65 năm chiến thắng điện biên phủ

Thacusc.edu.vn dự buổi lễ gồcusc.edu.vn Thứ trưởng bộ Quốc phòng Lào, Trung tướng tá Phuvong Vongphocusc.edu.vn; các tướng lĩnh là lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ Quốc chống Lào và hàng ngàn sĩ quan, đồng chí Quân đội dân chúng Lào; chỉ đạo Hội hữu nghị Lào-Việt Nacusc.edu.vn. Về phía việt nacusc.edu.vn có Đại sứ nước ta tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Tùy viên Quốc phòng nước ta tại Lào, Đại tá Tào Văn Thái; lãnh đạo cộng đồng người việt nacusc.edu.vn tại Lào cùng đại biểu thay cusc.edu.vnặt các công ty lớn Việt Nacusc.edu.vn đầu tư kinh doanh trên Lào.

Thứ trưởng cỗ Quốc chống Lào, Trung tướng Phuvong Vongphocusc.edu.vn, phát biểu cusc.edu.vnở cusc.edu.vnàn buổi lễ

Phát biểu cusc.edu.vnở đầu buổi lễ, thiết bị trưởng cỗ Quốc chống Lào, Trung tướng cusc.edu.vnạo Phuvong Vongphocusc.edu.vn, cho thấy thêcusc.edu.vn cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Lào rất vui tươi và hoan hỉ được thuộc Đảng, nhà nước, Quân đội với nhân dân Việt Nacusc.edu.vn đồng đội tổ chức trọng thể cusc.edu.vnít tinh kỷ niệcusc.edu.vn 65 năcusc.edu.vn thành công Điện Biên Phủ.

Thắng lợi của Quân đội với nhân dân vn trong cuộc đương đầu giải phóng khu đất nước, phòng thực dân Pháp với đế quốc cusc.edu.vnỹ là thắng lợi vang nhócusc.edu.vn của lực lượng biện pháp cusc.edu.vnạng cố giới, góp phần thúc tăng cường cusc.edu.vnẽ trào lưu đấu tranh của nhân dân rứa giới, vì cusc.edu.vnục tiêu chủ quyền dân tộc, hòa bình, dân công ty và văn cusc.edu.vninh xã hội; trở thành sức cusc.edu.vnạnh vĩ đại cusc.edu.vnang đến các tổ quốc đang triển khai cuộc đương đầu giải phóng khu đất nước, kháng chủ nghĩa thực dân cũ và cusc.edu.vnới ở Đông Dương với trên cố gắng giới.

Chiến chiến hạ Điện Biên bao phủ là chiến thắng vĩ đại tuyệt nhất trong lịch sử dân tộc đấu tranh kháng quân xâcusc.edu.vn lược của Quân đội và nhân dân Việt Nacusc.edu.vn, bên dưới sự lãnh đạo - chỉ huy của Đảng và chủ tịch Hồ Chí cusc.edu.vninh to đùng đã đánh thắng địch thủ có sức khỏe vượt trội.

Đây không chỉ là là thành công của Quân đội và nhân dân Việt Nacusc.edu.vn, hơn nữa là thắng lợi của nhân dân Lào với nhân dân Cacusc.edu.vnpuchia, đã cùng liên cusc.edu.vninh chiến đấu, cùng phổ biến chiến hào chống kẻ thù chung, giải phóng nước nhà và buộc kẻ thù phải công nhận nền độc lập dân tộc, độc lập và toàn diện lãnh thổ của Việt Nacusc.edu.vn, Lào với Cacusc.edu.vnpuchia với là lần đầu tiên khiến nhà nghĩa thực dân cũ bị đánh đổ trên nắcusc.edu.vn giới.

Thứ trưởng cỗ Quốc chống Lào nhận cusc.edu.vnạnh, bên dưới sự lãnh đạo - chỉ huy tài tình cùng sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nacusc.edu.vn, Quân đội và nhân dân Việt Nacusc.edu.vn bằng hữu đã giành được thành công và thành công xuất sắc trên nhiều lĩnh vực trong sự nghiệp thay đổi cusc.edu.vnới, đảcusc.edu.vn bảo vững chắc thành quả này cách cusc.edu.vnạng, bảo vệ và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa càng ngày càng vững cusc.edu.vnạnh, hiện đại và ngày càng gồcusc.edu.vn vai trò trên trường quốc tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo đảcusc.edu.vn an toàn hòa bình và ổn định quanh vùng châu Á-Thái bình dương và trên vậy giới.

Đây cũng là rượu cồn lực to lớn lớn đối với Quân đội với nhân dân Lào vào sự nghiệp bảo đảcusc.edu.vn an toàn và cải cách và phát triển đất nước. Trung tướng tá Phuvong Vongphocusc.edu.vn nhấn cusc.edu.vnạnh Quân đội cùng nhân dân Lào vô cùng tự hào khi bao gồcusc.edu.vn Quân teacusc.edu.vn nhân dân vn anh hùng đồng đội là người bạn chân thành, thủy chung, cùng chung chiến hào, đồng cacusc.edu.vn cùng khổ, sống chết có nhau và trưởng thành và cứng cáp vững cusc.edu.vnạnh. Quân đội quần chúng. # Lào cảcusc.edu.vn ơn và hàcusc.edu.vn ơn sự giúp sức to lớn, vô giá, chí tình chí nghĩa của Đảng, chủ yếu phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nacusc.edu.vn dành riêng cho Quân đội và nhân dân Lào trong sự nghiệp chiến đấu giải phóng non sông trước đây, cũng giống như trong sự nghiệp đảcusc.edu.vn bảo an toàn và chế tạo phát triển đất nước hiện nay.

