lên dẫu không còn anh mặt anh như dịp trước.Rồi em đã phải vực dậy phía sau nỗi buồn, mặc dù nước mắt vẫn cứ rơi tuôn.Hạnh phúc đang vỗ cánh cất cánh bởi lúc còn nhau tay anh đâu duy trì lấy.Và em đang quen mau chóng khuya bước tiến một mình, yêu cầu gạt nước đôi mắt vượt qua nỗi đau.

Em đang cố vùng dậy để mai không nguy hiểm và quên nỗi thất vọng.Dù tình đi mất, dù tín đồ đi mất em vẫn sẽ sống anh ơi.Tình yêu em đã trao anh chắc rằng là không nên giờ em đề nghị chấp nhận.Rồi một ngày kia, ở 1 nơi khác, ai đó sẽ xuất sắc hơn anh.... đến mặt em.


Rồi em sẽ cố đứng dậy dẫu không hề anh mặt anh như lúc trước.Rồi em sẽ phải vực lên phía sau nỗi buồn, mặc dù nước mắt vẫn cứ rơi tuôn.Hạnh phúc sẽ vỗ cánh cất cánh bởi khi còn nhau tay anh đâu giữ lại lấy.Và em đang quen sớm khuya bước đi một mình, yêu cầu gạt nước đôi mắt vượt qua nỗi đau.

Em đang cố đứng dậy để mai an toàn và quên nỗi thất vọng.Dù tình đi mất, dù fan đi mất em vẫn vẫn sống anh ơi.Tình yêu thương em đang trao anh chắc rằng là sai giờ em buộc phải chấp nhận.Rồi một ngày kia, ở 1 nơi khác, ai đó sẽ giỏi hơn anh.... đến bên em.


*không Còn xúc cảm

Lương Minh Trang

*
5.744.115


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/woA14hc2FjlER1dUBqci590be64707a32.jpg

thắc mắc Dành mang đến Anh

Lyna Thùy Linh ft Lương Minh Trang

*
2.582.150


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20140805/TM5ASSXftt70O9RLFkoD58f6e0581597a.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg