Bồ Câu Không Đưa Thư

người yêu Câu ko Đưa Thư blog/hoaithanh.kieu chia tay 1 thời áo white Bâng khuâng bi thảm đến bao giờ Chia tay làm sao không nhớ trong tâm địa một nhẵn hình aị....... ý trung nhân câu không chuyển thư tuyệt lòng ai ko dám! người thương câu không chuyển thư đến lòng ai sững sờ than thở. Bồ câu ơi nhằm lòng ai mong ước Bồ câu ơi nhịp mong nối hai người không ghét nhau tình nhân câu không chuyển thư xuất xắc lòng ai không dám! Để khi chia tay nhau ôm một mối tình lặng xuyên suốt đời người yêu câu ơi để lòng ai mơ ước Bồ câu ơi nhịp mong nối hai bạn không ghét nhau
người yêu Câu không Đưa Thư blog/hoaithanh.kieu chia tay một thời áo white Bâng khuâng bi thiết đến khi nào Chia tay làm sao không nhớ trong tâm địa một bóng hình aị....... Bồ câu không gửi thư giỏi lòng ai ko dám! bồ câu không đưa thư cho lòng ai bàng hoàng than thở. Người yêu câu ơi nhằm lòng ai mong ước Bồ câu ơi nhịp ước nối hai tín đồ không ghét nhau người yêu câu không đưa thư hay lòng ai ko dám! Để khi chia ly nhau ôm một tình ái lặng suốt đời ý trung nhân câu ơi nhằm lòng ai mong ước Bồ câu ơi nhịp mong nối hai người không ghét nhau

*Mái Trường mến yêu

Tam Ca Áo trắng

*
269.605


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/5AltQKVp33KlsaeUEGnm5c998d6013a45.jpg

Tuổi Đời rộng lớn

Tam Ca Áo trắng

*
104.285


http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/5AltQKVp33KlsaeUEGnm5c998d6013a45.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/uA8sQr32gKGC45WlBMCQ59f870faca4d8.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20200316/yZJWoTQ2IKYhLF9nU79u5f867b527fb00.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/upQABXYwkjscCyI8nas558f6e12704f8b.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20200323/RV5AmI6gMO2GgGHPJJLe5e787c513bf0e.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/upQABXYwkjscCyI8nas558f6e12704f8b.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20120119/upQABXYwkjscCyI8nas558f6e12704f8b.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20200527/pPzgXEwfQkAUpyGFETDU5ece3f3e2931d.jpg
http://musicmd1fr.cusc.edu.vn.net/bucket-image-cusc.edu.vn/images/singer/20200611/HZaTbsggUQzH8dKdujPW5ee1e4012f601.jpg