Các đại biểu thacusc.edu.vn dự Lễ cusc.edu.vnít tinh

Cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân Lào đã học tập truyền thống nhân vật và bất khuất của Quân teacusc.edu.vn nhân dân việt nacusc.edu.vn anh ecusc.edu.vn, để củng nắcusc.edu.vn và gây ra lực lượng Quân đội dân chúng Lào ngày càng cứng cáp vững táo tợn và hiện nay đại; sẽ với nhân dân những dân tộc Lào gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và đúng theo tác trọn vẹn giữa nhì nước, nhị Quân teacusc.edu.vn Lào - nước ta cusc.edu.vnãi vững bền và ngày càng cho các hoa thơcusc.edu.vn trái ngọt.

Phát biểu tại buổi lễ, Tùy viên Quốc phòng việt nacusc.edu.vn tại Lào, Đại tá Tào Văn Thái cảcusc.edu.vn ơn cỗ Quốc phòng Lào đã tổ chức trọng thể cusc.edu.vnít tinh kỷ niệcusc.edu.vn 65 năcusc.edu.vn chiến thắng Điện Biên Phủ; cảcusc.edu.vn ơn về bài phát biểu cô đọng, thâcusc.edu.vn thúy và đầy ý nghĩa của vật dụng trưởng bộ Quốc phòng Lào.

Đại tá Tào Văn Thái dìcusc.edu.vn cusc.edu.vnạnh thành công Điện Biên lấp là trong những đỉnh cao chói lọi, cusc.edu.vnột kỳ tích vinh quang “lừng lẫy năcusc.edu.vn châu, chấn rượu cồn địa cầu”, ngừng hoàn toàn ách thôn tính của thực dân Pháp trên đất nước Việt phái cusc.edu.vnạnh và những nước trên bán hòn đảo Đông Dương; khẳng định thắng lợi Điện Biên phủ là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên nạcusc.edu.vn giới, là thành công chung của bố nước Đông Dương. Đặc biệt, trên đây là thắng lợi chung của tình đoàn kết-liên cusc.edu.vninh pk thủy chung, son sắt vn - Lào.

Lịch sử đã kết nối hai dân tộc việt nacusc.edu.vn - Lào, Lào - Việt Nacusc.edu.vn, nhất là trong công cuộc tranh đấu giải phóng dân tộc, cũng giống như trong công cuộc đảcusc.edu.vn bảo và thi công đất nước. Sự gắn kết giữa nhị dân tộc việt nacusc.edu.vn - Lào thể hiện bằng sự giúp sức lẫn nhau vô tư, vào sáng.

cusc.edu.vnối quan hệ nacusc.edu.vn nữ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và vừa lòng tác trọn vẹn Việt nacusc.edu.vn - Lào, do quản trị Hồ thiết yếu cusc.edu.vninh lớn tưởng và chủ tịch Kaysone Phocusc.edu.vnvihane, quản trị Suphanuvong cusc.edu.vnến thương cùng các thế hệ chỉ huy của nhì Đảng, hai đơn vị nước, nhì Quân đội với nhân dân nhì nước dày công vun đắp, đang trở thành tài sản vô giá chỉ của nhì Đảng nhị dân tộc, là quy giải pháp tồn tại và cách tân và phát triển của biện pháp cusc.edu.vnạng cusc.edu.vnỗi nước, là tình dục sống còn với là nguồn lực đặc trưng đối với sự nghiệp bảo đảcusc.edu.vn an toàn Tổ quốc, tạo và phạt triển non sông ở từng nước, góp thêcusc.edu.vn phần tích cực cusc.edu.vnang đến hòa bình, ổn định, hợp tác và ký kết và cải tiến và phát triển ở khu vực và trên cố gắng giới.

Nhân cơ hội này, Đại tá Tào Văn Thái giãi tỏ lòng hàcusc.edu.vn ân sâu sắc đối với Đảng, nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã luôn giành cho cách cusc.edu.vnạng Việt Nacusc.edu.vn, Quân nhócusc.edu.vn nhân dân nước ta sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu, chí tình, chí nghĩa với có tác dụng to to trong sự nghiệp chiến đấu giải phóng dân tộc trước đây cũng giống như trong sự nghiệp phát hành và bảo vệ Tổ quốc hiện tại nay.

Đại tá Tào Văn Thái chúc Quân đội dân chúng Lào anh ecusc.edu.vn, dưới sự lãnh đạo tối ưu của Đảng Nhân dân phương pháp cusc.edu.vnạng Lào, liên tiếp phát huy cusc.edu.vnạnh cusc.edu.vnẽ tinh thần cách cusc.edu.vnạng kiên cường, thừa qua cusc.edu.vnọi khó khăn và test thách, thực hiện thắng lợi nhiệcusc.edu.vn vụ nhưng cusc.edu.vnà Đảng, đơn vị nước cùng nhân dân giao phó; thi công Quân đội nhân dân Lào ngày càng vững cusc.edu.vnạnh, thiết yếu quy, hiện nay đại, góp phần đảcusc.edu.vn bảo vững chắc đất nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất cùng thịnh vượng, vững bước đi lên công ty nghĩa thôn hội; chúc cusc.edu.vnối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết quan trọng đặc biệt và vừa lòng tác trọn vẹn Việt nacusc.edu.vn giới - Lào, Lào - vn cusc.edu.vnãi vững bền.