1 ,An Đọc Một Quyển Truyện

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: 1 ,an đọc một quyển truyện

*

1/ An đọc một quyển truyện 200 trang. Biết nhì lần số trang đang đọc bằng ba lần số trang không đọc. Vậy số trang quyển truyện An sẽ đọc là từng nào trang?

Trả lời: Vậy số trang quyển truyện An sẽ đọc... Trang


*

An gọi một quyển truyện 200 trang. Biết 2 lần số trang sẽ đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc. Vậy số quyển truyện an sẽ đọc là từng nào trang?


*

 

Nếu coi số trang An đã đọc 3 phần thì số trang chưa đọc là 2 phần như thế.

Ta có sơ đồ:

- Số trang đang đọc: !___!___!___!

- Số trang chư đọc: !___!___! (Tổng 200 trang)

Số trang An đã đọc là: 200 : (3 + 2) x 3 = 120 trang

Đáp số: 120 trang


An đọc một quyển truyện 200 trang.Biết 2lần số trang đang đọc bởi 3 lần số trang không đọc.Vậy số trang quyển truyện An đang đọc là bao nhiêu trang?


An phát âm 1 quyển truyện dày 200 trang . Biết 2 lần số trang sẽ đọc bởi 3 lần số trang chưađọc.

Vậy số trang quyển truyện An vẫn đọc là :... ( Giải chi tiết , mình tick mang đến ! )


Xem thêm: Túi Hút Chân Không Đựng Thực Phẩm, Có Bao Nhiêu Loại

An hiểu một quyển truyện 200 trang. Biết gấp đôi số trang sẽ đọc bởi 3 lần số trang chưa đọc. Vậy số trang quyển truyện An vẫn đọc số trang là:

GHI CÁCH GIẢI RA GIÚP MÌNH NHÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Gọi số trang đã đọc là a

Gọi số trang chưa đọc là b

Ta có:2*a=3*b(1)

Ta có: a+b=200

=> a=200-b (2)

Thay(2)vào(1),ta có:

2*a = 3*b

(200-b)*2 = 3*b

400-2*b =3*b

400 = 2*b+3*b

400 =b*5

b = 400:5

b = 80 (Số trang không đọc)

Số trang vẫn đọc là:

200-80=120( trang)

ĐS:120 trang

Nhớ tick mình nhé các bạn


An hiểu một quyển truyện 200 trang.Biết 2 lần số trang sẽ đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.Vậy số trang quyển truyện An sẽ đọc là bao nhiêu trang ???????


an hiểu 1 quyển truyện dày 200 trang , biết 2 lần số trang sẽ đọc bởi 3 lần số trang không đọc . Vậy an sẽ đọc được số trang là ?


de ma ban

vi 2 lan so trang da doc bang 3 lan so trang chua doc nen so trang da doc la 3 phan bang nhau thi so trang chua doc la 2 phan nhu the

ta co so do:

​​​

roi giai tiep


an gọi 1 quyển truyên 200 trang. Biết gấp đôi số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đoc.

vậy số trang truyện an đã đọc là


An hiểu một quyển truyện 200 trang.Biết 2 lần số trang sẽ đọc bằng 3 lần số trang không đọc.Vậy số trang quyển truyện An đã đọc là ?


An gọi một quyển truyện. Sau ngày trang bị nhất, 5 lần số trang sẽ đọc bằng 3 lần sốtrang chưa đọc. Ngày máy hai An đọc 25 trang nữa thì tính ra An sẽ đọc được nửa quyểntruyện. Hỏi quyển truyện An đọc có bao nhiêu trang ?