BÀI 2 TRANG 30 SGK HÓA 9

– Đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Hóa lớp 9: một số trong những Bazơ quan lại trọng ( canxi hiđroxit -Ca(OH)2).

1. Tính chất dung dịch canxi hiđroxit

Để bao gồm dung dịch canxi hiđroxit (hay nước vôi trong), ta hòa tan một không nhiều vôi tôi Ca(OH)2 vào nước được vôi nước (hay vôi sữa). Lọc vôi nước, hóa học lỏng nhận được là hỗn hợp Ca(OH)2.

2. đặc thù hóa học

Dung dịch can xi hiđroxit: Ca(OH)2 bao gồm những đặc điểm của một bazơ tan.

a) Làm đổi màu qùy tím thành xanh, hỗn hợp phenolphatalein không màu thành màu đỏ.

b) công dụng với axit, sản xuất thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

c) tác dụng với axit sản xuất thành muối với nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → Ca2SO3 + H2O

d) tác dụng với dung dịch muối.


Quảng cáo - Advertisements


Thí dụ: Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

3.Ứng dụng

Canxi hiđroxit được dùng:

– Làm vật tư trong xây dựng.

– Khử chua khu đất trồng trọt.

– Khử độc các chất thải công nghiệp, khử trùng chất thải sinh hoạt cùng xác chết động vật…

Thang PH biểu lộ độ axit hoặc bazơ của dung dịch

PH = 7: dung dịch trung tính (nước cất bao gồm PH = 7)


PH 7: Dung dịch có tính bazơ, PH càng khủng độ axit càng lớn

Hướng dẫn làm bài tập cùng trả lời thắc mắc Sách giáo khoa trang 30 – một vài bazơ quan trọng đặc biệt – canxi hiđroxit Ca(OH)2

Bài 1: Viết những phương trình hóa học thực hiện những đổi khác hóa hoặc sau: 

Hướng dẫn :(1) CaCO3 t0 → CaO + CO2

(2) CaO + H2O → CaO(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Bài 2. Có ba lọ không nhãn, từng lọ đựng một trong những ba chất rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy nhận biết chất đựng trong những lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương thức hóa hoc.

Hướng dẫn:Dùng H2O, quỳ tím với dd HCl để nhận biết được mỗi chất theo sơ đồ nhận ra sau đây:

*

Bài 3. (Trang 30 hóa 9): Hãy viết những phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng khi cho dung dịch NaOH chức năng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

a) muối bột natri hiđrosunfat. B) muối hạt natrisunfat.

Giải bài xích 3:

a) H2SO4 + NạOH → H2O + NaHSO4

b) H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Bài 4: Một dung dịch bão hòa khí CO2 trong nước gồm pH = 4. Hãy phân tích và lý giải và viết phương trình hóa học của CO2 cùng với nước.

Hướng dẫn giải: Dung dịch bão hòa CO2 gồm pH = 4, tức thị dung dịch gồm tính axit yếu. Vị khí CO2 tác dụng với nước tạo ra thành axit cacbonic, là một axit khôn cùng yếu: