BÀI BÁO KHOA HỌC VỀ GIÁO DỤC

*

*
tin tức chung
English
Đề tài NC khoa học
bài xích báo, báo cáo khoa học
chỉ dẫn Sau đại học
Sách cùng giáo trình
những học phần và môn giảng dạy
giải thưởng khoa học, phạt minh, sáng chế
Khen thưởng
thông tin khác
tư liệu tham khảo
Hiệu chỉnh
Số người truy cập: 94,469,517

. Tạp chí khoa học Giáo dục. Số: 116. Trang: 21 - 22, 28. Năm 2015. (Jun 21 2015 11:52PM)
<5>Bài báo: Nâng cao hóa học lượng báo cáo tự đánh giá trong kiểmđịnh chất lượng giáo dục ngôi trường đại học. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 111. Trang: 35-38. Năm 2014. (Dec 28 2014 1:34PM)
<6>Bài báo: Xây dựng cùng vận hànhhệ thống đảm bảo chất lượng làm việc trường đại học . Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 108. Trang: 31-34. Năm 2014. (Sep 23 năm trước 10:03PM)
<7>Bài báo: Biện pháp cai quản chất lượng dạy học giờ Anh ở trường trung học cửa hàng hiện nay. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao, Lê Tấn Đức. Tạp chí khoa học giáo dục
. Số: 102. Trang: 12 - 15. Năm 2014. (Apr 7 năm trước 3:24PM)
<8>Bài báo: Xây dựng văn hóa chất lượng ở những trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(63). Trang: 19 - 23. Năm 2013. (May 17 2013 6:50PM)
<9>Bài báo: Đẩy mạnh hoạt động đảm bảo an toàn chất lượng ở các trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Giao. Tạp chí khoa học giáo dục. Số: 97. Trang: 34-37. Năm 2013. (Nov 18 2013 10:48PM)
<10>Bài báo: Các biện pháp cải thiện chất lượng dạy dỗ học làm việc trường trung học tập cơ sở. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao, Phạm Hữu Thế. Tạp chí kỹ thuật giáo dục. Số: 90. Trang: 26-27, 63. Năm 2013. (Mar 26 2013 10:28PM)
<11>Bài báo: Biện pháp tăng tốc bồi dưỡng trình độ cho thầy giáo tiếng Anh ở những trường trung học các đại lý hiện nay. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Giao, nai lưng Công Thành. Tạp chí kỹ thuật giáo dục. Số: 91. Trang: 28-31. Năm 2013. (Apr 25 2013 7:47PM)
<12>Bài báo: Bước đầu vận dụng quản lí chất lượng tổng thể vào quản lí lí quy trình dạyhọc những môn chuyên ngành ở những trường đh ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao. Tạp chí công nghệ giáo dục. Số: 87. Trang: 18-20. Năm 2012. (Dec 25 2012 11:04AM)
<13>Bài báo: Tăng cường biện pháp thống trị đẩy mạnh vận động nghiên cứu kỹ thuật của sinh viên trong các trường đại học. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Giao
. Số: 281. Trang: 57-59. Năm 2012. (Mar 29 2012 11:09PM)
<14>Bài báo: Quản lí chất lượng trong giáo dục đại học và vận dụng vào thực tế của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn quang Giao
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí kỹ thuật Giáo dục
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 78. Trang: 28-31. Năm 2012. (Apr 2 2012 5:35PM)
<15>Bài báo: Áp dụng ISO 9000 trong quản lý ở ngôi trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học tập Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn quang Giao
. Tạp chí khoa học và Công nghệ, Đại học tập Đà Nẵng. Số: 5(54). Trang: 150-155. Năm 2012. (Jul 20 2012 10:41PM)
<16>Bài báo: Nângcao tác dụng áp dụng ISO 9001:2008 sinh sống Trường Cao đẳng công nghệ Thông tin Hữu nghịViệt - Hàn. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao, Nguyễn Ngọc Hòa. Tạp chí công nghệ & công nghệ Đại học tập Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 28-32. Năm 2012. (Mar 21 2013 1:02PM)
<17>Bài báo: Biện pháp bức tốc quản lý công tác làm việc giáo dục môi trường xung quanh ở những trường trung học cơ sở. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Giao, Nguyễn Tý
. Tạp chí khoa học giáo dục. Số: 85. Trang: 34 - 36. Năm 2012. (Oct 31 2012 10:17AM)
<18>Bài báo: Application of quality management towards renovation in higher education. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Giao
. Proceeding of the Conference "Towards the education renovation in Vietnam". Số: 60/QĐ-GTVT. Trang: 293-298. Năm 2012. (Oct 31 2012 10:07AM)
<19>Bài báo: Biện pháp kiến tạo trường mầm non đạt chuẩn chỉnh quốc gia trên địa bàn huyện Hòa Vang, tp Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao, Phạm hồ Quỳnh Trang. Tạp chí công nghệ và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon links promo codes walgreens
. Số: 10(59). Trang: 92-97. Năm 2012. (Dec 8 2012 10:12AM)
<20>Bài báo: Thực trạng với giải pháp cải thiện văn chất hóa học đường mang đến sinh viên ngôi trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học tập Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn quang Giao, Tăng Thị Hà Vân, Đinh Thị Thúy Vy
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8(57). Trang: 75 - 80. Năm 2012. (Nov 1 2012 8:06PM)
<21>Bài báo: Những vấn đề cơ bản trong đổi mới quản lí ở những trường đh hiện nay. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học Giáo dục
walgreens prints coupons prescription coupon card không lấy phí printable coupons
. Số: 83. Trang: 7-9,33. Năm 2012. (Aug 31 2012 5:23PM)
<22>Bài báo: Vấn đề kiến thiết hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường đại học hiện nay. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao. Kỷ yếu hội thảo - Tọa đàm khoa học "Đổi bắt đầu căn bản, toàn diện giáo dục với đào tạo, nâng cấp chất lượng mối cung cấp nhân lực, đáp ứng nhu cầu nhu cầu công nghiệp hóa, tân tiến hóa với hội nhập quốc tế" vày Đai học tập Huế tổ chức. Số: 1. Trang: 87 - 92. Năm 2011. (Dec 5 2011 8:55PM)
<23>Bài báo: Công tác quản lý sinh viên trong phương thức đào tạo và huấn luyện theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao
. Kỷ yếu hội nghị "Tổng kết 5 năm đào tạo và huấn luyện theo học chế tín chỉ Đại học tập Đà Nẵng". Số: 1. Trang: 142-148. Năm 2011. (Dec 25 2011 11:32AM)
<24>Bài báo: Một số giải pháp cơ bạn dạng nâng cao unique đào tạo của những trường đai học hiện tại nay. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Giao. Tạp chí công nghệ giáo dục. Số: 73. Trang: 32-34, 46. Năm 2011. (Oct 27 2011 2:29PM)
<25>Bài báo: Giáo dục đại học việt nam trong quá trình hội nhập với vai trò của nước ngoài ngữ. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao
. Tạp chí khoa học và technology - Đại học tập Đà Nẵng. Số: 6(41). Trang: 96-99. Năm 2010. (Mar 11 2011 6:31PM)
<26>Bài báo: Hệ thống bảo đảm chất lượng quá trình dạy học các môn chuyên ngành làm việc trường Đại học Ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao. Tập san Giáo dục. Số: 237 (kỳ 1). Trang: 4 - 6. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:33PM)
<27>Bài báo: Vấn đề quản lí chất lượng quá trình dạy dỗ học ở những trường Đại học tập Ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Giao. Tạp chí công nghệ Giáo dục. Số: 57. Trang: 46 49. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:34PM)
<28>Bài báo: Khái niệm quality giáo dục đh với biện pháp tiếp cận thông qua khách hàng. Tác giả: Nguyễn quang Giao. Tạp chí công nghệ và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(38). Trang: 129 - 136. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:34PM)
<29>Bài báo: Thực trạng triển khai qui trình dạy dỗ học của giảng viên những trường Đại học tập Ngoại ngữ hiện tại nay. Tác giả: Nguyễn quang Giao. Tạp chí kỹ thuật Giáo dục
. Số: 59. Trang: 29 - 32. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:35PM)
<30>Bài báo: Xếp hạng trường đại học và mối tương tác với bảo đảm chất lượng. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Giao. Kỷ yếu đuối Hội thảo tổ quốc Đánh giá - xếp hạng các trường đh và cao đẳng nước ta do VUN tổ chức
. Trang: 224 - 230. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:54PM)
<31>Bài báo: Phân tích cấp cho độ cai quản chất lượng tương xứng với điều kiện của những trường đại học ngoại ngữ ở nước ta hiện nay. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Giao. Tập san Giáo dục. Số: 247 (kỳ 1). Trang: 13 - 15. Năm 2010. (Jan 8 2011 4:36PM)
<32>Bài báo: Đảm bảo quality giáo dục và tay nghề của một số trường đh trên cố gắng giới. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Giao. Tạp chí kỹ thuật và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(33). Trang: 120 - 128. Năm 2009. (Jan 8 2011 4:31PM)
<33>Bài báo: Xây dựng hệ thống bảo đảm an toàn chất lượng giáo dục đào tạo ở những trường đh Việt Nam. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 228 (kỳ 2). Trang: 4 - 6. Năm 2009. (Jan 8 2011 4:32PM)
<34>Bài báo: Xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng ở những trường đại học - vấn đề bức thiết trong quá trình hiện nay. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 190(kỳ 2). Trang: 11 - 13. Năm 2008. (Jan 8 2011 4:30PM)
<35>Bài báo: Những trở ngại trong công tác quản lý sinh viên khi thực hiện đào chế tạo ra theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao
. Kỷ yếu hội thảo quốc gia thống trị sinh viên trong đào tạo và huấn luyện theo học chế tín chỉ vị VUN tổ chức. Trang: 23 - 26. Năm 2008. (Jan 8 2011 4:52PM)
<36>Bài báo: Những thách thức khi thực hiện đào tạo ra theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao. Kỷ yếu hội nghị khoa học tập Đại học tập Đà Nẵng. Trang: 95 - 98. Năm 2007. (Jan 8 2011 4:53PM)
<37>Bài báo: Bàn về phương thức đánh giá chuyển động giảng dạy của giảng viên thông qua đánh giá của sinh viên. Tác giả: Nguyễn quang Giao
. Kỷ yếu Hội thảo giang sơn Đánh giá hoạt động giảng dạy và NCKH của giảng viên: phương pháp và lý lẽ do Đại học đất nước Hà Nội tổ chức. Trang: trăng tròn - 23. Năm 2007. (Jan 8 2011 4:49PM)
<38>Bài báo: Tăng cường ứng dụng technology thông tin nhằm nâng cao hiệu quả buổi giao lưu của hệ thống thông tin thống trị giáo dục đại học. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao. Kỷ yếu ớt Hội thảo quốc gia Đổi mới cách thức dạy-học trong đào tạo và giảng dạy theo học tập chế tín chỉ, Xây dựng khối hệ thống thông tin quản lý đào tạo vì chưng VUN tổ chức
. Trang: 111 - 115. Năm 2007. (Jan 8 2011 4:51PM)
<39>Bài báo: Tăng cường bồi dưỡng năng lực nghiên cứu vãn khoa học mang đến sinh viên sư phạm. Tác giả: Nguyễn quang Giao. Tạp chí công nghệ và technology - Đại học tập Đà Nẵng. Số: 2(14). Trang: 90 - 92. Năm 2006. (Jan 8 2011 4:28PM)
<40>Bài báo: Bàn về chuẩn chỉnh đánh giá công trình phân tích khoa học tập của sinh viên. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Giao. Tạp chí công nghệ giáo dục. Số: 10. Trang: 26 - 28. Năm 2006. (Jan 8 2011 4:25PM)
<41>Bài báo: Tăng cường tu dưỡng giảng viên về công tác làm việc hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm mục tiêu đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tác giả: Nguyễn quang quẻ Giao. Tạp chí Giáo dục. Số: 144. Trang: 36 - 38. Năm 2006. (Jan 8 2011 4:26PM)
<42>Bài báo: Nâng cao hiệu quả cai quản hoạt động phân tích khoa học sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn quang đãng Giao
walgreens prints coupons open không tính phí printable coupons
. Kỷ yếu họp báo hội nghị khoa học Đại học tập Đà Nẵng (lần sản phẩm 3)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 698 - 701. Năm 2004. (Jan 8 2011 7:49PM)
QUỐC TẾ:
<1>Article: Sustainability Issues in the Development ofHigher Education Industry. Authors: Nguyen Minh Ngoc, Nguyen Hoang Tien,Nguyen quang đãng Giao, Tran Thi Thuy Trang, Nguyen Phuong Mai. HONG KONG JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES. No: Vol. 57 Spring/Summer 2021. Pages: 79-90. Year 2021. (Jul 6 2021 11:14PM)
<2>Article: Strengthening the Relationship between Universities andEnterprises in Scientific Research to lớn Meet the Requirements of EducationQuality Accreditation. Authors: Nguyễn quang quẻ Giao, Huỳnh Ngọc Thành. International Journal of Science và Research (IJSR). No: Volume 10 Issue 6, June 2021. Pages: 493-497. Year 2021. (Jun 20 2021 8:54PM)
<3>Article: FACTORSAFFECTING SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES FOR unique ASSURANCE: A CASE STUDY OFVIETNAM UNIVERSITIES. Authors: Nguyễn quang Giao; Nguyễn Văn Xuân; Văn Kim Tố; Lê Minh Hiệp; Huỳnh Ngọc Thành. Journal of Legal, Ethical và Regulatory Issues. No: Volume 24, Special Issue 6, 2021. Pages: 1-12. Year 2021. (Jul 2 2022 3:55PM)
<4>Article: Application of unique ManagementModels Aiming Towards Innovation in Management at Vietnamese Universities. Authors: Nguyen quang Giao, Huynh Ngoc Thanh. Higher Education Research. No: 2020; 5(2). Pages: 52-59. Year 2020. (May 3 2020 4:57PM)
<5>Article: FACTORS AFFECTING SCIENTIFIC & TECHNOLOGICAL ACTIVITIES: ACASE OF UNIVERSITIES IN VIETNAM. Authors: Nguyen quang Giao, Huynh Ngoc Thanh, Le Minh Hiep. Journal of Entrepreneurship Education. No: Volume 23, Issue 3, 2020. Pages: 1-11. Year 2020. (Jul 9 2020 12:11PM)
<6>Article: Should Peer E-comments Replace Traditional Peer Comments?. Authors: Pham Vu Phi Ho Luong Thi Kim Phung, Tran Thi Thuy Oanh, NguyenQuang Giao. International Journal of Instruction. No: Vol. 13 No. 1. Pages: 295-314. Year 2020. (Mar 18 2020 3:44PM)
<7>Article: RankingHigher Education in Current Situation in Vietnam. Authors: Nguyễn quang đãng Giao. International Journal of Science và Research (IJSR). No: Volume 8 Issue 5, May 2019. Pages: 550-553. Year 2019. (May đôi mươi 2019 3:53PM)
<8>Article: Improve the Rankings of Vietnamese universities in theRegional và the World university rankings. Authors: Nguyễn quang quẻ Giao. International Journal of Science & Research (IJSR). No: Volume 7 Issue 6, June 2018. Pages: 979-981. Year 2018. (Jun 23 2018 8:53PM)
<9>Article: Developing & Operating a quality assurancesystem for High schools in Vietnam. Authors: Nguyễn quang quẻ Giao, Nguyễn Trà. International Journal of Science và Research (IJSR). No: Volume 6 Issue 3, March 2017. Pages: 208-2011. Year 2017. (Mar 17 2017 5:17PM)
<10>Article: Improving Accreditation of Higher Education in Vietnamin the Integration Process. Authors: Nguyễn quang quẻ Giao. International Journal of Science & Research (IJSR). No: Volume 5, Issue 3, March 2016. Pages: 1978 - 1983. Year 2016. (Apr 9 năm nhâm thìn 12:03AM)
<11>Article: Apply Total unique Management lớn Innovate theuniversity management in Vietnam. Authors: Nguyễn quang quẻ Giao. International Journal of Science & Research. No: Volume 5, Issue 5, May 2016. Pages: 405-408. Year 2016. (Jul 12 năm 2016 11:11AM)
<12>Article: Quality assurancesystem of higher education in Vietnam: Challenges, perspectives và solutions. Authors: Nguyễn quang đãng Giao. The 8th International Conference on Educational Research "Challenging Education for Future Change". No: ISBN: 978-616-223-543-6. Pages: 679-687. Year 2015. (Mar 23 2016 10:54PM)
<13>Presentations: Accreditation of the training programof higher education in Vietnam. Authors: Nguyễn quang Giao. Proceeding of the 7th International Conference on Educational Reform 2014
. Pages: 191 - 198. Year 2014. (Mar 17 năm trước 6:27PM)
<14>Presentations: Strengthening Scientific Research Activitiesof Students - Solution for Improving Training quality of Higher Education. Authors: Nguyễn quang Giao,Xaysena Konekeochay. Proceeding of the 7th International Conference on Educational Reform 2014
. Pages: 199 - 203. Year 2014. (Jun 19 2014 3:05PM)
<15>Article: Innovating the curriculum development in universities in Vietnam to lớn meet the Regional and International quality Standards. Authors: Nguyễn quang Giao. Proceeding of the 6th International Conference on Educational Reform (ICER 2013): Asean Education in the 21st Century
. No: ISSN: 1906 - 0653. Pages: 194 - 202. Year 2013. (Mar 6 2013 5:57PM)
<16>Article: Applying chất lượng management on management of universities in Vietnam. Authors: Nguyễn quang quẻ Giao. The International Journal of Educational Administration & Development
. No: 3 (2), 2012 ISSN: 1906-7992. Pages: 1-14. Year 2012. (Mar 29 2012 11:15PM)
<17>Article: Factors affectingscientific research activities for chất lượng assurance: a case study of Vietnam universities. Authors: Nguyễn quang Giao; Nguyễn Văn Xuân; Văn Kim Tố; Lê·Minh Hiệp; Huỳnh Ngọc Thành. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. No: Volume 24, Special Issue 6. Pages: 1-12. Year 2011. (Jun 22 2022 11:42AM)